โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จัดค่ายกิจกรรมนวัตกรรมสู่อาชีพแห่งอนาคต นำร่องเป็นแห่งแรกในจังหวัดจันทบุรี

แชร์ผ่าน facebook

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์  จัดค่ายกิจกรรมนวัตกรรมสู่อาชีพแห่งอนาคต  นำร่องเป็นแห่งแรกในจังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์  จังหวัดจันทบุรี  จัดค่ายกิจกรรมนวัตกรรมสู่อาชีพแห่งอนาคต จุดประกายนักเรียนสามารถนำความรู้นวัตกรรมสมัยใหม่ไปใช้ประกอบอาชีพในศตวรรษที่ 21 โดยได้ริเริ่มเป็นโรงเรียนแรกในจังหวัดจันทบุรี

       ซิสเตอร์ ดร.ลำยงค์ อุ้นวุ้น ,ครูน้ำเพชร  สายสุวรรณ์  ครูนิทรา  หอมเกษร หัวหน้างานวิชาการ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ คณะครูอาจารย์โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์  พร้อมด้วย นายเอกสิทธิ์ เกิดกฤษฎานนท์ ผู้บริหารเอ็มม่าอลิส หรือภายใต้ชื่อสถาบันกวดวิชาก็อทไลค์ ร่วมกันจัดค่ายกิจกรรมนวัตกรรมสู่อาชีพแห่งอนาคต จุดประกายนักเรียนสามารถนำความรู้นวัตกรรมสมัยใหม่ไปใช้ประกอบอาชีพในศตวรรษที่ 21 โดยได้ริเริ่มเป็นโรงเรียนแรกในจังหวัดจันทบุรี  โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 200 คน  ณ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์  อ.เมือง จ.จันทบุรี

       โดยครูน้ำเพชร  สายสุวรรณ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ก่อนอื่นต้องขอแสดงความชื่นชมในความร่วมมือร่วมใจ ความพร้อมเพรียงของคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้จัดงานด้านวิชาการในรูปแบบที่ตอบโจทย์ของการศึกษาไทยในโลกอนาคต ตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชน ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนในครั้งนี้ รู้สึกมีความสุขและภูมิใจกับนักเรียนทุกคน ที่มีโอกาสในการเรียนรู้ ในรูปแบบของ “ค่ายนวัตกรรม” เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการจัดการ การเรียนให้ทันยุคทันสมัย เพื่อสร้างแรงจูงใจ เพิ่มขีดความสามารถของการจัดการเรียนการสอนให้เข้ากับสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน ที่เทคโนโลยีและการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

         โดยนำเอานวัตกรรมหรือเทคโนโลยี และ การสื่อสารมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  ให้ผู้เรียนมีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้ และมีความสามารถในกระบวนการคิดการสร้างนวัตกรรมสามารถนำความรู้ ในห้องเรียนไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ และมุ่งสู่การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีทักษะ ในอนาคต และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-02-27 ] มรภ.อยุธยา รวมพลังประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตสุจริตในการบริหารงานลงนามในคำประกาศเจตจำนง....


- วันที่[2020-02-18 ] โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จัดค่ายกิจกรรมนวัตกรรมสู่อาชีพแห่งอนาคต นำร่องเป็นแห่งแรกในจังหวัดจันทบุรี....


- วันที่[2020-01-28 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค มอบรอยยิ้มส่งความสุขให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสะแกฯ มอบตุ๊กตากอดอุ่นปี 2....


- วันที่[2019-11-06 ] มรภ.อยุธยา จับมือกับบริษัท ไทยแอร์โรสเปซ ลงนาม MOU ปั้นบุคลากรให้มีคุณภาพป้อนภาคอุตสาหกรรมการบิน....


- วันที่[2019-10-13 ] ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 จัดงาน “คิดถึงคนบนฟ้า”....


- วันที่[2019-09-24 ] มรภ.อยุธยา มอบทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มูลค่ารวม 6,900,000 บาท....


- วันที่[2019-08-18 ] โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดงานสัปดาห์ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติในหลวง....


- วันที่[2019-07-26 ] เครือข่ายพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย ติวเข้มเชิงวิชาการ (Symposium) การคัดเลือก Best Practices....


- วันที่[2019-04-19 ] มรภ.อยุธยา ถวายปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ หลวงพ่อหวล เจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์....


- วันที่[2019-01-31 ] หม่อมหลวงปนัดดา ติวเข้มนักเรียน ร.ร.นครหลวงอุดมรัชต์วิทยาเดินตามรอยศาสตร์พระราชา....


ดูข่าวทั้งหมด