อยุธยาซิตี้พาร์ค หนุนพลังแรงใจชีวิตเปี่ยมสุขแบบ New Normal โดยพระพยอม กัลป์ยาโณ

แชร์ผ่าน facebook

อยุธยาซิตี้พาร์ค หนุนพลังแรงใจชีวิตเปี่ยมสุขแบบ New Normal โดยพระพยอม กัลป์ยาโณ

ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดกิจกรรม "ชีวิตเปี่ยมสุข" นิมนต์ "พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)" เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี มาบรรยายธรรมในหัวข้อ "ธรรมะสร้างกำลังใจหลังโควิด-19 รูปแบบ New Normal" เพื่อเป็นธรรมานุเคราะห์แก่พุทธศาสนิกชน ให้มีพลังแรงใจ ใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข ในช่วงสถานการณ์โควิด- 19 ณ ชั้น 2 ข้างร้าน Sizzler ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

          นอกจากนี้ ภายในงานยังเปิดรับบริจาคเสื้อผ้า สิ่งของ เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเหลือใช้ต่างๆ เพื่อนำไปต่อยอดในทางสาธารณะกุศลต่อไป ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและร่วมบริจาคสิ่งของจำนวนมาก

          สำหรับกิจกรรมชีวิตเปี่ยมสุขครั้งต่อไป จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ที่ชั้น 2 ข้างร้าน Sizzler โดยศูนย์การค้า ฯ ได้นิมนต์  “ท่านเจ้าคุณอลงกต ติกขปัญโญ” เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี มาบรรยายพระธรรมเทศนา พร้อมเปิดรับบริจาคสิ่งของสำหรับผู้ป่วยและเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบโรคเอดส์จากบิดามารดา อาทิ แป้งเด็ก นมพร้อมดื่ม ขนมปังปี๊บ อุปกรณ์รักษาพยาบาล และสิ่งของจำเป็นอื่นๆ ซึ่งขอรับบริจาคเฉพาะของใหม่เท่านั้น เนื่องจากผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันต่ำ และเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพจากมูลนิธิสวนแก้ว จ.นนทบุรี

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 035-801-919 ต่อ 116,127 และ130