โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดงานสัปดาห์ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติในหลวง

แชร์ผ่าน facebook

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดงานสัปดาห์ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติในหลวง

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จับมือกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย จัดงานสัปดาห์ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้แก่นักเรียน และบุคคลทุกช่วงวัยให้มีทัศนคติที่ดีและตระหนักถึงประโยชน์ของการอ่าน มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้มากขึ้น

          เวลา 11.00 น. วันที่ 16  ส.ค. 62  นางปริศนา  สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2562 เฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้แก่นักเรียน และบุคคลทุกช่วงวัยให้มีทัศนคติที่ดีและตระหนักถึงประโยชน์ของการอ่าน มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้มากขึ้น โดยมี นางรจนา  เจริญมงคลศิริ  หัวหน้างานห้องสมุดโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”  กล่าวรายงานฯ ควบคุมจัดระเบียบตกแต่งห้องสมุดที่โดดเด่น โดย นายธนชาต เจริญสุข บุคคลดีเด่นด้านวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ จากสมาคมห้องสมุดประเทศไทย คณะผู้จัดงานสัปดาห์ห้องสมุด คณะครู นักเรียน ร่วมในพิธีฯ ณ ห้องสมุดโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”  อ.เสนา  จ.พระนครศรีอยุธยา

           นางปริศนา  สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการ  กล่าวว่า กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรักและเห็นคุณค่าของการอ่าน ได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านวิชาการ สุนทรียภาพและนันทนาการ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และที่สำคัญครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้พัฒนาสื่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และการรณรงค์ให้นักเรียนรักการอ่าน เข้าใช้บริการห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้าความรู้ให้ตนเอง นับได้ว่าเป็นพลังพิเศษที่เสริมสร้างให้นักเรียนประสบความสำเร็จในอนาคตอีกทางหนึ่ง กิจกรรมที่จัดขึ้นนับได้ว่ามีประโยชน์ ขอบคุณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ที่ได้ให้การสนับสนุนนำรถโมบายเข้าร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้กับคณะครูและนักเรียนของโรงเรียนในครั้งนี้ และขอบคุณความมุ่งมั่นและเอาใจใส่ในการทำงานจากคณะกรรมการจัดกิจกรรมทุกฝ่าย ที่ให้ความร่วมมือกันด้วยดีเสมอมา

          นางรจนา เจริญมงคลศิริ หัวหน้างานห้องสมุด  กล่าวว่า งานสัปดาห์ห้องสมุด โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้แก่นักเรียน และบุคคลทุกช่วงวัยให้มีทัศนคติที่ดีและตระหนักถึงประโยชน์ของการอ่าน มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้มากขึ้น ตามที่คณะรัฐมนตรี  ที่ได้ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560 ถึง 2564 สำหรับการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 43  ในปีนี้นั้นสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ได้เชิญชวนห้องสมุดโรงเรียนทั่วประเทศ จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ภายในงานจัดกิจกรรม อาทิ  ห้องสมุดเคลื่อนที่  โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลับสมองประลองปัญญา วิทยาศาสตร์เรื่องใกล้ตัว ดาวเกี๊ยวเดือน ชวนน้องชมดาว โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา  ประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือ  “เปิดปกพกใจ”  แต่งคำขวัญการใช้ห้องสมุด และแข่งขันเปิดพจนานุกรม เป็นต้น

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-07-01 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวันแรกของการเปิดภาคเรียน ตามมาตรฐาน New Normal....


- วันที่[2020-06-18 ] ป.ป.ช.อยุธยา ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ตรวจติดตามการดำเนินการรับนักเรียน ไม่พบการเรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ....


- วันที่[2020-06-16 ] อยุธยา มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ฯ....


- วันที่[2020-04-03 ] ราชภัฏอยุธยา ผลิต Face Shield เพื่อคุณหมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์....


- วันที่[2020-02-27 ] มรภ.อยุธยา รวมพลังประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตสุจริตในการบริหารงานลงนามในคำประกาศเจตจำนง....


- วันที่[2020-02-18 ] โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จัดค่ายกิจกรรมนวัตกรรมสู่อาชีพแห่งอนาคต นำร่องเป็นแห่งแรกในจังหวัดจันทบุรี....


- วันที่[2020-01-28 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค มอบรอยยิ้มส่งความสุขให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสะแกฯ มอบตุ๊กตากอดอุ่นปี 2....


- วันที่[2019-11-06 ] มรภ.อยุธยา จับมือกับบริษัท ไทยแอร์โรสเปซ ลงนาม MOU ปั้นบุคลากรให้มีคุณภาพป้อนภาคอุตสาหกรรมการบิน....


- วันที่[2019-10-13 ] ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 จัดงาน “คิดถึงคนบนฟ้า”....


- วันที่[2019-09-24 ] มรภ.อยุธยา มอบทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มูลค่ารวม 6,900,000 บาท....


ดูข่าวทั้งหมด