อยุธยา รพ.สมเด็จพระสังฆราช รับมอบตึกผู้ป่วยแยกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เตรียมความพร้อมการดูแลผู้ป่วยหากเกิดการระบาด ระลอกที่ 2

แชร์ผ่าน facebook

อยุธยา รพ.สมเด็จพระสังฆราช  รับมอบตึกผู้ป่วยแยกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เตรียมความพร้อมการดูแลผู้ป่วยหากเกิดการระบาด ระลอกที่ 2

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบพิธีส่งมอบตึกผู้ป่วยแยกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ Cohort ward ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสนมหาเถร) เพื่อเป็นศูนย์เตรียมความพร้อมการดูแลผู้ป่วยหากเกิดการระบาด ระลอกที่ 2

          เวลา 10.00 น. วันที่ 10 กันยายน  2563  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีรับมอบตึกผู้ป่วยแยกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ Cohort ward จาก นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งให้การสนับสนุนงบประมาณหลักในการปรับปรุงตึกผู้ป่วยในหลังเก่า เพื่อปรับปรุงเป็นตึกผู้ป่วยแยกโรคติดเชื้อ (Cohort ward) โดยมี นายแพทย์ณรงค์ ถวิลวิสาร นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้แทนรับมอบตึกผู้ป่วยแยกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานพิธีมอบในครั้งนี้ ณ  บริเวณอาคาร ตึกผู้ป่วยแยกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสนมหาเถร)  ต.บ่อโพง  อ.นครหลวง  จ.พระนครศรีอยุธยา

          นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า   การที่เราทำหออภิบาลผู้ป่วยติดเชื้อ หรือ Cohort ward มาจากความคิดที่ว่าผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ไม่ควรไปปะปนกับผู้ป่วยอื่น  หรือใช้อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ร่วมกับผู้ป่วยอื่น เพราะนั่นคือความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาด เมื่อหลายเดือนก่อนทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังไม่มีความพร้อม เพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่ แต่เมื่อเราได้เรียนรู้ จึงได้ระดมความร่วมมือขึ้นเป็นแห่งแรก  อย่างแรกคือเรื่องอาคารสถานที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช อำเภอนครหลวง แห่งนี้ ได้มีการก่อสร้างอาคารใหม่ที่เหมาะสมที่สุด เรื่องการสร้างความเข้าใจในชุมชนผู้ที่เกี่ยวข้อง เรื่องต่อมาคือการระดมทรัพยากร ซึ่งโชคดีที่เรามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะสงฆ์ กองทุนไฟฟ้า รวมทั้งท้องถิ่นอื่นๆ ได้เห็นถึงความสำคัญ พร้อมใจกันมาร่วมสนับสนุนปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลเก่าให้เป็น  Cohort ward ซึ่งมีความสามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง 20 กว่าเตียงด้วยกัน และมีการที่จะสร้างระบบความดันลบ ซึ่งผู้ป่วยติดเชื้ออยู่ด้วยกันไม่แพร่เชื้อ เพราะเขามีภูมิต้านทานซึ่งกันและกัน

          จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรามีโครงสร้างพื้นฐานรองรับ จุดแรก คือที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช อ.นครหลวง เรามีระบบที่แข็งแรงกว่านี้ก็คือที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และโรงพยาบาลเสนา ซึ่งก็จะมีระบบการดูแลที่เข้มงวด เบื้องต้นเราจะใช้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช โดยมีทีมแพทย์ ทีมเภสัช บุคลากรทางการแพทย์ ของทุกอำเภอ จะเวียนกันมาปฏิบัติหน้าที่ เรามีความพร้อมในเรื่องของการดูแลผู้ป่วย หากพบการติดเชื้อในระลอก 2  สิ่งที่อยากขอความร่วมมือ คือ เรื่องของการป้องกันจากต้นทาง คือพี่น้องประชาชน เราต้องป้องกันสวมใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อยๆ การรักษาระยะห่าง การคัดกรองไข้ หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก อันนี้จะเป็นการป้องกันได้อย่างดี ส่วนระบบแพทย์ อาคารสถานที่ เครื่องมือ เป็นปลายทาง วันนี้ 143 วันแล้วที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เลย ถ้าพวกเรายังคงแข็งแรงอยู่ มีความมั่นใจว่าเราจะมีระยะเวลาอีกยาวนานจนกว่าประเทศเราจะมีวัคซีนเข้ามา แต่ตอนนี้มีสถานการณ์ใหม่คือแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่อาจจะลักลอบเข้ามา โดยที่ไม่ได้ผ่านช่องทางปกติ รัฐบาลมีมาตรการป้องกัน การเข้ามาโดยลักลอบมีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ ผู้ประกอบการอยากได้แรงงาน 2 แรงงานอยากได้รายได้ ลักลอบเข้ามา ตอนนี้พบแล้ว 1 ราย กำลังสอบสวนเรื่องเกี่ยวกับช่องทาง เส้นทาง ซึ่งก็ต้องเกี่ยวข้องกับผู้นำพาด้วย จังหวัดได้มอบให้ทุกอำเภอตั้งชุดปฏิบัติการตรวจสอบ ในจังหวัดจะมีชุดปฏิบัติการจังหวัดที่นำโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าชุด เราจะตรวจตราทุกจุด หากพี่น้องประชาชนพบว่ามีแรงงานลักลอบเข้ามาและสงสัยว่าจะมีการแพร่ระบาดเชื้อได้ ขอให้แจ้งได้ที่นายอำเภอ โรงพัก หรือ โรงพยาบาล หรือศูนย์ดำรงธรรม ตรงนี้จะช่วยทำให้เราเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้น หากเราช่วยกันอย่างนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเราก็จะปลอดภัย ทั้งนี้ จังหวัดจะมีการจัดฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุในเร็ววันนี้ เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจกับพี่น้องประชาชน

          นายแพทย์ณรงค์ ถวิลวิสาร นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) กล่าวว่า  จากถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ในหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และโรงพยาบาลทุกแห่งมีข้อจำกัดเรื่องสถานที่สำหรับรับผู้ป่วยไว้ดูแลรักษาพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานอย่างหนัก และเสียสละ ทำให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ภายใต้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ระบบการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขต้องสามารถให้บริการประชาชนได้ ต้องควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้และบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการประชาชนต้องได้รับความปลอดภัย ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากหน่วยราชการทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงตึกผู้ป่วยในหลังเก่า เพื่อปรับปรุงเป็นตึกผู้ป่วยแยกโรคติดเชื้อ (Cohort ward) เป็นจำนวนเงิน 8,263,240 บาท สนับสนุนเครื่องช่วยหายใจ 1 เครื่อง เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท  เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ 1 เครื่อง เป็นจำนวนเงิน 1,695,000 บาท และได้รับสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4 ในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เป็นจำนวนเงิน 3,499,614 บาท สำหรับรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ช่วยลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) และโรคติดต่ออื่นๆ บัดนี้ การปรับปรุงตึกแยกโรคผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรลงกรณ (วาสนมหาเถร) ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีความพร้อมที่จะเปิดรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) เป็นประโยชน์สำหรับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์

 

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-09-10 ] อยุธยา รพ.สมเด็จพระสังฆราช รับมอบตึกผู้ป่วยแยกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เตรียมความพร้อมการดูแลผู้ป่วยหากเกิดการระบาด ระลอกที่ 2....


- วันที่[2020-09-09 ] อยุธยา จัดพิธีจับสลากขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล....


- วันที่[2020-07-01 ] กธจ.อยุธยา ลงพื้นที่ติดตามสอดส่องการปล่อยพันธุ์กุ้งก้มกราม 1 ล้านตัว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดก่อให้เกิดรายได้ต่อพี่น้องประชาชน....


- วันที่[2020-06-14 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค รวมใจให้ชีวิตเปิดรับบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤตโควิด-19....


- วันที่[2020-05-23 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค รวมใจให้ชีวิต เปิดรับบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤตโควิด-19....


- วันที่[2020-05-07 ] อยุธยา ปธ.ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เรียกประชุมคณะกรรมการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปสถานการณ์....


- วันที่[2020-03-13 ] กาชาดอยุธยา มอบหน้ากากอนามัยชนิดทำจากผ้าอย่างดีซักอบรีดฆ่าเชื้อพร้อมใช้ 200 ชิ้น ให้กับ รพ.อยุธยา ป้องกันเชื้อโควิค....


- วันที่[2019-11-13 ] คอลัมน์หน้าต่าง ธ.ก.ส.นึกถึงคุณงามความดีของอาจารย์จำเนียร สาระนาค ครบรอบการก่อตั้ง 53 ปี โดย... ประจิน จันทรพานิชย์....


- วันที่[2019-09-25 ] มรภ.อยุธยา จับมือศาลปกครอง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพิ่มศักยภาพความรู้ด้านกฎหมาย....


- วันที่[2019-08-12 ] ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เปิดรับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง....


ดูข่าวทั้งหมด