โรงเรียนเจลสมุทรสาคร ดึงครูต่างชาติเพิ่มประสิทธิภาพสอนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน

แชร์ผ่าน facebook

โรงเรียนเจลสมุทรสาคร  ดึงครูต่างชาติเพิ่มประสิทธิภาพสอนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน

โรงเรียนเจล  เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน จัดโครงการ พูดอังกฤษนอกห้องเรียน รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์จากการใช้ภาษาอังกฤษกับวิถีชีวิตประจำวันจริงๆ

            คุณปริญญา-ดร.พรทิพย์ วงษ์เชิดขวัญ  ผู้บริหารโรงเรียนเจล  จ.สมุทรสาคร  เปิดเผยว่า โรงเรียนเจล ได้เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน รุ่นที่แรก ครั้งที่ 1  เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 และนี้เป็น รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2  โครงการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน  ได้นำนักเรียนที่มาเรียนภาษาอังกฤษ ได้ใช้ประสบการณ์จากการใช้ภาษากับวิถีชีวิตประจำวันจริงๆ ว่าสิ่งที่ทำอยู่พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร แบบไหน โดยให้นักเรียนไปเดินในตลาดสดมหาชัย จ.สมุทรสาคร  เพื่อดูการจ่ายตลาดพร้อมทั้งพูดเป็นภาษาอังกฤษทุกคำ ซึ่งมี น้องชาร์เลท วาศิตา แฮเมเนา นักแสดงช่อง 3 และทีมงานคณะครูไทย-ครูต่างชาติ นำนักเรียนต้นแบบทั้งหมด 10 คน  ร่วมกิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน ในการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ  เจ้าของภาษาจากต่างประเทศ

          เนื่องด้วยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารนอกห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน ทางโรงเรียนเจล หอบโลกภาษาอังกฤษโดยครูเจ้าของภาษาจากต่างแดนสู่การเรียนรู้ให้แก่เยาวชนไทยแล้วในวันนี้   ซึ่งหากท่านใดจะนำบุตรหลานของท่านมาเรียนรู้ภาษาจากประสบการณ์จริง ได้  โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เจล  สาขาสมุทรสาคร ติดต่อสอบถาม 086-4697424,  034-837783 หรือ FB: สอนภาษาอังกฤษเจล, ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เจล  Line ID: @gelschoolenglish

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2019-01-31 ] หม่อมหลวงปนัดดา ติวเข้มนักเรียน ร.ร.นครหลวงอุดมรัชต์วิทยาเดินตามรอยศาสตร์พระราชา....


- วันที่[2019-01-16 ] มรภ.อยุธยา คณะครุศาสตร์ เปิดเวทีครุวิชาการ ครั้งที่ 7 “สานต่อศาสตร์พระราชา เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน”....


- วันที่[2019-01-02 ] มูลนิธิประสงค์ เพื่อนจิตอาสา อร.21 รวมพลังระดมทุนทำความดีเพื่อสังคมกว่า 1 แสนบาท....


- วันที่[2018-12-29 ] อยุธยาแม่พาลูกสาว ม.4 ร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมครูให้เรียนซ้ำชั้น....


- วันที่[2018-12-29 ] โรงเรียนเจลสมุทรสาคร ดึงครูต่างชาติเพิ่มประสิทธิภาพสอนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน....


- วันที่[2018-12-29 ] อบต.ลาดบัวหลวง เพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน เรียนรู้ศาสตร์พระราชา เสริมสร้างการพัฒนาตนเอง....


- วันที่[2017-12-13 ] มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษาพระราชทาน....


- วันที่[2017-11-13 ] สโมสรโรตารีสากล ภาค 3350 ติวเข้มเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยม....


- วันที่[2017-11-05 ] มรภ.อยุธยา ต่อยอดโมเดลสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 32....


- วันที่[2017-07-03 ] มรภ.อยุธยา คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน สืบสานพระราชปณิธาน ศาสตร์ของพระราชา ครบ 112 ปี....


ดูข่าวทั้งหมด