มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษาพระราชทาน

แชร์ผ่าน facebook

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปถัมภ์  มอบทุนการศึกษาพระราชทาน

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด มอบอุปกรณ์การเรียนเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน และมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย รวมเกือบ 40 ราย  วัดพนัญเชิงสมทบทุนการศึกษาเพิ่มอีกกว่า 52,000 บาท

       เวลา 09.00 น. วันที่ 12 ธ.ค. 60 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดฯ เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 17 ราย และมอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนทุนพระราชทาน  เพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปี 2560 จำนวน 20 ราย โดยมีนายคมสัน  เจริญอาจ  ปลัดจังหวัดฯ  นางสมทรง  พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา นางนิตยา หิรัญประดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ ในฐานะคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดฯ  ข้าราชการ  ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทาน  ณ หอประชุมวัดพนัญเชิงวรวิหาร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

      ขณะเดียวกัน ทางวัดพนัญเชิงวรวิหาร  โดย พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดฯ  เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร  ได้เล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษาร่วมสมทบทุนมอบเงินทุนการศึกษา ให้เด็กนักเรียนอีก รายละ 1,000 บาท  และครอบครัวผู้เสียชีวิตอีกรายละ 2,000 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 52,000 บาท

        นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ กล่าวว่า ในนามของประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์ผู้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้พระราชทานทุนการศึกษา เพื่อการศึกษาสงเคราะห์  แก่นักเรียน นักศึกษา จำนวน 20 ราย ทั้งหมด 17 ครอบครัว และเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        ด้านนายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาจากอุทกภัยดังกล่าวและติดตามหลังน้ำลดพบว่า มีครอบครัวที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต ไม่สามารถส่งบุตรเล่าเรียนต่อไปได้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงประสานขอความอนุเคราะห์จากมูลนิธิฯ เพื่อขอรับพระราชทานทุนการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่องให้นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  โดยแบ่งเป็นระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  ปวส. และปริญญาตรี  เป็นเงินกว่า 3 แสนบาท

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-09-04 ] รองพ่อเมืองอยุธยา ปธ.เปิดโลกอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม 4.0 รุ่นที่ 3 ยกระดับทักษะฝีมือการผลิตภาคอุตสาหกรรมสู่อนาคต....


- วันที่[2020-08-31 ] วิทยาลัยเทคนิคอยุธยา เปิดศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)....


- วันที่[2020-08-27 ] อยุธยา นำนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้เคลื่อนที่มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) ให้พี่น้องประชาชน เด็กเยาวชน ตอกย้ำเรื่องราวของประเทศไทยอย่างลึกซึ้ง....


- วันที่[2020-08-15 ] สถาบันอยุธยาศึกษา มอบรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย....


- วันที่[2020-07-26 ] ศูนย์การศึกษาพิเศษอยุธยา เติมเต็มความรู้คนพิการทุกประเภทอย่างครบวงจรทั้ง 16 อำเภอ....


- วันที่[2020-07-18 ] ร.ร.พระหฤทัยนนท์ ลงนาม MOU กับ เอ็มม่า อลิส เปิดหลักสูตรห้องเรียนนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI อาชีพสู่อนาคต มิติใหม่แห่งการศึกษา....


- วันที่[2020-07-17 ] อยุธยา เตรียมเปิดศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ ขานรับโครงการเราเที่ยวด้วยกัน กระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก....


- วันที่[2020-07-01 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวันแรกของการเปิดภาคเรียน ตามมาตรฐาน New Normal....


- วันที่[2020-06-18 ] ป.ป.ช.อยุธยา ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ตรวจติดตามการดำเนินการรับนักเรียน ไม่พบการเรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ....


- วันที่[2020-06-16 ] อยุธยา มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ฯ....


ดูข่าวทั้งหมด