ขนส่งอยุธยา เปิดแถลงข่าวเตรียมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร “กล” “ก้าวล้ำ นำโชค” จำนวน 301 หมายเลข

แชร์ผ่าน facebook

ขนส่งอยุธยา เปิดแถลงข่าวเตรียมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร “กล” “ก้าวล้ำ นำโชค”

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัด จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย หมวดอักษร “กล” “ก้าวล้ำ นำโชค”  ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน (เลขสวย) ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ครั้งที่ 12 หมวดอักษร กล“ก้าวล้ำ นำโชค” จำนวน 301 หมายเลข เพื่อนำรายได้สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือให้กับผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนน จัดประมูลในวันเสาร์ที่ 14 พ.ย. และวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ย. 63 ณ เดอะฮอลล์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

          เวลา 15.00 น. วันที่ 5 พ.ย. 63  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประธานแถลงข่าวเตรียมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร “กล” “ก้าวล้ำ นำโชค” ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน (เลขสวย) ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ครั้งที่ 12 หมวดอักษร “ก้าวล้ำ นำโชค” จำนวน 301 หมายเลข เพื่อนำรายได้สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือให้กับผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนน โดยมีนายไฟซอน  อับดุลสมัด  ผู้อำนวยการขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  หัวหน้าส่วนราชการ  ร่วมในพิธีฯ  ณ ลานหน้าเดอะฮอลล์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

          นายไฟซอน  อับดุลสมัด  กล่าวว่า  ลักษณะของแผ่นป้าย  เป็นป้ายแบบ Graphic เป็นภาพเสมือนจริงมีสีสันสวยงามแสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ ภาพเจดีย์สามองค์ในวัดพระศรีสรรเพชญ์  โบราณสถานที่สำคัญมีแม่น้ำ 3 สาย  ประกอบด้วย แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรี ไหลมาบรรจบกันที่หน้าวัดพนัญเชิง ภาพนาข้าว แสดงถึงความเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ ความอุดมสมบูรณ์ ภาพดอกโสนดอกไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภาพโรงงานแสดงถึงความเป็นเมืองอุตสาหกรรมสะอาดเป็นฉากหลังแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของอารยธรรมอันยาวนาน และความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          นายไฟซอน  อับดุลสมัด  กล่าวอีกว่า  ผู้เข้าร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย  ได้มีโอกาสสนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เนื่องจากรายได้ทั้งหมดที่ได้จากการประมูลในครั้งนี้ จะนำสมทบเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือ กปภ. ที่จัดตั้งขึ้นสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัย และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนน อาทิ การให้ทุนส่งเสริมด้านการศึกษาวิจัยการให้ค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เป็นต้น