กธจ.อยุธยา ลงพื้นที่ติดตามสอดส่องการปล่อยพันธุ์กุ้งก้มกราม 1 ล้านตัว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดก่อให้เกิดรายได้ต่อพี่น้องประชาชน

แชร์ผ่าน facebook

กธจ.อยุธยา ลงพื้นที่ติดตามสอดส่องการปล่อยพันธุ์กุ้งก้มกราม 1 ล้านตัว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดก่อให้เกิดรายได้ต่อพี่น้องประชาชน

คณะกรรมการธรรมาภิบาลพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่คิดดามสอดส่องการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม เพื่อรักษาสมดุลของผลผลิตกุ้งก้ามกรามในธรรมชาติ กุ้งก้ามกรามมีเพียงพอต่อการประกอบอาชีพของชาวประมง การบริโภคในครัวเรือน และการบริโภคของนักท่องเที่ยว ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและก่อให้เกิดรายได้ต่อพี่น้องประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดฯ

         วันที่ 30 มิ.ย. 63   นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอบางปะอิน เป็นประธานปล่อยกุ้งก้มกราม จำนวน 1 ล้านตัว ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา  เพื่อรักษาสมดุลของผลผลิตกุ้งก้ามกรามในธรรมชาติ ให้กุ้งก้ามกรามมีเพียงพอต่อการประกอบอาชีพของชาวประมง  การบริโคในครัวเรือน และการบริโภคของนักท่องเที่ยว โดยมี นายประมวล มีแป้น ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายชานนท์ สุวรรณาภินันท์ รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลพระนครศรีอยุธยา นางศิริพร กฤชสินชัย  ที่ปรึกษาวิชาการด้านสังคมฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่คิดดามและสอดส่องการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ณ บริเวณวัดตลาดเกรียบ ต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน

        นายชานนท์ สุวรรณาภินันท์  รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลพระนครศรือยุธยา เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นไปตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 และเป็นการลงพื้นที่ติดตามสอดส่องโครงการบริหารจัดการการเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร หรือการผลิตกุ้งแม่น้ำปลอดภัย งบประมาณ 5 ล้านบาท จำนวนกุ้ง 5 ล้านตัว ปล่อยลงสู่แม่รวม 5 ครั้งๆละ 1 ล้านตัว ซึ่งเป็นงบประมาณที่จังหวัดฯ จัดสรรให้สำนักงานประมงจังหวัดฯดำเนินการทุก 3-6 เดือนเป็นประจำทุกปี และจากการติดตามโครงการฯ

           คณะธรรมาภิบาลจังหวัดฯ ได้มีข้อเสนอร่วมกันให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 8 พระนครศรีอยุธยา  อำเภอบางไทร ขยายพื้นที่เพาะเลี้ยงกุ้งเพิ่มเติม เพื่อส่งต่อให้กับชุมขนที่เข้มแข็งนำไปต่อยอด พร้อมปอยลงสู่แม่น้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยไม่ต้องไปซื้อกุ้งจากจังหวัดอื่นๆ ซึ่งมีจุดประสงค์ให้คนในท้องถิ่น ชุมชน มีรายได้ และมีโอกาสบริโภคกุ้งอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว จะเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรอยุธยา เพื่อบริโภคกุ้งที่มีคุณภาพ

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-07-01 ] กธจ.อยุธยา ลงพื้นที่ติดตามสอดส่องการปล่อยพันธุ์กุ้งก้มกราม 1 ล้านตัว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดก่อให้เกิดรายได้ต่อพี่น้องประชาชน....


- วันที่[2020-06-14 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค รวมใจให้ชีวิตเปิดรับบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤตโควิด-19....


- วันที่[2020-05-23 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค รวมใจให้ชีวิต เปิดรับบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤตโควิด-19....


- วันที่[2020-05-07 ] อยุธยา ปธ.ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เรียกประชุมคณะกรรมการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปสถานการณ์....


- วันที่[2020-03-13 ] กาชาดอยุธยา มอบหน้ากากอนามัยชนิดทำจากผ้าอย่างดีซักอบรีดฆ่าเชื้อพร้อมใช้ 200 ชิ้น ให้กับ รพ.อยุธยา ป้องกันเชื้อโควิค....


- วันที่[2019-11-13 ] คอลัมน์หน้าต่าง ธ.ก.ส.นึกถึงคุณงามความดีของอาจารย์จำเนียร สาระนาค ครบรอบการก่อตั้ง 53 ปี โดย... ประจิน จันทรพานิชย์....


- วันที่[2019-09-25 ] มรภ.อยุธยา จับมือศาลปกครอง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพิ่มศักยภาพความรู้ด้านกฎหมาย....


- วันที่[2019-08-12 ] ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เปิดรับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง....


- วันที่[2019-06-14 ] กาชาดอยุธยา ร่วมกับศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค รวมใจให้ชีวิตปันน้ำใจสู่สังคม เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก....


- วันที่[2019-01-15 ] อำเภอท่าเรือ บูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ถวายเป็นพระราชกุศล....


ดูข่าวทั้งหมด