โรงเรียนเจลสมุทรสาคร ดึงครูต่างชาติเพิ่มประสิทธิภาพสอนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน

แชร์ผ่าน facebook

โรงเรียนเจลสมุทรสาคร  ดึงครูต่างชาติเพิ่มประสิทธิภาพสอนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน

โรงเรียนเจล  เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน จัดโครงการ พูดอังกฤษนอกห้องเรียน รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์จากการใช้ภาษาอังกฤษกับวิถีชีวิตประจำวันจริงๆ

            คุณปริญญา-ดร.พรทิพย์ วงษ์เชิดขวัญ  ผู้บริหารโรงเรียนเจล  จ.สมุทรสาคร  เปิดเผยว่า โรงเรียนเจล ได้เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน รุ่นที่แรก ครั้งที่ 1  เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 และนี้เป็น รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2  โครงการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน  ได้นำนักเรียนที่มาเรียนภาษาอังกฤษ ได้ใช้ประสบการณ์จากการใช้ภาษากับวิถีชีวิตประจำวันจริงๆ ว่าสิ่งที่ทำอยู่พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร แบบไหน โดยให้นักเรียนไปเดินในตลาดสดมหาชัย จ.สมุทรสาคร  เพื่อดูการจ่ายตลาดพร้อมทั้งพูดเป็นภาษาอังกฤษทุกคำ ซึ่งมี น้องชาร์เลท วาศิตา แฮเมเนา นักแสดงช่อง 3 และทีมงานคณะครูไทย-ครูต่างชาติ นำนักเรียนต้นแบบทั้งหมด 10 คน  ร่วมกิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน ในการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ  เจ้าของภาษาจากต่างประเทศ

          เนื่องด้วยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารนอกห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน ทางโรงเรียนเจล หอบโลกภาษาอังกฤษโดยครูเจ้าของภาษาจากต่างแดนสู่การเรียนรู้ให้แก่เยาวชนไทยแล้วในวันนี้   ซึ่งหากท่านใดจะนำบุตรหลานของท่านมาเรียนรู้ภาษาจากประสบการณ์จริง ได้  โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เจล  สาขาสมุทรสาคร ติดต่อสอบถาม 086-4697424,  034-837783 หรือ FB: สอนภาษาอังกฤษเจล, ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เจล  Line ID: @gelschoolenglish

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-07-01 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวันแรกของการเปิดภาคเรียน ตามมาตรฐาน New Normal....


- วันที่[2020-06-18 ] ป.ป.ช.อยุธยา ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ตรวจติดตามการดำเนินการรับนักเรียน ไม่พบการเรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ....


- วันที่[2020-06-16 ] อยุธยา มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ฯ....


- วันที่[2020-04-03 ] ราชภัฏอยุธยา ผลิต Face Shield เพื่อคุณหมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์....


- วันที่[2020-02-27 ] มรภ.อยุธยา รวมพลังประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตสุจริตในการบริหารงานลงนามในคำประกาศเจตจำนง....


- วันที่[2020-02-18 ] โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จัดค่ายกิจกรรมนวัตกรรมสู่อาชีพแห่งอนาคต นำร่องเป็นแห่งแรกในจังหวัดจันทบุรี....


- วันที่[2020-01-28 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค มอบรอยยิ้มส่งความสุขให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสะแกฯ มอบตุ๊กตากอดอุ่นปี 2....


- วันที่[2019-11-06 ] มรภ.อยุธยา จับมือกับบริษัท ไทยแอร์โรสเปซ ลงนาม MOU ปั้นบุคลากรให้มีคุณภาพป้อนภาคอุตสาหกรรมการบิน....


- วันที่[2019-10-13 ] ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 จัดงาน “คิดถึงคนบนฟ้า”....


- วันที่[2019-09-24 ] มรภ.อยุธยา มอบทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มูลค่ารวม 6,900,000 บาท....


ดูข่าวทั้งหมด