มรภ.อยุธยา จับมือศาลปกครอง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพิ่มศักยภาพความรู้ด้านกฎหมาย

แชร์ผ่าน facebook

มรภ.อยุธยา จับมือศาลปกครอง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพิ่มศักยภาพความรู้ด้านกฎหมาย

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จับมือกับสำนักงานศาลปกครอง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) หวังให้ความรู้กฎหมายแก่มวลชนมากขึ้น และเสวนาวิชาการ “การตรวจสอบดุลพินิจของฝ่ายปกครอง”

        เวลา 09.00 น. วันที่ 24 ก.ย. 62  รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา  ผศ.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฯ ให้การต้อนรับ  นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง นายจักรินทร์ บุญถนอม ผอ.วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง นายสุเมธ รอยกุลเจริญ ประธานแผนกคดีวินัยการเงินการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองสูงสุด นายธนพล โกมารกุล ณ นคร ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.1) ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

  ผศ.ธาตรี มหันตรัตน์ เปิดเผยว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เกิดขึ้นเนื่องจากสำนักงานศาลปกครอง กับมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและบูรณาการระบบกฎหมาย ทั้งในส่วนแนวคิดในทางทฤษฎี ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมาย ที่เกี่ยวกับการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในทางปกครองให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบสนองต่อการอำนวยการยุติธรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้า และสนับสนุนการพัฒนาทางวิชาการขององค์กรและบุคลากร ของหน่วยงานทั้งสอง จึงได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานศาลปกครอง และมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ขึ้นดังกล่าว ซึ่งมีภาคเอกชน องค์กร ตัวแทนประชาชน ชุมชนและนักศึกษา  เข้าร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก

       หลังจากเสร็จสิ้นพิธีลงนามได้มีการเสวนา “ตรวจสอบดุลยพินิจของฝ่ายปกครอง” โดยมีผู้ร่วมลงนามและตัวแทนของศาลปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา  ผู้ร่วมเสวนา  นายสุเมธ รอยกุลเจริญ  ประธานแผนกคดีวินัยการเงินการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองสูงสุด นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายธนพล โกมารกุล ณ นคร ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.1) ผศ.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฯ  โดยมีการการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและชี้ให้เห็นถึงกระบวนการขอความเป็นธรรม การพิจารณาของหน่วยงานรัฐ รวมทั้งการตรวจสอบ ซึ่งนับเป็นประโยชน์กับผู้ร่วมรับฟังเป็นอย่างมาก

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-09-10 ] อยุธยา รพ.สมเด็จพระสังฆราช รับมอบตึกผู้ป่วยแยกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เตรียมความพร้อมการดูแลผู้ป่วยหากเกิดการระบาด ระลอกที่ 2....


- วันที่[2020-09-09 ] อยุธยา จัดพิธีจับสลากขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล....


- วันที่[2020-07-01 ] กธจ.อยุธยา ลงพื้นที่ติดตามสอดส่องการปล่อยพันธุ์กุ้งก้มกราม 1 ล้านตัว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดก่อให้เกิดรายได้ต่อพี่น้องประชาชน....


- วันที่[2020-06-14 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค รวมใจให้ชีวิตเปิดรับบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤตโควิด-19....


- วันที่[2020-05-23 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค รวมใจให้ชีวิต เปิดรับบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤตโควิด-19....


- วันที่[2020-05-07 ] อยุธยา ปธ.ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เรียกประชุมคณะกรรมการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปสถานการณ์....


- วันที่[2020-03-13 ] กาชาดอยุธยา มอบหน้ากากอนามัยชนิดทำจากผ้าอย่างดีซักอบรีดฆ่าเชื้อพร้อมใช้ 200 ชิ้น ให้กับ รพ.อยุธยา ป้องกันเชื้อโควิค....


- วันที่[2019-11-13 ] คอลัมน์หน้าต่าง ธ.ก.ส.นึกถึงคุณงามความดีของอาจารย์จำเนียร สาระนาค ครบรอบการก่อตั้ง 53 ปี โดย... ประจิน จันทรพานิชย์....


- วันที่[2019-09-25 ] มรภ.อยุธยา จับมือศาลปกครอง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพิ่มศักยภาพความรู้ด้านกฎหมาย....


- วันที่[2019-08-12 ] ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เปิดรับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง....


ดูข่าวทั้งหมด