มรภ.อยุธยา จับมือกับบริษัท ไทยแอร์โรสเปซ ลงนาม MOU ปั้นบุคลากรให้มีคุณภาพป้อนภาคอุตสาหกรรมการบิน

แชร์ผ่าน facebook

มรภ.อยุธยา จับมือกับบริษัท ไทยแอร์โรสเปซ ลงนาม MOU ปั้นบุคลากรให้มีคุณภาพป้อนภาคอุตสาหกรรมการบิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จับมือกับบริษัท ไทยแอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด ร่วมลงนาม MOU ปั้นบุคลากรป้อนภาคอุตสาหกรรมการบิน ที่ไม่ใช่แค่ดีแต่ต้องได้ตามมาตรฐานสากล ความร่วมมือครั้งนี้ ไทยแอร์โรสแปซ อินดัสทรีส์ พร้อมร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และความร่วมมือที่จำเป็นให้กับทางมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาหลักสูตรธุรกิจการบินครบวงจร บนมาตรฐานสากลระดับโลก

          บริษัท ไทยแอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด (TAI) ผู้นำด้านบริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงอากาศยานชั้นนำของประเทศไทยและภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศลงนามบันทึกความเข้าใจกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบินทั้งภาคพื้นและภาคอากาศ เพื่อรองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการบิน โดยที่ความร่วมมือครั้งนี้รวมไปถึงความร่วมมือในการผลิตนักศึกษา และปรับปรุงประสิทธิภาพและเสริมศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน ที่ตรงตามมาตรฐานสากล และการยกระดับให้ภาคการศึกษาสามารถสร้างบุคลากรและนักศึกษาที่สามารถสอบผ่านเกณฑ์และผ่านตามมาตรฐานต่างๆ ที่ถูกกำหนดในระดับสากล ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจสำคัญในการผลิต “คน” ป้อนสู่อุตสาหกรรมการบินทั้งในประเทศและภูมิภาค ในภาวการณ์เติบโตอย่างต่อเนื่องในภาคอุตสาหกรรมการบิน แต่ประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรที่พร้อมและมีใบอนุญาตรับรองการทำงานจริง

           เวลา 10.00 น. วันที่  6 พ.ย. 62  รองศาสดาจารย์ ดร. ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ดร.ธนกฤต อัศวลงกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด  จับมือ MOU ในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบินทั้งภาคพื้นและอากาศ เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน ผลิตนักศึกษา ปรับปรุงประสิทธิภาพ เสริมศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตร  การเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน ที่ตรงตามมาตรฐานสากล ยกระดับให้ภาคการศึกษาสามารถสร้างบุคลากรและนักศึกษาที่สามารถสอบผ่านเกณฑ์และผ่านตามมาตรฐานต่างๆ ที่ถูกกำหนดในระดับสากล โดยมี คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหาร  บริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด  สื่อมวลชน  ร่วมเป็นสักขีพยานฯ  ณ  ห้องประชุม  31120 (ห้องประชุม  ครม.)  อาคาร 100 ปี  ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

          ดร.ธนกฤต อัศวลงกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือกับทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งนี้ว่า “ไทยแอร์โรสเปซ จำกัด เป็นหนึ่งในธุรกิจด้านดูแลและจัดการในภาคอุตสาหกรรมการบินมานาน นอกจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมนี้ ในภูมิภาคที่กำลังเดินหน้าไปอย่างต่อเนื่องแล้ว หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่กำลังเป็นคำถามอยู่คือ การสร้างบุคลากรป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานสากลนั้น ประเทศไทยกำลังเดินมาถึงจุดที่ถูกตั้งคำถาม ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีภาคการศึกษาหลายแห่งที่มีการเปิดสอนหลักสูตรการบินเพิ่มมากขึ้น แต่ยังไม่มีสภาบันการศึกษาใดเลยที่มองเห็นและได้นำเอากรอบหรือข้อกำหนดมาตรฐานสากลไปกำหนดไว้ในหลักสูตร เราในฐานะของผู้ประกอบการที่โดยทางตรงแล้ว ก็คือภาคธุรกิจที่ต้องสรรหาบุคลากรเข้าสู่การทำงานหากแต่ในประเทศไทยนั้นแรงงานที่จบออกมาไม่ได้ตามมาตรฐานสากลและไม่มีใบรับรองความรู้ระดับสากล ทำให้วันนี้ภาคอุตสาหกรรมการดูแลอากาศยานในประเทศไทยนั้นยังคงจำกัดอยู่กับงานพื้นๆ มีเพียงบริษัทไม่กี่แห่งที่จะรับงานซ่อมและดูแลอากาศยานที่มีความซับซ้อนได้มาก เราจึงกลับมามองว่าเพราะอะไรและปัญหาอยู่ที่จุดใดพบว่าภาพรวมในประเทศของเราวันนี้คือเรื่องของมาตรฐานสากลที่จะนำมาใช้ในการเรียนการสอน ทั้งในแง่ขององค์ความรู้และเครื่องไม้เครื่องมือยังไม่ตอบโจทย์ในมาตรฐานสากล ณ ปัจจุบัน”

          ก่อนหน้านี้ บริษัท ไทยแอร์โรสเปซ อินดัสทรียส์ จำกัด  ได้ทำการเปิดตัวศูนย์ฝึกอบรมและสอบวัดความรู้มาตรฐานช่างซ่อมอากาศยาน บนมาตรฐาน EASA Part147 ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์ฝึกอบรมแห่งแรกที่เปิดดำเนินการในประเทศไทย โดยเป็นความร่วมมือทำการฝึกอบรมกับ Dviation Solutions จากสหภาพยุโรป โดยที่ผู้ที่ผ่านการอบรมและสามารถสอบผ่านตามหลักสูตรนั้น จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองความรู้ ที่สามารถนำไปสมัครงานกับธุรกิจซ่อมบำรุงอากาศยานที่ใดก็ได้ในโลก

        รองศาสดาจารย์ ดร. ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์  กล่าวว่า  “ความร่วมมือกับไทยแอร์โรสเปซ  นั้นถือเป็นอีกหนึ่งความพยายามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มุ่งมั่นในการแสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการพัฒนาทั้งองค์ความรู้และประสิทธิภาพรวมถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะสามารถตอบสนองทั้งนักศึกษาและภาคอุตสาหกรรมรวมถึงร่วมพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ อุตสาหกรรมการบินถือเป็นอีกยุทธศาสตร์หนึ่งที่ประเทศกำลังเดินหน้าไป เราไม่ได้มองที่ปัญหาเดิมแต่กำลังมองไปข้างหน้าว่าหาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะเข้าสู่การผลิตบุคลากรป้อนอุตสาหกรรมการบินนั้นจะต้องเตรียมตัวและเดินหน้าไปด้วยวิธีการใด”

             สำหรับการมองหาพันธมิตร ที่เป็นภาคเอกชนที่อยู่ในอุตสาหกรรมการบิน ก็เป็นแนวทางที่มหาวิทยาลัย มองแล้วว่าเหมาะสมทั้งในแง่ของการสร้างความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ นำเอาคำแนะนำที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาบุคคลากรและหลักสูตร อีกทั้งปัจจุบันการพัฒนา “คน” ให้ตรงตามความต้องการป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมให้พร้อมต่อการทำงานได้จริง ก็เป็นแนวทางที่สำคัญของภาคการศึกษาที่ต้องให้ความสำคัญ การนำเอามาตรฐานสากลเข้ามาบรรจุในหลักสูตรยิ่งเป็นหลักสำคัญที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะสามารถนำมาเป็นจุดต่างสำหรับการเลือกเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาอีกต่อไป

           ในส่วนรายละเอียดของความร่วมมือในการถ่ายทอดและร่วมสร้างบุคลากรป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมการบิน  ระหว่าง ไทยแอร์โรสเปซ อินดัสทรียส์ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้นจะเริ่มที่หลักสูตรของช่างซ่อมอากาศยาน และเจ้าหน้าที่ภาคพื้นในระยะแรก และหลังจากนั้นจะเริ่มประกาศหลักสูตรอื่นๆ เพิ่มเติมในภายหลังซึ่งรวมถึงหลักสูตรต่อเนื่องในสาขาที่ได้เริ่มผลิตบุคลากรไปก่อนหน้า

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-07-01 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวันแรกของการเปิดภาคเรียน ตามมาตรฐาน New Normal....


- วันที่[2020-06-18 ] ป.ป.ช.อยุธยา ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ตรวจติดตามการดำเนินการรับนักเรียน ไม่พบการเรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ....


- วันที่[2020-06-16 ] อยุธยา มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ฯ....


- วันที่[2020-04-03 ] ราชภัฏอยุธยา ผลิต Face Shield เพื่อคุณหมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์....


- วันที่[2020-02-27 ] มรภ.อยุธยา รวมพลังประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตสุจริตในการบริหารงานลงนามในคำประกาศเจตจำนง....


- วันที่[2020-02-18 ] โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จัดค่ายกิจกรรมนวัตกรรมสู่อาชีพแห่งอนาคต นำร่องเป็นแห่งแรกในจังหวัดจันทบุรี....


- วันที่[2020-01-28 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค มอบรอยยิ้มส่งความสุขให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสะแกฯ มอบตุ๊กตากอดอุ่นปี 2....


- วันที่[2019-11-06 ] มรภ.อยุธยา จับมือกับบริษัท ไทยแอร์โรสเปซ ลงนาม MOU ปั้นบุคลากรให้มีคุณภาพป้อนภาคอุตสาหกรรมการบิน....


- วันที่[2019-10-13 ] ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 จัดงาน “คิดถึงคนบนฟ้า”....


- วันที่[2019-09-24 ] มรภ.อยุธยา มอบทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มูลค่ารวม 6,900,000 บาท....


ดูข่าวทั้งหมด