รองพ่อเมืองอยุธยา ปธ.เปิดโลกอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม 4.0 รุ่นที่ 3 ยกระดับทักษะฝีมือการผลิตภาคอุตสาหกรรมสู่อนาคต

แชร์ผ่าน facebook

รองพ่อเมืองอยุธยา ปธ.เปิดโลกอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม 4.0 รุ่นที่ 3 ยกระดับทักษะฝีมือการผลิตภาคอุตสาหกรรมสู่อนาคต

รองผู้ว่าฯจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดโครงการ “เปิดโลกอาชีพอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม 4.0” รุ่นที่ 3 เพื่อกระตุ้นนักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาต่อในสายอาชีพ เตรียมพร้อมยกระดับทักษะฝีมือและนวัตกรรมการผลิตภาคอุตสาหกรรมในอนาคต

          เวลา 09:00 น. วันที่ 4 กันยายน  2563 นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการ “เปิดโลกอาชีพอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม 4.0” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาในสายอาชีพในระดับที่สูงขึ้น  รวมถึงมีทัศนคติที่ดีในการศึกษาต่อในสายอาชีพ สร้างโอกาสในการทำงานมากขึ้นในอนาคต ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  โดยเฉพาะในสาขาอาชีพที่มีความขาดแคลนในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 3 รุ่น รวมทั้งสิ้น 900 คน สำหรับการจัดงานรุ่นที่  3 กลุ่มเป้าหมาย ครบ 900 คน  โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผู้บริหารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ  ณ  ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

         นางสรัลพัชร ประโมทะกะ ได้กล่าวถึงโครงการความห่วงใยปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงริเริ่มโครงการเปิดโลกอาชีพอาชีวศึกษาสู่อุตสาหกรรม 4.0 ขึ้น พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาต่อในสายอาชีพ และสามารถผลิตกำลังแรงงานให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ต้องเร่งรัดปฏิรูปกำลังแรงงานให้มีความพร้อมเปลี่ยนสู่ความยั่งยืน สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต เน้นการผลิตกำลังคนคุณภาพ ให้เพียงพอต่อความต้องการของสถานประกอบการ ยกระดับทักษะฝีมือและเป็นกำลังแรงงานคุณภาพของประเทศต่อไป

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-09-04 ] รองพ่อเมืองอยุธยา ปธ.เปิดโลกอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม 4.0 รุ่นที่ 3 ยกระดับทักษะฝีมือการผลิตภาคอุตสาหกรรมสู่อนาคต....


- วันที่[2020-08-31 ] วิทยาลัยเทคนิคอยุธยา เปิดศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)....


- วันที่[2020-08-27 ] อยุธยา นำนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้เคลื่อนที่มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) ให้พี่น้องประชาชน เด็กเยาวชน ตอกย้ำเรื่องราวของประเทศไทยอย่างลึกซึ้ง....


- วันที่[2020-08-15 ] สถาบันอยุธยาศึกษา มอบรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย....


- วันที่[2020-07-26 ] ศูนย์การศึกษาพิเศษอยุธยา เติมเต็มความรู้คนพิการทุกประเภทอย่างครบวงจรทั้ง 16 อำเภอ....


- วันที่[2020-07-18 ] ร.ร.พระหฤทัยนนท์ ลงนาม MOU กับ เอ็มม่า อลิส เปิดหลักสูตรห้องเรียนนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI อาชีพสู่อนาคต มิติใหม่แห่งการศึกษา....


- วันที่[2020-07-17 ] อยุธยา เตรียมเปิดศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ ขานรับโครงการเราเที่ยวด้วยกัน กระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก....


- วันที่[2020-07-01 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวันแรกของการเปิดภาคเรียน ตามมาตรฐาน New Normal....


- วันที่[2020-06-18 ] ป.ป.ช.อยุธยา ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ตรวจติดตามการดำเนินการรับนักเรียน ไม่พบการเรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ....


- วันที่[2020-06-16 ] อยุธยา มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ฯ....


ดูข่าวทั้งหมด