มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษาพระราชทาน

แชร์ผ่าน facebook

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปถัมภ์  มอบทุนการศึกษาพระราชทาน

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด มอบอุปกรณ์การเรียนเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน และมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย รวมเกือบ 40 ราย  วัดพนัญเชิงสมทบทุนการศึกษาเพิ่มอีกกว่า 52,000 บาท

       เวลา 09.00 น. วันที่ 12 ธ.ค. 60 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดฯ เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 17 ราย และมอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนทุนพระราชทาน  เพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปี 2560 จำนวน 20 ราย โดยมีนายคมสัน  เจริญอาจ  ปลัดจังหวัดฯ  นางสมทรง  พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา นางนิตยา หิรัญประดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ ในฐานะคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดฯ  ข้าราชการ  ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทาน  ณ หอประชุมวัดพนัญเชิงวรวิหาร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

      ขณะเดียวกัน ทางวัดพนัญเชิงวรวิหาร  โดย พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดฯ  เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร  ได้เล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษาร่วมสมทบทุนมอบเงินทุนการศึกษา ให้เด็กนักเรียนอีก รายละ 1,000 บาท  และครอบครัวผู้เสียชีวิตอีกรายละ 2,000 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 52,000 บาท

        นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ กล่าวว่า ในนามของประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์ผู้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้พระราชทานทุนการศึกษา เพื่อการศึกษาสงเคราะห์  แก่นักเรียน นักศึกษา จำนวน 20 ราย ทั้งหมด 17 ครอบครัว และเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        ด้านนายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาจากอุทกภัยดังกล่าวและติดตามหลังน้ำลดพบว่า มีครอบครัวที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต ไม่สามารถส่งบุตรเล่าเรียนต่อไปได้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงประสานขอความอนุเคราะห์จากมูลนิธิฯ เพื่อขอรับพระราชทานทุนการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่องให้นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  โดยแบ่งเป็นระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  ปวส. และปริญญาตรี  เป็นเงินกว่า 3 แสนบาท

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2018-10-31 ] โรงไฟฟ้าอุทัย (Gulf) เปิดบ้านต้อนรับ อาจารย์ นักศึกษา ม.มหิดล ศึกษาดูงานฯ....


- วันที่[2018-09-14 ] กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส หนุนมอบทุนการศึกษา นักเรียน นักศึกษา กว่า 4.02 ล้านบาท....


- วันที่[2018-09-04 ] โรงไฟฟ้าบ้านเลน กลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) จับมือ ทต.บางปะอิน ขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุ สืบสานภูมิปัญญา สร้างคุณค่าพัฒนาชุมชน....


- วันที่[2018-08-14 ] ร.ร.เทศบาลวัดป่าโค ติวเข้มนักเรียน รู้เท่าทันการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา....


- วันที่[2018-07-11 ] อยุธยาแม่พาลูกสาว ม.4 ร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมครูให้เรียนซ้ำชั้น....


- วันที่[2018-05-18 ] โรงเรียนเจลสมุทรสาคร ดึงครูต่างชาติเพิ่มประสิทธิภาพสอนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน....


- วันที่[2018-04-23 ] อบต.ลาดบัวหลวง เพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน เรียนรู้ศาสตร์พระราชา เสริมสร้างการพัฒนาตนเอง....


- วันที่[2017-12-13 ] มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษาพระราชทาน....


- วันที่[2017-11-13 ] สโมสรโรตารีสากล ภาค 3350 ติวเข้มเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยม....


- วันที่[2017-11-05 ] มรภ.อยุธยา ต่อยอดโมเดลสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 32....


ดูข่าวทั้งหมด