ยุติธรรมอยุธยา ดึง “บวร” กลไกสู่ความสมานฉันท์ภายใต้พหุวัฒนธรรมชุมชน และเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

แชร์ผ่าน facebook

ยุติธรรมอยุธยา ดึง “บวร” กลไกสู่ความสมานฉันท์ภายใต้พหุวัฒนธรรมชุมชน และเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

ยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฯ วัดท่าการ้อง จัดโครงการ “บวร”กลไกสู่ความสมานฉันท์ภายใต้พหุวัฒนธรรมชุมชน   และเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

      เวลา 08.30 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา  นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  “บวร” กลไกสู่ความสมานฉันท์ภายใต้พหุวัฒนธรรมชุมชน และเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562  โดยมี ดร.มยุรี จำจรัส ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประดิษฐ์ รัตนโกมล ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฯ  หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ  ณ  วัดท่าการ้อง  ต.บ้านป้อม  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา

       นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดเผยว่า การเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนในครั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันการตอบสนองความต้องการที่แท้จริงและสามารถผลักดันให้ประชาชนในชุมชน เกิดความสมานฉันท์ ภายใต้บริบทชุมชนพหุวัฒนธรรม พร้อมทั้ง ให้ความรู้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการสร้างความสมานฉันท์ชุมชน ซึ่ง ประชาชนจะได้รับประโยชน์และอยู่ร่วมกัน อย่างสมานฉันท์ในสังคมที่หลากหลาย เป็นพหุวัฒนธรรม โดยความร่วมมือที่เข้มแข็งของ “บวร”

       ดร.มยุรี  จำจรัส ผู้อำนวยการ  กล่าวว่า  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชน เครือข่ายภาครัฐ ภาคสังคม และภาคเอกชน ให้เห็นถึงประโยชน์ของงานด้านกระบวนการยุติธรรม การส่งเสริมคุณธรรม สันติวิธี และสิทธิมนุษยชน เสริมสร้างแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมที่หลากหลายเป็นพหุวัฒนธรรมโดยความร่วมมือที่เข้มแข็งของบวร  ซึ่งผู้แทนศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 157 ศูนย์  เครือข่าย ผู้ใหญ่บ้าน 11 หมู่ เครือข่าย อบต. เครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกลุ่มผู้ผ่านการอบรมโครงการวิศวกรสันติภาพท้องถิ่น เข้าร่วมจำนวน 500 คน ภายในงานมีพิธีเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนที่วัดท่าการ้อง การจัดการเสวนานโยบายและทิศทางการขับเคลื่อน “บวร” กลไกสู่ความสมานฉันท์ภายใต้พหุวัฒนธรรมชุมชน การออกบูธนิทรรศการ เพื่อก่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2021-01-13 ] ศปก.จ.อย จัดประชุมบูรณาการควบคุมโรคและแนวทางช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบจากการสถานการณ์โรคโควิด-19 (COVID-19)....


- วันที่[2021-01-12 ] พ่อเมืองอยุธยา คุมเข้มเชิงรุกตรวจเยี่ยมจุดปฏิบัติการตรวจค้นหาเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอนครหลวง-อำเภอวังน้อย ตรึงควบคุมโรคเต็มที่....


- วันที่[2021-01-08 ] ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค สร้างความมั่นใจ คุมเข้มมาตรการรักษาความสะอาดและความปลอดภัยเคร่งครัด....


- วันที่[2021-01-07 ] พ่อเมืองอยุธยา คุมเข้มตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่เทศบาลนคร เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เข้มวางมาตรการเดินทางข้ามจังหวัด....


- วันที่[2021-01-06 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมแพทย์และประชาชน ปูพรมตรวจค้นหา Active Case Finding ในพื้นที่ อบต.ทับน้ำ และวัดโพธิ์ประสิทธิ์....


- วันที่[2020-12-17 ] อยุธยา ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดมกึ๋นประชุมกลุ่มย่อยศึกษาและวิจัยปัญหาการทำประกันภัยภาคบังคับรถจักรยานยนต์....


- วันที่[2020-12-02 ] อยุธยา กตป. กสทช. ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม....


- วันที่[2020-11-27 ] ยุติธรรมอยุธยา ดึง “บวร” กลไกสู่ความสมานฉันท์ภายใต้พหุวัฒนธรรมชุมชน และเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน....


- วันที่[2020-11-22 ] พ่อเมืองอยุธยา มอบหมายให้นพ.สสจ.-นอภ.บางปะอิน เข้าเยี่ยมผู้ป่วยโดนไฟฟ้าซ็อตที่เกาะเกิด....


- วันที่[2020-11-09 ] อยุธยา กรมโยธาธิการและผังเมือง ระดมกึ๋นให้ทุกภาคส่วน 10 จังหวัด 500 คน จัดทำธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง....


ดูข่าวทั้งหมด