อยุธยา มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ฯ

แชร์ผ่าน facebook

อยุธยา มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ฯ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ฯ

          เวลา 10.00 น. วันที่ 16 มิ.ย. 63 พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร มีเมตตาธรรม ร่วมมอบปัจจัยสมทบค่าเดินทางแก่นักเรียนทุกราย  นายภานุ แย้มศรี ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปี 2562 ให้กับนักเรียนนักศึกษา จำนวน 17 ราย โดยมี นางนวลจันทร์ แย้มศรี ประธานแม่บ้านมหาดไทย/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ ปลัดจังหวัดฯ นางพิศมัย  เลิศอิทธิบาท  ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ  หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีฯ  ณ  วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          นายภานุ แย้มศรี กล่าวว่า ในนามของประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงพระราชทุนเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ แก่นักเรียน นักศึกษา  ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เกิดอุทกภัย จำนวน 17 ราย เป็นเงินรวม 360,000 บาท จึงขอให้นักเรียน ทุนพระราชทานฯทุกคน นำไปใช้ในการเรียนอย่างมีคุณค่า มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนให้บรรลุผล เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-09-26 ] โรงเรียนมารีวิทยาปราจีน เปิด “STEM Education” - Project Approach & Project based learning-SEASON VI....


- วันที่[2020-09-23 ] อยุธยา ทีโอที ขับเคลื่อนส่งมอบห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนบางไทรวิทยา หนุนเสริมสร้างคุณภาพเยาวชนไทยสู่ยุคดิจิทัล ปีที่ 5....


- วันที่[2020-09-04 ] รองพ่อเมืองอยุธยา ปธ.เปิดโลกอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม 4.0 รุ่นที่ 3 ยกระดับทักษะฝีมือการผลิตภาคอุตสาหกรรมสู่อนาคต....


- วันที่[2020-08-31 ] วิทยาลัยเทคนิคอยุธยา เปิดศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)....


- วันที่[2020-08-27 ] อยุธยา นำนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้เคลื่อนที่มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) ให้พี่น้องประชาชน เด็กเยาวชน ตอกย้ำเรื่องราวของประเทศไทยอย่างลึกซึ้ง....


- วันที่[2020-08-15 ] สถาบันอยุธยาศึกษา มอบรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย....


- วันที่[2020-07-26 ] ศูนย์การศึกษาพิเศษอยุธยา เติมเต็มความรู้คนพิการทุกประเภทอย่างครบวงจรทั้ง 16 อำเภอ....


- วันที่[2020-07-18 ] ร.ร.พระหฤทัยนนท์ ลงนาม MOU กับ เอ็มม่า อลิส เปิดหลักสูตรห้องเรียนนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI อาชีพสู่อนาคต มิติใหม่แห่งการศึกษา....


- วันที่[2020-07-17 ] อยุธยา เตรียมเปิดศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ ขานรับโครงการเราเที่ยวด้วยกัน กระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก....


- วันที่[2020-07-01 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวันแรกของการเปิดภาคเรียน ตามมาตรฐาน New Normal....


ดูข่าวทั้งหมด