คอลัมน์หน้าต่าง ธ.ก.ส.นึกถึงคุณงามความดีของอาจารย์จำเนียร สาระนาค ครบรอบการก่อตั้ง 53 ปี โดย... ประจิน จันทรพานิชย์

แชร์ผ่าน facebook

คอลัมน์หน้าต่าง ธ.ก.ส.นึกถึงคุณงามความดีของอาจารย์จำเนียร  สาระนาค ครบรอบการก่อตั้ง  53 ปี

โดย... ประจิน  จันทรพานิชย์

        วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันครบรอบการเปิดดำเนินงานของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ที่เรารู้จักกันดีว่า ธ.ก.ส.ปีนี้ครบรอบการก่อตั้งเป็นปีที่ 53 ย่างเข้าปีที่ 54 หากเป็นคนก็เกินกลางคนเข้าไปแล้ว อาจจะถึงระยะเวลาช่วงที่กำลังวังชาลดลงแต่ประสบการณ์ หรือการผ่านชีวิตมาค่อนข้างมากสักหน่อย คนที่มีประสบการณ์มากๆ ก็จะเป็นต้นแบบของคนอีกหลาย ๆ คนให้เอาเป็นแบบอย่าง หรือไม่ก็ได้เป็นโอกาสที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ๆ  ให้แก่คนรุ่นหลัง ๆ หรือสังคมต่อไป

        ในยุคแรกการก่อตั้ง ธ.ก.ส.ต้องฟันฝ่าอุปสรรคนานานัปการ ที่สำคัญคือ ความยากลำบากของพื้นที่กับการสร้างความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการให้ความช่วยเหลือ แต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการ เพื่อสร้างสังคมในภาคเกษตรกรรมในชนบทให้มีความเข้มแข็ง จึงมีกลุ่มบุคคลที่ยอมอุทิศตนเพื่อการนี้อย่างไม่ย่อท้อ  ด้วยความตั้งใจที่จะเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรไทย ให้มีแหล่งเงินทุนที่มีคุณธรรมถูกต้อง โปร่งใส ตรงไปตรงมา พร้อมกับการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของชุมชนที่ดี  พร้อมกับให้การดูแลเกษตรกรดุจญาติจากในอดีต จึงทำให้มี ธ.ก.ส.มาจนถึงทุกวันนี้

        ก่อนหน้านี้ ได้มีการดำเนินงานในชื่อธนาคารเพื่อการสหกรณ์มาก่อน โดยธนาคารแห่งนี้ให้สินเชื่อกับสหกรณ์ภาคการเกษตรเท่านั้น ในยุคนั้นมีการใช้ชื่อสหกรณ์ผู้ใช้น้ำ สหกรณ์จำกัดสินใช้  สหกรณ์ที่ดิน หรือชื่ออื่นๆ  ที่ในปัจจุบันอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูแล้ว  สหกรณ์ในยุคนั้นนำเงินกู้จากธนาคารเพื่อการสหกรณ์ไปจ่ายสินเชื่อต่อกับสมาชิกของสหกรณ์  การดำเนินการยังไม่รวดเร็ว และไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร  ทั้งนี้เนื่องจากคณะกรรมการของสหกรณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องยังขาดความรู้  ความเข้าใจ ทำให้การพัฒนาภาคเกษตร  ในขณะนั้นไม่รวดเร็วทันใจ กับความต้องการพัฒนาภาคชนบทในระยะนั้น

       เกษตรกรมักจะพึ่งพาเถ้าแก่ในตลาด  โดยการนำที่ดินไป จำนำ จำนอง หรือขายฝาก ไว้กับนายทุน  เกษตรกรไม่มีแหล่งเงินที่จะเป็นที่พึ่งพาได้  ในฝ่ายของรัฐได้มีการหารือและร่วมกันคิดถึงอนาคตของประเทศไทยในระยะนั้นว่า “ถ้าหากเกษตรกรยังไม่มีที่พึ่งพาที่ดี อาจจะทำให้ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบเดียวกับ ประเทศจีน ในระยะนั้น” ในขณะนั้นมีจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการนำเสนอแนวทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกร โดยการจัดตั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ขึ้นเพื่อการช่วยเหลือเกษตรกรให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยตรง

    นายจำเนียร สาระนาค อดีตเป็นรองอธิบดีกรมสหกรณ์พาณิชย์และธนกิจ กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ได้ลาออกจากราชการ และมาดำรงตำแหน่งผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร( ธ.ก.ส.) เป็นคนแรกเมื่อวันที่18 กันยายน  2509 ในขณะนั้นได้มีพระราชบัญญัติให้มีการจัดตั้ง ธ.ก.ส.และมีการเตรียมการเปิดการดำเนินงานมาเป็นลำดับ จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2509 จึงได้มีการเปิดการดำเนินงานอย่างเป็นทางการ

        นายจำเนียร สาระนาค เป็นบุคคลที่มีคุณูปการกับภาคเกษตรกรรมในชนบทเป็นอย่างมาก  เป็นปูชนียบุคคลในด้านการให้สินเชื่อเพื่อการเกษตร  จนได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งวงการสินเชื่อเกษตรไทยเป็นปรมาจารย์ทางด้านการให้สินเชื่อ ชาวธ.ก.ส.จึงเรียกท่านว่าอาจารย์ ท่านเป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่น  มีความตั้งใจที่จะดำเนินการในงาน ในภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างดีเยี่ยม พนักงาน ธ.ก.ส.ในยุคแรกๆ เป็นบุคลากรที่ท่านได้ให้การอบรมให้ความรู้ด้วยตัวของท่านเองท่านได้ตั้งกรอบกติกาในการทำงานไว้เป็นอย่างดีเยี่ยม  พร้อมกับกำหนดกฎเหล็กไว้ 9 ข้อ

     การเป็นพนักงาน ธ.ก.ส.ต้องเกี่ยวข้องกับการเงิน โดยเฉพาะการให้สินเชื่อกับเกษตรกร ท่านจึงกำหนดห้ามพนักงานรับประทานอาหารของลูกค้า  ห้ามพนักงานร่วมทำธุรกิจกับลูกค้า  ห้ามพนักงานหยิบยืมเงินจากลูกค้า และอื่น ๆ อีกมากมายที่จะทำให้การให้สินเชื่อของพนักงาน  ถูกเบี่ยงเบนออกไปจากกรอบของความถูกต้อง  ท่านให้เหตุผลว่า หากมีการร่วมมือ หรือกิจกรรมกับลูกค้า การพิจารณาให้สินเชื่อก็จะถูกเบี่ยงเบนไปด้วย  เกิดความเกรงใจ  และจะทำให้การให้สินเชื่อผิดเพี้ยนไปจากหลักเกณฑ์  มีเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาว่า  เคยมีเรื่องฟ้องท่านอาจารย์จำเนียร  ในสภาผู้แทนราษฎร์ว่าท่านผู้จัดการ ธ.ก.ส.นายจำเนียร สาระนาค  มีพฤติกรรมไม่โปร่งใส  ประมาณว่ามีการทุจริต ในธนาคารที่ท่านเป็นผู้จัดการอยู่  ท่านจอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้นได้รับฟังโดยตลอด แต่ไม่มีการสั่งการให้บุคคล หรือองค์กรใดเข้าไปตรวจสอบการทำงานของท่านอาจารย์จำเนียร สาระนาค แต่อย่างใด หมายความว่าท่านนายกรัฐมนตรีในยุคนั้น  ให้ความเชื่อถือในตัวบุคคลในความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นอย่างดียิ่ง

       ในยุคแรกตั้ง ธ.ก.ส.ท่านอาจารย์จำเนียร ได้ลาออกจากการเป็นข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดีฯ  ตอนนั้นท่านอายุ 56 ปี โดยได้เชิญชวนข้าราชการที่ท่านคุ้นเคยให้ลาออกมาทำงานกับ ธ.ก.ส.ในยุคแรกตั้งหลายท่าน และได้ร่วมกันทำงานเพื่อเกษตรกรไทย สร้างคุณค่าให้กับสังคมภาคการเกษตรเป็นอย่างดี และสืบเนื่องด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เบียดเบียนลูกค้า ตั้งตนไว้ชอบ พร้อมอบรมสั่งสอนให้คน ธ.ก.ส.ได้สืบทอดต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง และจะเนิ่นนานต่อเนื่องต่อไปอาจารย์จำเนียร เป็นผู้จัดการ ธ.ก.ส. จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2518  รวมเวลาทำงานกับ  ธ.ก.ส.8 ปี 5 เดือน 8 วัน รัฐบาลต่ออายุเกษียณให้จนถึงอายุ 64  ปี  ท่านได้วางรากฐานงานที่สำคัญจนลุล่วง และส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อมาได้อย่างภาคภูมิใจ  ท่านได้เฝ้ามองดู ธ.ก.ส. เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกร และถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2524  ตอนท่านอายุ 71 ปี  7 เดือน โดยเป็นโสดตลอดอายุขัย

       สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รำลึกนึกถึงคุณงามความดีของท่าน อาจารย์จำเนียร สาระนาค  ที่ท่านได้สร้างไว้เป็นประโยชน์กับเกษตรกรไทยเป็นอย่างมาก   พวกเราจึงได้ร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านด้วยความเคารพรักทุก  วันที่ 1 พฤศจิกายน

     รัฐบาลได้มอบหมายให้ ธ.ก.ส.ดำเนินธุรกรรมหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร โดยเฉพาะการโอนเงินของภาครัฐไปเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกร ซึ่งถือว่าให้ถึงมือของเกษตรกรอย่างแน่นอน แต่มีบางรายไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้จากหลายสาเหตุ เช่น ปิดบัญชี บัญชีไม่เคลื่อนไหว เกิน 1 ปี เกษตรกรเสียชีวิต มีคดีความถูกอายัดทรัพย์ ฯลฯ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับเงินช่วยเหลือการทำนาไร่ละ 500 บาท ไม่เกินรายละ 20 ไร่ ขณะนี้โอนมาแล้ว 32,397 ราย เป็นเงิน  227.22  ล้านบาท และเงินประกันรายได้โอนแล้ว 42,083 ราย เป็นเงิน 1,253.47 ล้านบาท รวมเป็นเงินเข้ามาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน  1,480.69 ล้านบาท ขอให้ผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล ได้ใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่าเหมาะสม หากเป็นไปได้ควรเก็บออมไว้บ้างตามความเหมาะสม สร้างภูมิคุ้มกันไว้เผื่อจำเป็นบ้างในอนาคต

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-09-10 ] อยุธยา รพ.สมเด็จพระสังฆราช รับมอบตึกผู้ป่วยแยกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เตรียมความพร้อมการดูแลผู้ป่วยหากเกิดการระบาด ระลอกที่ 2....


- วันที่[2020-09-09 ] อยุธยา จัดพิธีจับสลากขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล....


- วันที่[2020-07-01 ] กธจ.อยุธยา ลงพื้นที่ติดตามสอดส่องการปล่อยพันธุ์กุ้งก้มกราม 1 ล้านตัว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดก่อให้เกิดรายได้ต่อพี่น้องประชาชน....


- วันที่[2020-06-14 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค รวมใจให้ชีวิตเปิดรับบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤตโควิด-19....


- วันที่[2020-05-23 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค รวมใจให้ชีวิต เปิดรับบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤตโควิด-19....


- วันที่[2020-05-07 ] อยุธยา ปธ.ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เรียกประชุมคณะกรรมการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปสถานการณ์....


- วันที่[2020-03-13 ] กาชาดอยุธยา มอบหน้ากากอนามัยชนิดทำจากผ้าอย่างดีซักอบรีดฆ่าเชื้อพร้อมใช้ 200 ชิ้น ให้กับ รพ.อยุธยา ป้องกันเชื้อโควิค....


- วันที่[2019-11-13 ] คอลัมน์หน้าต่าง ธ.ก.ส.นึกถึงคุณงามความดีของอาจารย์จำเนียร สาระนาค ครบรอบการก่อตั้ง 53 ปี โดย... ประจิน จันทรพานิชย์....


- วันที่[2019-09-25 ] มรภ.อยุธยา จับมือศาลปกครอง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพิ่มศักยภาพความรู้ด้านกฎหมาย....


- วันที่[2019-08-12 ] ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เปิดรับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง....


ดูข่าวทั้งหมด