ขนส่งอยุธยา ตรวจเข้มจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารและคนขับรถทุกคน รับมือเทศกาลสงกรานต์

แชร์ผ่าน facebook

ขนส่งอยุธยา ตรวจเข้มจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารและคนขับรถทุกคน รับมือเทศกาลสงกรานต์

สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจความพร้อมรถโดยสารและคนขับเช็กลิสต์ Checklist ก่อนออกเดินทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอด 5 จุด เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

     นายกฤษณะ พึ่งปาน ขนส่งจังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้เริ่มสร้างมาตรการสร้างความปลอดภัยในการเดินทาง เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ภายใต้การรณรงค์ “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” และ “มอเตอร์ไซค์ เปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อก” โดยดำเนินการเข้มข้นตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562  ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจความพร้อมรถโดยสารและคนขับตาม Checklist ก่อนออกเดินทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอด 5  จุด  ซึ่งแบ่งการดำเนินการเป็น 3 ช่วง อาทิ  ช่วงเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่ 15 21 มีนาคม 2562 ช่วงก่อนเทศกาล ระหว่างวันที่ 4 - 10 เมษายน 2562 และช่วงเทศกาล ระหว่างวันที่ 11 17 เมษายน 2562

          สำหรับช่วงเตรียมความพร้อมเฉพาะวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นช่วงแรกของการตรวจความพร้อมของรถและคนขับ ได้ตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง หมวด 2 เส้นทางกรุงเทพฯ–อยุธยา และรถหมวด 3 เส้นทางระหว่างจังหวัด จำนวน 396 คัน ซึ่งยังไม่พบรถที่มีข้อบกพร่องที่กระทบต่อความปลอดภัย และไม่พบพนักงานขับรถที่ไม่มีความพร้อม จึงยังไม่มีการสั่งเปลี่ยนรถ และพ่นห้ามใช้หรือเปลี่ยนตัวพนักงานขับรถ

       นายกฤษณะ พึ่งปาน  ขนส่งจังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวอีกว่า การตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถ ก่อนออกเดินทางด้วยมาตรฐานเดียวกัน โดยใช้แบบรายการตรวจความพร้อม หรือ เช็กลิสต์ (Checklist) ซึ่งกรมการขนส่งทางบกกำหนด ครอบคลุมการตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของรถ ยาง ระบบไฟ ติดตั้ง GPS Tracking อุปกรณ์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยต้องติดตั้งไว้ภายในรถ เช่น ค้อนทุบกระจก ถังดับเพลิง เข็มขัดนิรภัย รวมถึงตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถต้องพักผ่อนเพียงพอ ไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยสูงสุด

         สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ดำเนินการควบคู่กับการกำกับดูแลพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถ โดยมีระบบบริหาร ควบคุม กำกับ การเดินรถโดยสารทุกคัน ทุกเส้นทาง Real-time แบบ online ผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS พระนครศรีอยุธยา ควบคู่กับการเข้มงวดตรวจสอบการใช้ความเร็วของรถ  ทั้งนี้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน  ร่วมติดตามรถโดยสารสาธารณะผ่านแอพพลิเคชั่น DLT GPS ที่ตรวจสอบความเร็ว ชั่วโมงการทำงาน รู้พิกัด รู้จุดจอด หรือร้องเรียนพฤติกรรมเสี่ยงได้ตลอด 24 ชั่วโมง

           พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ขอให้เร่งดำเนินการปรับปรุงและตรวจสอบรถทุกคันที่จะนำมาให้บริการประชาชน ซึ่งต้องมีความมั่นคง แข็งแรง อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย ด้านพนักงานขับรถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด “ไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ 100%” และจัดเตรียมรถโดยสารให้เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชน  กรณีนำรถมาเสริมในเส้นทางต้องผ่านการตรวจสอบความพร้อมความมั่นคงแข็งแรงด้วยเช่นกัน และเพื่อความปลอดภัยต้อง “เปิดไฟหน้า” ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเวลากลางวันหรือกลางคืน ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดด้วยการ “ขับช้า”และควบคุมให้ผู้โดยสาร “คาดเข็มขัดนิรภัย” ตลอดการเดินทาง

กรรณิการ์ ฤกษ์อุโฆษ/ข่าว

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-04-09 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมบุคลากรทางการแพทย์ รพ.เสนา ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19....


- วันที่[2020-03-30 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลาการทางการแพทย์รับมือการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19....


- วันที่[2020-03-26 ] นอภ.บางปะอิน ระดมเจ้าหน้าที่ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตั้งจุดตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19....


- วันที่[2020-03-25 ] ขนส่งอยุธยา ตรวจเข้มคัดกรองผู้มาติดต่อราชการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19....


- วันที่[2020-03-10 ] เหล่ากาชาดอยุธยา ห่วงใยใส่ใจลงพื้นที่อำเภอบางปะหันเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ....


- วันที่[2020-03-06 ] ขนส่งอยุธยา ตรวจเข้มจุดคัดกรองประชาชนผู้มาติดต่อราชการตรวจป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิค19....


- วันที่[2020-02-28 ] เมืองกรุงเก่า โซเชียลแชร์ประชาชนแตกตื่นปิดร้านกาแฟในห้างดัง ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19....


- วันที่[2020-02-26 ] อยุธยา รวมพลังทุกภาคส่วน 16 อำเภอ รวมน้ำใจช่วยกาชาดงานมรดกโลก....


- วันที่[2020-02-20 ] พมจ.อยุธยา จับมือกับบริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ปันน้ำใจคืนกำไรสู่สังคมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต....


- วันที่[2020-02-14 ] เมืองกรุงเก่า วันแห่งความรัก นักเรียน ส่งความรักห่วงใยถึงชาวอู่ฮั่น....


ดูข่าวทั้งหมด