หม่อมหลวงปนัดดา ติวเข้มนักเรียน ร.ร.นครหลวงอุดมรัชต์วิทยาเดินตามรอยศาสตร์พระราชา

แชร์ผ่าน facebook

หม่อมหลวงปนัดดา  ติวเข้มนักเรียน ร.ร.นครหลวงอุดมรัชต์วิทยาเดินตามรอยศาสตร์พระราชา

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเยาวชนภายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” พร้อมชี้นำแนวทางการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม  เสริมสร้างพลังทางสังคมคนรุ่นใหม่ในการสร้างสังคมไทย  มีจิตสาธารณะปราศจากการประพฤติผิดชอบ ในวงการต่างๆ ส่งผลให้ประเทศไทยใสสะอาด

         เวลา 14.00 น. วันที่ 31 ม.ค. 62 หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี  ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจผู้บริหารสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   พร้อมบรรยายพิเศษ  เรื่อง  “หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย  และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ” แก่ลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา  และ ยังได้ไปบรรยายพิเศษเรื่อง “พระมหากษัตริย์ พ่อของแผ่นดิน” ให้แก่  ครู - อาจารย์  นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ตามโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท  ซึ่งจัดโดย มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด  พร้อมด้วย  ดร.สมโภชน์  นพคุณ  ดร.ศักดิ์พงศ์  หอมหวล วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด บรรยายพิเศษ “โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท” โดยมี  นายรนัสถ์ชัย  พุ่มเจริญ  นายอำเภอนครหลวง นายเจนวุฒิ  บุญชูวงศ์ ผอ.ร.ร.นครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ให้การต้อนรับ  ณ หอประชุม โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”  อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

         หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล  กล่าวว่า  การลงพื้นที่ครั้งนี้  เพื่อให้กำลังใจเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนแบบอย่างที่ดีตามหน้าที่ของประชาชนชาวไทยที่ดี รวมถึงพูดคุยถึงการปฏิบัติตนหากพ้นจากศูนย์ฝึกไปแล้ว เพื่อกลับตัวกลับใจเป็นคนดี สามารถกลับไปอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติ และไม่หวนกลับไปทำสิ่งผิดกฎหมายซึ่งจะนำไปสู่การถูกจองจำซ้ำอีก ขณะเดียวกันก็อยากเห็นเด็กนักเรียน ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต  ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน  นำความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนไปพัฒนาประเทศชาติ  ปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม อยู่ภายใต้หลักคุณธรรมและจริยธรรม  รู้รักสามัคคี ไม่คดโกงประเทศชาติ  เพื่อให้ทุกคนในประเทศชาติอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

       “ก็เป็นไปตามนโยบายของมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดแล้ว ก็สำนักงานข้าราชการพลเรือนด้วย หรือสำนักงาน กพ. ที่เราอยากเห็นสังคมได้เกิดความรักสมัครสมานมีความรู้รักสามัคคี ตามพระราชประณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในหลวง ราชกาลที่ 9 ตามพระราชรินิธารของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชกาจปัจจุบัน ดังนั้นความสามัคคีจะเกิดขึ้นได้ก็คือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ไม่ใส่ร้ายป้ายสีกัน”

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-07-01 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวันแรกของการเปิดภาคเรียน ตามมาตรฐาน New Normal....


- วันที่[2020-06-18 ] ป.ป.ช.อยุธยา ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ตรวจติดตามการดำเนินการรับนักเรียน ไม่พบการเรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ....


- วันที่[2020-06-16 ] อยุธยา มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ฯ....


- วันที่[2020-04-03 ] ราชภัฏอยุธยา ผลิต Face Shield เพื่อคุณหมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์....


- วันที่[2020-02-27 ] มรภ.อยุธยา รวมพลังประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตสุจริตในการบริหารงานลงนามในคำประกาศเจตจำนง....


- วันที่[2020-02-18 ] โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จัดค่ายกิจกรรมนวัตกรรมสู่อาชีพแห่งอนาคต นำร่องเป็นแห่งแรกในจังหวัดจันทบุรี....


- วันที่[2020-01-28 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค มอบรอยยิ้มส่งความสุขให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสะแกฯ มอบตุ๊กตากอดอุ่นปี 2....


- วันที่[2019-11-06 ] มรภ.อยุธยา จับมือกับบริษัท ไทยแอร์โรสเปซ ลงนาม MOU ปั้นบุคลากรให้มีคุณภาพป้อนภาคอุตสาหกรรมการบิน....


- วันที่[2019-10-13 ] ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 จัดงาน “คิดถึงคนบนฟ้า”....


- วันที่[2019-09-24 ] มรภ.อยุธยา มอบทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มูลค่ารวม 6,900,000 บาท....


ดูข่าวทั้งหมด