ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค “ร้อยใจภักดิ์ บอกรักแม่”

แชร์ผ่าน facebook

ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค “ร้อยใจภักดิ์ บอกรักแม่”

       วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดโครงการ “ร้อยใจภักดิ์ บอกรักแม่” เพื่อเทิดพระเกียรติและเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมายุ 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ระหว่างวันที่ 4 – 12 สิงหาคม 2560 กับหลากหลายกิจกรรม ได้แก่ นิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ, การรับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล, บริการตัดผมฟรีจากสมาคมช่างผมจิตอาสามืออาชีพกว่า 20 ท่าน, การจัดฟรีคอนเสิร์ต “รวมพลลูกกตัญญูแห่งชาติ” ครั้งที่ 10 ซึ่งร่วมกับ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และการประกวดวาดภาพสีน้ำและสีโปสเตอร์ ภายใต้หัวข้อ “ร้อยใจภักดิ์  บอกรักแม่”  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับอุดมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชิงทุนการศึกษากว่า 50,000 บาท

       สนใจติดต่อขอรับใบสมัครที่ เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค หรือดาวน์โหลดที่ www.ayutthayacitypark.com  ตั้งแต่วันนี้ - 1 สิงหาคม 2560 ดูรายเพิ่มเติม  www.facebook.com/ayutthayacitypark หรือ โทร. คุณศุภลักษณ์  09-5949-8882 / 0-3580-1919 ต่อ 130, 116, 142