วิทยาลัยเทคนิคอยุธยา เปิดศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

แชร์ผ่าน facebook

วิทยาลัยเทคนิคอยุธยา เปิดศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา เพิ่มประสิทธิภาพเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ถ่ายทอดความรู้ให้คำแนะนำการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพ และ เครื่องใช้ในครัวเรือน เสริมสร้างให้นักเรียนนักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมศักดิ์  เจริญไพฑูรย์  ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำด้านการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพ และ เครื่องใช้ในครัวเรือน เสริมสร้างให้นักเรียนนักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง โดยมี นายมนตรี  หาเรือนทรง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  ณ  วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา

              นายมนตรี  หาเรือนทรง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) มีภารกิจด้านการให้บริการ เป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ให้คำแนะนำการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพ และ เครื่องใช้ในครัวเรือน เสริมสร้างให้นักเรียนนักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง  การดำเนินการดังกล่าวสามารถส่งผลให้ประชาชน เกิดความพึงพอใจเป็นอย่างมาก และ เกิดผลดีในด้านภาพลักษณ์ ความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน เพื่อลดรายจ่าย และเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากการได้รับคำแนะนำถ่ายทอดความรู้ในการใช้งาน การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์ และสุขอนามัยพื้นฐาน สร้างมูลค่าเพิ่ม มาตรฐานผลิตภัณฑ์ของชุมชน  โดยมีการจัดทำมารตฐานการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประชารัฐที่มุ่งเน้น การบูรณาการความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

               โดยมีกิจกรรมการให้บริการแกประชาชน ประกอบด้วย  การให้บริการซ่อม (Repair) เครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนและอื่นๆ ให้คำแนะนำวิธีการใช้การดูแลรักษา การให้บริการสร้าง (Build) อาชีพใหม่หรือการต่อยอดอาชีพ โดยมีการสำรวจอาชีพตามความต้องการของชุมชน จัดทำหลักสูตรอาชีพ หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ จัดอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหรือครูร่วมกับนักเรียน นักศึกษา  การให้บริการพัฒนา (Top Up ) ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยครู นำนักเรียน นักศึกษา ไปศึกษาเรียนรู้และนำเทคโนโลยีหรือสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการรับรอง มาตรฐานคุณภาพ  อันจะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  ด้วยการ “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส” ซึ่งในปีการศึกษา 2563 ได้มีการออกหน่วยบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)  นอกจากนี้ยังมีการสอนหลักสูตรระยะสั้น  การทำน้ำยาล้างจาน  การทำน้ำยาซักผ้า  การทำเจลล้างมือ และการทำขนมอีกด้วย  ณ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-09-04 ] รองพ่อเมืองอยุธยา ปธ.เปิดโลกอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม 4.0 รุ่นที่ 3 ยกระดับทักษะฝีมือการผลิตภาคอุตสาหกรรมสู่อนาคต....


- วันที่[2020-08-31 ] วิทยาลัยเทคนิคอยุธยา เปิดศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)....


- วันที่[2020-08-27 ] อยุธยา นำนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้เคลื่อนที่มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) ให้พี่น้องประชาชน เด็กเยาวชน ตอกย้ำเรื่องราวของประเทศไทยอย่างลึกซึ้ง....


- วันที่[2020-08-15 ] สถาบันอยุธยาศึกษา มอบรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย....


- วันที่[2020-07-26 ] ศูนย์การศึกษาพิเศษอยุธยา เติมเต็มความรู้คนพิการทุกประเภทอย่างครบวงจรทั้ง 16 อำเภอ....


- วันที่[2020-07-18 ] ร.ร.พระหฤทัยนนท์ ลงนาม MOU กับ เอ็มม่า อลิส เปิดหลักสูตรห้องเรียนนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI อาชีพสู่อนาคต มิติใหม่แห่งการศึกษา....


- วันที่[2020-07-17 ] อยุธยา เตรียมเปิดศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ ขานรับโครงการเราเที่ยวด้วยกัน กระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก....


- วันที่[2020-07-01 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวันแรกของการเปิดภาคเรียน ตามมาตรฐาน New Normal....


- วันที่[2020-06-18 ] ป.ป.ช.อยุธยา ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ตรวจติดตามการดำเนินการรับนักเรียน ไม่พบการเรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ....


- วันที่[2020-06-16 ] อยุธยา มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ฯ....


ดูข่าวทั้งหมด