อยุธยา มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ฯ

แชร์ผ่าน facebook

อยุธยา มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ฯ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ฯ

          เวลา 10.00 น. วันที่ 16 มิ.ย. 63 พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร มีเมตตาธรรม ร่วมมอบปัจจัยสมทบค่าเดินทางแก่นักเรียนทุกราย  นายภานุ แย้มศรี ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปี 2562 ให้กับนักเรียนนักศึกษา จำนวน 17 ราย โดยมี นางนวลจันทร์ แย้มศรี ประธานแม่บ้านมหาดไทย/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ ปลัดจังหวัดฯ นางพิศมัย  เลิศอิทธิบาท  ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ  หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีฯ  ณ  วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          นายภานุ แย้มศรี กล่าวว่า ในนามของประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงพระราชทุนเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ แก่นักเรียน นักศึกษา  ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เกิดอุทกภัย จำนวน 17 ราย เป็นเงินรวม 360,000 บาท จึงขอให้นักเรียน ทุนพระราชทานฯทุกคน นำไปใช้ในการเรียนอย่างมีคุณค่า มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนให้บรรลุผล เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-07-01 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวันแรกของการเปิดภาคเรียน ตามมาตรฐาน New Normal....


- วันที่[2020-06-18 ] ป.ป.ช.อยุธยา ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ตรวจติดตามการดำเนินการรับนักเรียน ไม่พบการเรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ....


- วันที่[2020-06-16 ] อยุธยา มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ฯ....


- วันที่[2020-04-03 ] ราชภัฏอยุธยา ผลิต Face Shield เพื่อคุณหมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์....


- วันที่[2020-02-27 ] มรภ.อยุธยา รวมพลังประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตสุจริตในการบริหารงานลงนามในคำประกาศเจตจำนง....


- วันที่[2020-02-18 ] โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จัดค่ายกิจกรรมนวัตกรรมสู่อาชีพแห่งอนาคต นำร่องเป็นแห่งแรกในจังหวัดจันทบุรี....


- วันที่[2020-01-28 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค มอบรอยยิ้มส่งความสุขให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสะแกฯ มอบตุ๊กตากอดอุ่นปี 2....


- วันที่[2019-11-06 ] มรภ.อยุธยา จับมือกับบริษัท ไทยแอร์โรสเปซ ลงนาม MOU ปั้นบุคลากรให้มีคุณภาพป้อนภาคอุตสาหกรรมการบิน....


- วันที่[2019-10-13 ] ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 จัดงาน “คิดถึงคนบนฟ้า”....


- วันที่[2019-09-24 ] มรภ.อยุธยา มอบทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มูลค่ารวม 6,900,000 บาท....


ดูข่าวทั้งหมด