อยุธยา ร้านอาหารเดอริว่า อโยธยา หนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง นำกุ้งก้ามกรามมาจำหน่ายราคาถูก หลังประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิด 19

แชร์ผ่าน facebook

อยุธยา ร้านอาหารเดอริว่า อโยธยา หนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง นำกุ้งก้ามกรามมาจำหน่ายราคาถูก หลังประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิด 19

อยุธยาเมืองกรุงเก่า  ร้านอาหารเดอริว่า อโยธยา  De Riva Ayothaya เปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง นำกุ้งก้ามกรามมาจำหน่ายราคาถูก หลังประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิด 19

          นายมานัส ทรัพย์มีชัย ผู้บริหารร้านอาหารเดอริว่า อโยธยา  De Riva Ayothaya  เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจำนวนมาก ซึ่งร้านอาหารเดอริวาฯ เป็น 1 ในหลายๆ ร้านที่ประสบปัญหา และเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาด้วยกัน จึงเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งใช้พื้นที่ของทางร้านจำหน่ายกุ้งก้ามกรามในราคาถูก  คือกิโลกรัมละ 300-350 บาท จากกิโลกรัมละ 600-700 บาท โดยเปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 10.00 น.-13.00 น. เป็นประจำทุกวันตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 หากมีพี่น้องประชาชนสนใจเพิ่มเติมอาจขยายเวลาจำหน่ายออกไปอีก อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิด 19 อีกทางหนึ่ง