สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ อายุ 16-25 ปี ร่วมส่งคลิปไอเดียสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด “ชุมชน พัฒนา ยั่งยืน” ชิงรา

แชร์ผ่าน facebook

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า

ขอเชิญ  นักเรียน  นักศึกษา  หรือผู้ที่สนใจ  อายุ 16-25 ปี  ร่วมส่งคลิปไอเดียสร้างสรรค์  ภายใต้แนวคิด “ชุมชน พัฒนา  ยั่งยืน”  ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท