มรภ.อยุธยา ถวายปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ หลวงพ่อหวล เจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์

แชร์ผ่าน facebook

มรภ.อยุธยา  ถวายปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ หลวงพ่อหวล  เจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์

ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถวายปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พระพุทไธศวรรย์วรคุณ หลวงพ่อหวล เจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์

          วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 พระธรรมรัตนมงคล  เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์  พระญาณไตรโลก รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์ฯ กล่าวสัมโมทนียกถา นายอภิชาต จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีฯ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าฯ ได้ร่วมพิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชนและสังคม ถวายชุดครุยประดับวิทยฐานะ แด่ พระพุทไธศวรรย์วรคุณ (หวล ภูริภทฺโท) เจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์  พระอารามหลวง โดยมี คณะผู้บริหาร วิทยาลัยต่างๆ คณะศิษยานุศิษย์   แขกผู้มีเกียรติ  ร่วมในพิธีฯ  ณ  ศาลาการเปรียญ  วัดพุทไธศวรรย์  ต.สำเภาล่ม  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา

          ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  กล่าวว่า  หลวงพ่อหวล เป็นพระมหาเถระ  ผู้ประกอบด้วยศิลาจารวัตรงดงาม  มีปฏิปทาเป็นที่เสื่อมใส รับภารธุระงาน  คณะสงฆ์ บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา เป็นพระผู้ประกอบภารกิจเป็นที่ยอมรับและโดดเด่นในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านการปกครองคณะสงฆ์ เป็นเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวง ตั้งแต่  ปี พ.ศ. 2497  จนได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในราชทินนาม พระพุทไธศวรรย์วรคุณ  ด้านการศาสนศึกษา เป็นผู้จัดตั้งโรงเรียนปริยัติธรรมขึ้น  ภายในวัดพุทไธศวรรย์  พร้อมปฏิบัติหน้าที่เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม  ด้านการศึกษาสงเคราะห์ เป็นผู้ให้การอบรมจริยศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป  อีกทั้งมอบอุปกรณ์การศึกษาและทุนการศึกษา  ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ  ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  เป็นผู้จัดโครงการอุปสมบทหมู่ การบวชชีพราหมณ์ ในวันสำคัญต่างๆ  และยังเป็นผู้ให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการจนบรรลุวัตถุประสงค์ไปด้วยดี

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-07-01 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวันแรกของการเปิดภาคเรียน ตามมาตรฐาน New Normal....


- วันที่[2020-06-18 ] ป.ป.ช.อยุธยา ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ตรวจติดตามการดำเนินการรับนักเรียน ไม่พบการเรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ....


- วันที่[2020-06-16 ] อยุธยา มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ฯ....


- วันที่[2020-04-03 ] ราชภัฏอยุธยา ผลิต Face Shield เพื่อคุณหมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์....


- วันที่[2020-02-27 ] มรภ.อยุธยา รวมพลังประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตสุจริตในการบริหารงานลงนามในคำประกาศเจตจำนง....


- วันที่[2020-02-18 ] โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จัดค่ายกิจกรรมนวัตกรรมสู่อาชีพแห่งอนาคต นำร่องเป็นแห่งแรกในจังหวัดจันทบุรี....


- วันที่[2020-01-28 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค มอบรอยยิ้มส่งความสุขให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสะแกฯ มอบตุ๊กตากอดอุ่นปี 2....


- วันที่[2019-11-06 ] มรภ.อยุธยา จับมือกับบริษัท ไทยแอร์โรสเปซ ลงนาม MOU ปั้นบุคลากรให้มีคุณภาพป้อนภาคอุตสาหกรรมการบิน....


- วันที่[2019-10-13 ] ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 จัดงาน “คิดถึงคนบนฟ้า”....


- วันที่[2019-09-24 ] มรภ.อยุธยา มอบทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มูลค่ารวม 6,900,000 บาท....


ดูข่าวทั้งหมด