กรมการขนส่งทางบก ตรวจเข้มพนักงานขับรถสภาพรถโดยสาร รับมือเทศกาลสงกรานต์ไป-กลับลดอุบัติเหตุ

แชร์ผ่าน facebook

กรมการขนส่งทางบก  ตรวจเข้มพนักงานขับรถสภาพรถโดยสาร รับมือเทศกาลสงกรานต์ไป-กลับลดอุบัติเหตุ

กรมการขนส่งทางบก ชุดจิตอาสา ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมปฏิบัติหน้าที่ตรวจความพร้อมรถโดยสาร,พนักงานขับรถ และอำนวยความสะดวกประชาชนที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จุดจอด และจุดพักรถระหว่างทางทั่วประเทศ ย้ำ!!! รถโดยสารทุกคันต้องปลอดภัย คนขับรถทุกคน พักผ่อนเพียงพอ ไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ ตลอดการเดินทางเทศกาลสงกรานต์ 2562

        นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ในช่วงการเดินทางกลับหลังสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์ 2562 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบก, บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.), สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), ทหาร, ตำรวจ, หน่วยงานท้องถิ่น และชุดจิตอาสาทุกจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมปฏิบัติงานด้านการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดทุกแห่ง จุดพักรถระหว่างทางทั่วประเทศ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบก ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ดังนี้ ตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะ ทั้งระบบช่วงล่าง ระบบห้ามล้อ ประตูฉุกเฉิน ถังดับเพลิง เข็มขัดนิรภัยและอุปกรณ์ส่วนควบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย รวมถึงตรวจสภาพร่างกายพนักงานขับรถ ทั้งการตรวจหาสารเสพติดและปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายต้องเป็นศูนย์ พักผ่อนเพียงพอและตรวจสอบชั่วโมงการขับรถเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ด้านการอำนวยความสะดวกให้บริการข้อมูลการเดินทาง เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้บริการ รณรงค์ไม่ให้ประชาชนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการโดยสาร ขณะที่ประชาชนที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวประชาสัมพันธ์มาตรการเมา-ง่วงห้ามขับรถ หากมีอาการอ่อนเพลียให้จอดพักคนพักรถในจุดบริการซึ่งทางหน่วยงานราชการจัดไว้ให้ตลอดเส้นทางหรือจุดบริการอาชีวะอาสาหรือตามสถานีบริการน้ำมันเพื่อป้องกันความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

      อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับในกรุงเทพ กรมการขนส่งทางบกได้จัดผู้ตรวจการพร้อมชุดจิตอาสาลงพื้นที่อำนวยความสะดวกและบริการประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัดบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร สายใต้ เอกมัย) สถานีรถไฟฟ้า สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และจุดรับส่งสำคัญต่างๆ รวมถึง ภายในกรมการขนส่งทางบก จตุจักร ซึ่งเตรียมไว้รองรับผู้โดยสารของ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ที่เดินทางมาจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีกำหนดถึงกรุงเทพระหว่างช่วงเช้าของวันที่ 16 – 18 เมษายน 2562 โดยไม่ต้องเข้าไปแออัดในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) พร้อมประสานสหกรณ์แท็กซี่ ให้นำรถแท็กซี่เปล่าเข้ามารอรับประชาชนในวันและเวลาดังกล่าวอย่างเพียงพอ และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดรถโดยสารประจำทางรับส่งฟรี โดยมีผู้ตรวจการพร้อมชุดจิตอาสาลงพื้นที่อำนวยความสะดวกและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง หากพบรถโดยสารไม่ปลอดภัย ขับประมาทหวาดเสียว เอาเปรียบผู้โดยสาร แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

        เวลา 08.00 – 18.00 น. วันที่ 15 เมษายน  2562  นายกฤษณะ พึ่งปาน ขนส่งจังหวัดลพบุรี  รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายสุเทพ กุมุท หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งนำกำลังผู้ตรวจการขนส่ง ปฏิบัติหน้าที่ร่วมจิตอาสา พร้อมกับอาจารย์ และนักศึกษาจากสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติงานตรวจความพร้อมของสภาพตัวรถ พนักงานขับรถ (Checklist) รถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 พร้อมดูแล อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถ รวม 5 แห่ง ประกอบด้วย สถานีขนส่งย่อยนเรศวร โดย วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา จุดจอดรถเจ้าพรหม โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา สถานีขนส่งย่อยโรจนะ โดย วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเสนา โดย วิทยาลัยการอาชีพเสนา จุดจอดรถอำเภอท่าเรือ โดย วิทยาลัยการอาชีพมหาราช โดยมีเจ้าหน้าที่ฯ ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจความพร้อมของสภาพตัวรถ และพนักงานขับรถ (Checklist) รถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 พร้อมดูแล อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไป-กลับ ลดอุบัติเหตุทางถนน

          เวลา 02.15 น. วันที่ 16 เมษายน 2562  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  พร้อมคณะ  ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงคมนาคม  ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล  หมวดทางหลวงบางปะอิน   ทล. 32 กม.4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

       โดยมี นายศุกร์วิบูลย์ ปิ่นนิกร  ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายกฤษณะ พึ่งปาน  ขนส่งจังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม  ให้การต้อนรับ  พร้อมทั้งรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานอย่างพร้อมเพียง

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-04-09 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมบุคลากรทางการแพทย์ รพ.เสนา ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19....


- วันที่[2020-03-30 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลาการทางการแพทย์รับมือการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19....


- วันที่[2020-03-26 ] นอภ.บางปะอิน ระดมเจ้าหน้าที่ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตั้งจุดตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19....


- วันที่[2020-03-25 ] ขนส่งอยุธยา ตรวจเข้มคัดกรองผู้มาติดต่อราชการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19....


- วันที่[2020-03-10 ] เหล่ากาชาดอยุธยา ห่วงใยใส่ใจลงพื้นที่อำเภอบางปะหันเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ....


- วันที่[2020-03-06 ] ขนส่งอยุธยา ตรวจเข้มจุดคัดกรองประชาชนผู้มาติดต่อราชการตรวจป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิค19....


- วันที่[2020-02-28 ] เมืองกรุงเก่า โซเชียลแชร์ประชาชนแตกตื่นปิดร้านกาแฟในห้างดัง ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19....


- วันที่[2020-02-26 ] อยุธยา รวมพลังทุกภาคส่วน 16 อำเภอ รวมน้ำใจช่วยกาชาดงานมรดกโลก....


- วันที่[2020-02-20 ] พมจ.อยุธยา จับมือกับบริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ปันน้ำใจคืนกำไรสู่สังคมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต....


- วันที่[2020-02-14 ] เมืองกรุงเก่า วันแห่งความรัก นักเรียน ส่งความรักห่วงใยถึงชาวอู่ฮั่น....


ดูข่าวทั้งหมด