ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 จัดงาน “คิดถึงคนบนฟ้า”

แชร์ผ่าน facebook

ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 จัดงาน “คิดถึงคนบนฟ้า”

ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนดนตรียามาฮ่า สาขาอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกันจัดงาน “คิดถึงคนบนฟ้า” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งพระองค์ทรงเป็นอัครศิลปินทรงสร้างสรรค์อนุรักษ์สืบสาน ทำนุบำรุงงานศิลปวัฒนธรรมไทย และทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ ที่เป็นแบบอย่าง ให้ประชาชนชาวไทยได้ปฏิบัติตาม

         ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค  ผศ.ดร. ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม อาจารย์ประจำสาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อาจารย์ดร.รุจิภาส ภูธนัญนฤภัทร อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อาจารย์สิรภพ ทองอร่าม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และประธานชมรมศิษย์เก่าศิลปะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนักดนตรีและคณะนักร้องประสานเสียง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมแสดงดนตรีขับขานบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพิธีเปิดงาน “คิดถึงคนบนฟ้า” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 3 ปี  แห่งการสวรรคตของในหลวง  รัชกาลที่ 9 กษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

      สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1.นิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์และพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และศิลปะ 2.การร้องเพลงประสานเสียง และบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ โดย นักศึกษา สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 3.การแสดงดนตรีโดยนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และโรงเรียนดนตรียามาฮ่า สาขาอยุธยาซิตี้พาร์ค 4.กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะบนถุงผ้า “คิดถึงคนบนฟ้า” โดยกลุ่มศิลปินอยุธยาร่วมสมัย ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และการฉายภาพยนตร์สั้นเทิดพระเกียรติ กิจกรรม “คิดถึงคนบนฟ้า” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม 2562 บริเวณชั้น 2 หน้าศูนย์อาหารฟู้ดพาร์ค ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-07-01 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวันแรกของการเปิดภาคเรียน ตามมาตรฐาน New Normal....


- วันที่[2020-06-18 ] ป.ป.ช.อยุธยา ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ตรวจติดตามการดำเนินการรับนักเรียน ไม่พบการเรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ....


- วันที่[2020-06-16 ] อยุธยา มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ฯ....


- วันที่[2020-04-03 ] ราชภัฏอยุธยา ผลิต Face Shield เพื่อคุณหมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์....


- วันที่[2020-02-27 ] มรภ.อยุธยา รวมพลังประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตสุจริตในการบริหารงานลงนามในคำประกาศเจตจำนง....


- วันที่[2020-02-18 ] โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จัดค่ายกิจกรรมนวัตกรรมสู่อาชีพแห่งอนาคต นำร่องเป็นแห่งแรกในจังหวัดจันทบุรี....


- วันที่[2020-01-28 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค มอบรอยยิ้มส่งความสุขให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสะแกฯ มอบตุ๊กตากอดอุ่นปี 2....


- วันที่[2019-11-06 ] มรภ.อยุธยา จับมือกับบริษัท ไทยแอร์โรสเปซ ลงนาม MOU ปั้นบุคลากรให้มีคุณภาพป้อนภาคอุตสาหกรรมการบิน....


- วันที่[2019-10-13 ] ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 จัดงาน “คิดถึงคนบนฟ้า”....


- วันที่[2019-09-24 ] มรภ.อยุธยา มอบทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มูลค่ารวม 6,900,000 บาท....


ดูข่าวทั้งหมด