ร.ร.พระหฤทัยนนท์ ลงนาม MOU กับ เอ็มม่า อลิส เปิดหลักสูตรห้องเรียนนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI อาชีพสู่อนาคต มิติใหม่แห่งการศึกษา

แชร์ผ่าน facebook

ร.ร.พระหฤทัยนนท์ ลงนาม MOU กับ เอ็มม่า อลิส เปิดหลักสูตรห้องเรียนนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์  AI อาชีพสู่อนาคต มิติใหม่แห่งการศึกษา

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563  ที่ ห้องประชุมพระหฤทัย โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี   อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และสัญญาการว่าจ้างโครงการห้องเรียนนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI ระหว่างโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี กับ หจก.เอ็มม่าอลิส โดยมี ซิสเตอร์ ดร.เยาวลักษณ์  รอดงาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาต/ผจก ซิสเตอร์พรพิมล วิธีธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี  นางสาวกรรทิมา อ่วมเลิศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ดร.สุคนธ์ ธาระพุทธ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป  นายเอกสิทธิ์  เกิดกฤษฎานนท์ กรรมการผู้จัดการ หจก.เอ็มม่าอลิส  ดร.สันติ  แก้วลอยมา  ผู้จัดการทั่วไปบริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)  ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มีนายมนต์ชีพ ศิวะสินางกูร (ครูเป็ด) อดีตศิลปินและนักแต่งเพลงชื่อดัง  นายเกียรติยศ  ศรีสกุล ผู้อำนวยการข่าวคมชัดลึก  ภาคกลาง และ นายนิธิวิทย์ นิธิทักษ์นาคิน ร่วมเป็นสักขีพยาน

         ซิสเตอร์ ดร.เยาวลักษณ์  รอดงาม กล่าวว่า  ในนามคณะผู้บริหารโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้เข้าร่วมงานการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและสัญญาการว่าจ้างโครงการ ห้องเรียนนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์  AI ระหว่างโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี กับ สถาบันกวดวิชา GodLike ในนามของ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็มม่า อลิส  โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรีเป็นโรงเรียน 1 ใน 5 ของโรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัย ของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ปัจจุบันเทคโนโลยี AI หรือนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ ได้แทรกซึมเข้ามาในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนำสมัยหลายๆ อย่างก็มี AI เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่ง จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้โลกเรามีความตื่นตัวในด้าน AI มาก ซึ่งเทคโนโลยีนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเข้ามาเป็นตัวผลักดันด้านธุรกิจ การวิเคราะห์ให้ข้อมูลด้านการเงิน ระบบตอบรับอัจฉริยะ  การวิเคราะห์เชิงสถิติ การวินิจฉัยอาการเจ็บป่วย การตรวจจับทุจริตและอื่น ๆ หรือแม้แต่ในระบบการศึกษา

         โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรีนั้นมีเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือ  “ภาษา และเทคโนโลยี” ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ทางคณะผู้บริหาร  จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญ ในปีการศึกษา 2563 นี้ ทางโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี  ได้จัดห้องเรียนนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์  AI ขึ้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 แผนการเรียนอังกฤษ-คอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียนได้เกิดทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี และทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21  ซึ่งทางโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี มิได้มุ่งเน้นแต่เรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวเท่านั้น โรงเรียนได้มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมตามจิตตารมณ์ของเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ให้กับนักเรียนควบคู่ไปอีกด้วย ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเรียนนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI จะมีส่วนช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ ได้พัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยี และต่อยอดความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเรียนรู้ในอนาคต เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และประเทศชาติต่อไป

       ซิสเตอร์ ดร.เยาวลักษณ์ รอดงาม กล่าวอีกว่า สถาบันต้องการผลิตนักเรียนที่สามารถเติบโตเป็นกำลังแรงงานหรือผู้ประกอบการที่เชี่ยวชาญนวัตกรรมและเทคโนโลยี สามารถนำความรู้และทักษะมาพัฒนาตนเองสร้างสรรค์สังคม และดำรงอยู่ในศตวรรษที่21 อย่างมีความสุข นักเรียนที่ที่จบโครงการสามารถนำความรู้หรือทักษะ ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี ไปบูรณาการร่วมกับความรู้ในสาขาที่นักเรียนต้องการศึกษาต่อในระดับสูงได้   สร้างอัตลักษณ์แก่โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี ให้เด็กมีความ “เก่งวิชาการ เชี่ยวชาญนวัตกรรม สร้างสรรค์อนาคต” เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนในการเตรียมความพร้อมรับมือกับความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เสริมสร้างบรรยากาศความร่วมมือ ในการทำงานเป็นทีมของนักเรียน สร้างองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิด และนำเสนอผลงานที่สร้างสรรค์ให้กับผู้อื่น  เพื่อตอบสนองต่อแผนการศึกษาของชาติ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และส่งเสริมกระบวนการคิด ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

          นายเอกสิทธิ์ เกิดกฤษฎานนท์ กรรมการผู้จัดการ หจก.เอ็มมาอลิส กล่าวว่า ในนาม หจก.เอ็มมาอลิส รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ทางโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี ได้ให้โอกาสได้มาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการสร้างหลักสูตรโครงการห้องเรียนนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์  AI และพร้อมร่วมมือเพื่อพัฒนานักเรียนของเราทั้งด้านวิชาการ และทักษะที่สำคัญอื่นๆ สืบต่อไป

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-07-26 ] ศูนย์การศึกษาพิเศษอยุธยา เติมเต็มความรู้คนพิการทุกประเภทอย่างครบวงจรทั้ง 16 อำเภอ....


- วันที่[2020-07-18 ] ร.ร.พระหฤทัยนนท์ ลงนาม MOU กับ เอ็มม่า อลิส เปิดหลักสูตรห้องเรียนนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI อาชีพสู่อนาคต มิติใหม่แห่งการศึกษา....


- วันที่[2020-07-17 ] อยุธยา เตรียมเปิดศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ ขานรับโครงการเราเที่ยวด้วยกัน กระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก....


- วันที่[2020-07-01 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวันแรกของการเปิดภาคเรียน ตามมาตรฐาน New Normal....


- วันที่[2020-06-18 ] ป.ป.ช.อยุธยา ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ตรวจติดตามการดำเนินการรับนักเรียน ไม่พบการเรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ....


- วันที่[2020-06-16 ] อยุธยา มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ฯ....


- วันที่[2020-04-03 ] ราชภัฏอยุธยา ผลิต Face Shield เพื่อคุณหมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์....


- วันที่[2020-02-27 ] มรภ.อยุธยา รวมพลังประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตสุจริตในการบริหารงานลงนามในคำประกาศเจตจำนง....


- วันที่[2020-02-18 ] โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จัดค่ายกิจกรรมนวัตกรรมสู่อาชีพแห่งอนาคต นำร่องเป็นแห่งแรกในจังหวัดจันทบุรี....


- วันที่[2020-01-28 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค มอบรอยยิ้มส่งความสุขให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสะแกฯ มอบตุ๊กตากอดอุ่นปี 2....


ดูข่าวทั้งหมด