โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับนายอำเภอวังน้อย ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการ ของ ปตท. ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ของผู้ปฏิบั

แชร์ผ่าน facebook

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5

                                                                                  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 

ให้การต้อนรับนายอำเภอวังน้อย ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการ ของ ปตท.

ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ของผู้ปฏิบัติงาน

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  นำโดย คุณชาญยุทธ เสือจุ้ย หัวหน้าหน่วยก่อสร้าง คุณกฤษฎา วงศ์คุรุเสถียร ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ คุณอธิชย์ ธีรภัทร์สกุล ผู้จัดการ ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมโครงการ และคณะทำงาน ร่วมให้การต้อนรับ คุณวิเชียร จูห้อง นายอำเภอวังน้อย คุณสมศักดิ์ เลาหภิชาติชัย สาธารณสุขอำเภอวังน้อย และผู้แทนหน่วยงานราชการอำเภอวังน้อย ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการฯ ของ ปตท. ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ของผู้ปฏิบัติงาน บริเวณจุดก่อสร้างวางท่อฯ แบบเจาะลอด (HDD32) โดย ปตท. ได้นำเสนอมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด และแนวทางการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานขณะอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งอธิบายขั้นตอน วิธีการก่อสร้าง พร้อมกันนี้ ได้สนับสนุนงบประมาณ ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้อย ในการจัดซื้ออุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อใช้ดูแลรักษาประชาชนต่อไป

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนโครงการ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โทร. 02-537-1279