มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษาพระราชทาน

แชร์ผ่าน facebook

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปถัมภ์  มอบทุนการศึกษาพระราชทาน

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด มอบอุปกรณ์การเรียนเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน และมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย รวมเกือบ 40 ราย  วัดพนัญเชิงสมทบทุนการศึกษาเพิ่มอีกกว่า 52,000 บาท

       เวลา 09.00 น. วันที่ 12 ธ.ค. 60 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดฯ เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 17 ราย และมอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนทุนพระราชทาน  เพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปี 2560 จำนวน 20 ราย โดยมีนายคมสัน  เจริญอาจ  ปลัดจังหวัดฯ  นางสมทรง  พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา นางนิตยา หิรัญประดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ ในฐานะคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดฯ  ข้าราชการ  ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทาน  ณ หอประชุมวัดพนัญเชิงวรวิหาร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

      ขณะเดียวกัน ทางวัดพนัญเชิงวรวิหาร  โดย พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดฯ  เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร  ได้เล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษาร่วมสมทบทุนมอบเงินทุนการศึกษา ให้เด็กนักเรียนอีก รายละ 1,000 บาท  และครอบครัวผู้เสียชีวิตอีกรายละ 2,000 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 52,000 บาท

        นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ กล่าวว่า ในนามของประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์ผู้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้พระราชทานทุนการศึกษา เพื่อการศึกษาสงเคราะห์  แก่นักเรียน นักศึกษา จำนวน 20 ราย ทั้งหมด 17 ครอบครัว และเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        ด้านนายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาจากอุทกภัยดังกล่าวและติดตามหลังน้ำลดพบว่า มีครอบครัวที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต ไม่สามารถส่งบุตรเล่าเรียนต่อไปได้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงประสานขอความอนุเคราะห์จากมูลนิธิฯ เพื่อขอรับพระราชทานทุนการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่องให้นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  โดยแบ่งเป็นระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  ปวส. และปริญญาตรี  เป็นเงินกว่า 3 แสนบาท

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2017-12-13 ] มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษาพระราชทาน....


- วันที่[2017-11-13 ] สโมสรโรตารีสากล ภาค 3350 ติวเข้มเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยม....


- วันที่[2017-11-05 ] มรภ.อยุธยา ต่อยอดโมเดลสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 32....


- วันที่[2017-07-03 ] มรภ.อยุธยา คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน สืบสานพระราชปณิธาน ศาสตร์ของพระราชา ครบ 112 ปี....


- วันที่[2017-06-30 ] ผู้ใหญ่ใจดี หนุนการศึกษามอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนวัดใหญ่ฯ 25 เครื่อง....


- วันที่[2017-06-12 ] ครูกรุงเก่าโอดครวญมล.ปนัดดา ผวานักเรียนใช้มือถือเกลื่อนห้องวอนทุกฝ่ายแก้ไข....


- วันที่[2017-06-09 ] วัดหนองน้ำส้มคู่กับร.ร.หนองน้ำส้มวิทยาคม จรรโลงอบรมสั่งสอนขัดเกลาจิตใจเด็กนักเรียนให้เป็นคนดี....


- วันที่[2017-05-01 ] ร.ร.บางปะอิน ทำบุญหลวงพ่อวัดเซ ระดมทุนทำนุบำรุงการศึกษา....


- วันที่[2017-02-22 ] ร.ร.บางปะอิน บูรณาการมหกรรมวิชาการ บางปะอินนิทรรศน์ 59 “9ตามรอยพ่อ”....


- วันที่[2017-01-16 ] มรภ.อยุธยา เดินตามรอยพ่อ สืบสานปณิธานงานครู ก้าวสู่ยุคการศึกษาไทย 4.0....


ดูข่าวทั้งหมด