มรภ.อยุธยา มอบทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มูลค่ารวม 6,900,000 บาท

แชร์ผ่าน facebook

มรภ.อยุธยา มอบทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มูลค่ารวม 6,900,000 บาท

ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้โอกาสทางการศึกษา สำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มอบทุนการศึกษาจำนวน 100 ทุน มูลค่ารวม 6,900,000 บาท

               วันศุกร์ที่  20 กันยายน พ.ศ. 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์  รักษาราชการแทนอธิการบดี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนำเสนอข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน สิ่งอำนวยความสะดวก และเทคโนโลยีที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอนของนักศึกษา ตลอดจนได้มอบทุนการศึกษาโรงเรียนเครือข่าย (เรียนฟรีตลอดหลักสูตร) ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 ทุน มูลค่ารวม 6,900,000 บาท (หกล้านเก้าแสนบาทถ้วน) เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2563 จัดโดยงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “โครงการ ARU พบครูแนะแนว” โดยมีโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 50 โรงเรียน ใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สุพรรณบุรี นครนายก และสระบุรี

           ขณะเดียวกัน  ยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณบดี ทั้ง 4 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ในการนำเสนอข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาและคณะ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับครูแนะแนวในการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่จะเข้ามาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-02-27 ] มรภ.อยุธยา รวมพลังประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตสุจริตในการบริหารงานลงนามในคำประกาศเจตจำนง....


- วันที่[2020-02-18 ] โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จัดค่ายกิจกรรมนวัตกรรมสู่อาชีพแห่งอนาคต นำร่องเป็นแห่งแรกในจังหวัดจันทบุรี....


- วันที่[2020-01-28 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค มอบรอยยิ้มส่งความสุขให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสะแกฯ มอบตุ๊กตากอดอุ่นปี 2....


- วันที่[2019-11-06 ] มรภ.อยุธยา จับมือกับบริษัท ไทยแอร์โรสเปซ ลงนาม MOU ปั้นบุคลากรให้มีคุณภาพป้อนภาคอุตสาหกรรมการบิน....


- วันที่[2019-10-13 ] ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 จัดงาน “คิดถึงคนบนฟ้า”....


- วันที่[2019-09-24 ] มรภ.อยุธยา มอบทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มูลค่ารวม 6,900,000 บาท....


- วันที่[2019-08-18 ] โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดงานสัปดาห์ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติในหลวง....


- วันที่[2019-07-26 ] เครือข่ายพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย ติวเข้มเชิงวิชาการ (Symposium) การคัดเลือก Best Practices....


- วันที่[2019-04-19 ] มรภ.อยุธยา ถวายปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ หลวงพ่อหวล เจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์....


- วันที่[2019-01-31 ] หม่อมหลวงปนัดดา ติวเข้มนักเรียน ร.ร.นครหลวงอุดมรัชต์วิทยาเดินตามรอยศาสตร์พระราชา....


ดูข่าวทั้งหมด