มรภ.อยุธยา คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน สืบสานพระราชปณิธาน ศาสตร์ของพระราชา ครบ 112 ปี

แชร์ผ่าน facebook

มรภ.อยุธยา คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน สืบสานพระราชปณิธาน ศาสตร์ของพระราชา ครบ 112 ปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คนของพระราชา  ข้าของแผ่นดิน  สืบสานพระราชปณิธาน ศาสตร์ของพระราชา รำลึกวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 112 ปี นับตั้งแต่อดีตเป็นวิทยาลัยครูที่มีชื่อเสียงของท้องถิ่น มุ่งเน้นผลิตครู ปัจจุบันยังคงมุ่งเน้นการผลิตครู และยังมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อนำความรู้มาพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

           เวลา 09.00 น. วันที่ 1 ก.ค. 60  นายอภิชาต  จีระวุฒิ  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  อาจารย์ ดร.เกษม  บำรุงเวช  อธิการบดี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ อาจารย์อาวุโส  ศิษย์เก่า  นักศึกษา  และบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ  ร่วมประกอบพิธีทำบุญ  ถวายปัจจัย  เครื่องไทยธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคล วันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบ 112 ปี เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน ศาสตร์ของพระราชา  เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และจัดให้มีการแสดงดนตรีไทยเทิดพระเกียรติ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร  ของมหาวิทยาลัยทุกภาคส่วน  เกิดความภาคภูมิใจได้เล็งเห็นความสำคัญ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าของการพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกัน มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น และบุคลากรดีเด่น ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

           ดร.เกษม  บำรุงเวช อธิการบดี  กล่าวว่า ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จัดงานเฉลิมฉลอง  112 ปี  เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน ศาสตร์ของพระราชา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดให้มีเสนอผลงานของคณาจารย์ นักศึกษา ที่สำคัญโดดเด่น อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการเป็นอาสาสมัครมัคคุเทศก์ประจำชุมชน โดยสาขาวิชาการท่องเที่ยว โครงการเด็กไทยมีดีไอทีเพื่อชุมชน โดยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวทางพระราชดำริ และสร้างเครือข่ายธุรกิจชุมชน โครงการการศึกษาพิเศษสู่ชุมชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่องการใช้ขมิ้นชันเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  โครงการเครือข่ายพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน  โครงการห้องสมุดมนุษย์มหาวิทยาลัยฯ  โครงการค่ายอาสาพัฒนา  เป็นต้น

           อย่างไรก็ตามการนำเสนอผลงานในครั้งนี้  นับเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้ดำเนินตามพัธกิจมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ตลอดระยะเวลา 112 ปี ให้เป็นที่ประจักษ์โดยเฉพาะมุ่งเน้นความเป็นสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ความภาคภูมิใจในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ “คนของพระราชา  ข้าของแผ่นดิน” ที่มุ่งเน้นอุดมการณ์  “สืบสานพระราชปณิธาน  ศาสตร์ของพระราชา  เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” สืบไป

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2019-01-31 ] หม่อมหลวงปนัดดา ติวเข้มนักเรียน ร.ร.นครหลวงอุดมรัชต์วิทยาเดินตามรอยศาสตร์พระราชา....


- วันที่[2019-01-16 ] มรภ.อยุธยา คณะครุศาสตร์ เปิดเวทีครุวิชาการ ครั้งที่ 7 “สานต่อศาสตร์พระราชา เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน”....


- วันที่[2019-01-02 ] มูลนิธิประสงค์ เพื่อนจิตอาสา อร.21 รวมพลังระดมทุนทำความดีเพื่อสังคมกว่า 1 แสนบาท....


- วันที่[2018-12-29 ] อยุธยาแม่พาลูกสาว ม.4 ร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมครูให้เรียนซ้ำชั้น....


- วันที่[2018-12-29 ] โรงเรียนเจลสมุทรสาคร ดึงครูต่างชาติเพิ่มประสิทธิภาพสอนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน....


- วันที่[2018-12-29 ] อบต.ลาดบัวหลวง เพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน เรียนรู้ศาสตร์พระราชา เสริมสร้างการพัฒนาตนเอง....


- วันที่[2017-12-13 ] มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษาพระราชทาน....


- วันที่[2017-11-13 ] สโมสรโรตารีสากล ภาค 3350 ติวเข้มเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยม....


- วันที่[2017-11-05 ] มรภ.อยุธยา ต่อยอดโมเดลสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 32....


- วันที่[2017-07-03 ] มรภ.อยุธยา คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน สืบสานพระราชปณิธาน ศาสตร์ของพระราชา ครบ 112 ปี....


ดูข่าวทั้งหมด