สโมสรโรตารีสากล ภาค 3350 ติวเข้มเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยม

แชร์ผ่าน facebook

สโมสรโรตารีสากล ภาค 3350 ติวเข้มเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยม

สโมสรโรตารีในภาค 3350  สโมสรโรตารีกรุงเทพ  สโมสรโรตารีพระศรีสุริโยทัยอยุธยา  สโมสรโรตารีพระนครศรีอยุธยา สโมสรโรตารีท่าเรือ  สโมสรโรตารีบางปะอิน สโมสรโรตารีอินชอน ภาค 3600 ประเทศเกาหลีใต้ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต. 3 เพิ่มศักยภาพจัดอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ Concentrated  Language  Encountered (C.L.E.) โรงเรียนมัธยมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

           เวลา 09.00 น. วันที่ 12 พ.ย. 60 นายธีระวัฒน์  วรรณนุช  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต.3 ประธานเปิดโครงการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ Concentrated Language Encountered (C.L.E.) โรงเรียนมัธยมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษา และประสบการณ์  นำไปถ่ายทอดสื่อภาษาได้อย่างถูกต้อง  โดยมี ผชภ.สันติ  เตอร์จายี  สโมสรโรตารีกรุงเทพ  ประธานโครงการฯ  ผวภ.มารศี  สกุลหลิว  สโมสรโรตารีในภาค 3350 ผชภ.เพ็ญทิพย์  กองวารี  สโมสรโรตารีสากล 3350 รศ.ดร.เสาวลักษณ์  รัตนวิชช์  อดีตกรรมการบริหารโรตารีสากล  นางปราณี  กระทุ่มเขตต์  ผอ.โรงเรือท่าเรือ “นิตยานุกูล” ผู้ประสานงานฯ คณะสโมสรโรตารีอินชอน ภาค 3600 ประเทศเกาหลีใต้  ผู้แทนโรตารีสากล  สมาชิกโรตารี  คณะครูผู้เข้าอบรม  กว่า 38 คน ร่วมในพิธีฯ  ระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน  2560  ณ  โรงแรมโต่บักเส็ง  อ.นครหลวง  จ.พระนครศรีอยุธยา

            ผชภ.สันติ  เตอร์จายี  สโมสรโรตารีกรุงเทพ  ประธานโครงการฯ  กล่าวว่า สโมสรโรตารีในภาค 3350 เครือข่ายสโมสรโรตารี และสโมสรโรตารีอินชอน ภาค 3600 ประเทศเกาหลีใต้ ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต. 3 จัดอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ Concentrated Language Encountered (C.L.E.) ให้กับโรงเรียนมัธยมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะเวลา 3 ปี ต่อเนื่อง  ตั้งแต่ปี 2560-2562 ซึ่งเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ระดับชั้น ม.1 หรือ ม.2  ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ทั้ง 29 แห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โรงเรียนขนาดใหญ่ และใหญ่พิเศษโรงเรียนละ 2 คน โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กโรงเรียนละ 1 คน โดยเชิญวิทยากรมืออาชีพ ผู้แทนสโมสรโรตารีสากล คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  อบรมถ่ายทอดให้ความรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้านภาษาอังกฤษ ผชภ.สันติฯ กล่าวในที่สุด

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-07-01 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวันแรกของการเปิดภาคเรียน ตามมาตรฐาน New Normal....


- วันที่[2020-06-18 ] ป.ป.ช.อยุธยา ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ตรวจติดตามการดำเนินการรับนักเรียน ไม่พบการเรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ....


- วันที่[2020-06-16 ] อยุธยา มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ฯ....


- วันที่[2020-04-03 ] ราชภัฏอยุธยา ผลิต Face Shield เพื่อคุณหมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์....


- วันที่[2020-02-27 ] มรภ.อยุธยา รวมพลังประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตสุจริตในการบริหารงานลงนามในคำประกาศเจตจำนง....


- วันที่[2020-02-18 ] โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จัดค่ายกิจกรรมนวัตกรรมสู่อาชีพแห่งอนาคต นำร่องเป็นแห่งแรกในจังหวัดจันทบุรี....


- วันที่[2020-01-28 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค มอบรอยยิ้มส่งความสุขให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสะแกฯ มอบตุ๊กตากอดอุ่นปี 2....


- วันที่[2019-11-06 ] มรภ.อยุธยา จับมือกับบริษัท ไทยแอร์โรสเปซ ลงนาม MOU ปั้นบุคลากรให้มีคุณภาพป้อนภาคอุตสาหกรรมการบิน....


- วันที่[2019-10-13 ] ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 จัดงาน “คิดถึงคนบนฟ้า”....


- วันที่[2019-09-24 ] มรภ.อยุธยา มอบทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มูลค่ารวม 6,900,000 บาท....


ดูข่าวทั้งหมด