ป.ป.ช.อยุธยา ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ตรวจติดตามการดำเนินการรับนักเรียน ไม่พบการเรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ

แชร์ผ่าน facebook

ป.ป.ช.อยุธยา ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต  ตรวจติดตามการดำเนินการรับนักเรียน ไม่พบการเรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ

       วันที่ 18 มิ.ย. 63  สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายพายัพ คชพลายุกต์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ลงพื้นที่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์  ตรวจสอบติดตาม และสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน  เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา (ป้องกันการจ่ายเงินแป๊ะเจี๊ยะ)

       สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  พบว่า การตรวจติดตามดังกล่าว โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดย นายอนันต์ มีพจนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้รายงานกระบวนการรับนักเรียนว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการรับสมัครและประกาศผลการรับนักเรียน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การประกาศผลการรับนักเรียน  แบ่งเป็น ประเภทความสามารถพิเศษ ในเขตพื้นที่บริการ นอกเขต และเงื่อนไขพิเศษ ตามนโยบายของ สพฐ.

       ส่วนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ โดยนางนิติพร เชื้อสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ได้รายงานกระบวนการขั้นตอนการรับนักเรียนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ สพฐ. และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการรับสมัครสอบและประกาศผลเช่นเดียวกัน และทั้งสองโรงเรียนต่างยืนยันว่าไม่มีการเรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยะแต่อย่างใด  อย่างไรก็ตาม หากท่านใดมีข้อมูลการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา (รับเงินแป๊ะเจี๊ยะ) สามารถแจ้งสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ทันที หรือ โทร. 035-329030 สายด่วน ป.ป.ช. 1205

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-07-01 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวันแรกของการเปิดภาคเรียน ตามมาตรฐาน New Normal....


- วันที่[2020-06-18 ] ป.ป.ช.อยุธยา ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ตรวจติดตามการดำเนินการรับนักเรียน ไม่พบการเรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ....


- วันที่[2020-06-16 ] อยุธยา มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ฯ....


- วันที่[2020-04-03 ] ราชภัฏอยุธยา ผลิต Face Shield เพื่อคุณหมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์....


- วันที่[2020-02-27 ] มรภ.อยุธยา รวมพลังประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตสุจริตในการบริหารงานลงนามในคำประกาศเจตจำนง....


- วันที่[2020-02-18 ] โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จัดค่ายกิจกรรมนวัตกรรมสู่อาชีพแห่งอนาคต นำร่องเป็นแห่งแรกในจังหวัดจันทบุรี....


- วันที่[2020-01-28 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค มอบรอยยิ้มส่งความสุขให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสะแกฯ มอบตุ๊กตากอดอุ่นปี 2....


- วันที่[2019-11-06 ] มรภ.อยุธยา จับมือกับบริษัท ไทยแอร์โรสเปซ ลงนาม MOU ปั้นบุคลากรให้มีคุณภาพป้อนภาคอุตสาหกรรมการบิน....


- วันที่[2019-10-13 ] ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 จัดงาน “คิดถึงคนบนฟ้า”....


- วันที่[2019-09-24 ] มรภ.อยุธยา มอบทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มูลค่ารวม 6,900,000 บาท....


ดูข่าวทั้งหมด