มรภ.อยุธยา คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน สืบสานพระราชปณิธาน ศาสตร์ของพระราชา ครบ 112 ปี

แชร์ผ่าน facebook

มรภ.อยุธยา คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน สืบสานพระราชปณิธาน ศาสตร์ของพระราชา ครบ 112 ปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คนของพระราชา  ข้าของแผ่นดิน  สืบสานพระราชปณิธาน ศาสตร์ของพระราชา รำลึกวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 112 ปี นับตั้งแต่อดีตเป็นวิทยาลัยครูที่มีชื่อเสียงของท้องถิ่น มุ่งเน้นผลิตครู ปัจจุบันยังคงมุ่งเน้นการผลิตครู และยังมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อนำความรู้มาพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

           เวลา 09.00 น. วันที่ 1 ก.ค. 60  นายอภิชาต  จีระวุฒิ  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  อาจารย์ ดร.เกษม  บำรุงเวช  อธิการบดี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ อาจารย์อาวุโส  ศิษย์เก่า  นักศึกษา  และบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ  ร่วมประกอบพิธีทำบุญ  ถวายปัจจัย  เครื่องไทยธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคล วันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบ 112 ปี เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน ศาสตร์ของพระราชา  เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และจัดให้มีการแสดงดนตรีไทยเทิดพระเกียรติ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร  ของมหาวิทยาลัยทุกภาคส่วน  เกิดความภาคภูมิใจได้เล็งเห็นความสำคัญ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าของการพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกัน มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น และบุคลากรดีเด่น ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

           ดร.เกษม  บำรุงเวช อธิการบดี  กล่าวว่า ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จัดงานเฉลิมฉลอง  112 ปี  เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน ศาสตร์ของพระราชา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดให้มีเสนอผลงานของคณาจารย์ นักศึกษา ที่สำคัญโดดเด่น อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการเป็นอาสาสมัครมัคคุเทศก์ประจำชุมชน โดยสาขาวิชาการท่องเที่ยว โครงการเด็กไทยมีดีไอทีเพื่อชุมชน โดยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวทางพระราชดำริ และสร้างเครือข่ายธุรกิจชุมชน โครงการการศึกษาพิเศษสู่ชุมชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่องการใช้ขมิ้นชันเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  โครงการเครือข่ายพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน  โครงการห้องสมุดมนุษย์มหาวิทยาลัยฯ  โครงการค่ายอาสาพัฒนา  เป็นต้น

           อย่างไรก็ตามการนำเสนอผลงานในครั้งนี้  นับเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้ดำเนินตามพัธกิจมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ตลอดระยะเวลา 112 ปี ให้เป็นที่ประจักษ์โดยเฉพาะมุ่งเน้นความเป็นสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ความภาคภูมิใจในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ “คนของพระราชา  ข้าของแผ่นดิน” ที่มุ่งเน้นอุดมการณ์  “สืบสานพระราชปณิธาน  ศาสตร์ของพระราชา  เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” สืบไป

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-09-04 ] รองพ่อเมืองอยุธยา ปธ.เปิดโลกอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม 4.0 รุ่นที่ 3 ยกระดับทักษะฝีมือการผลิตภาคอุตสาหกรรมสู่อนาคต....


- วันที่[2020-08-31 ] วิทยาลัยเทคนิคอยุธยา เปิดศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)....


- วันที่[2020-08-27 ] อยุธยา นำนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้เคลื่อนที่มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) ให้พี่น้องประชาชน เด็กเยาวชน ตอกย้ำเรื่องราวของประเทศไทยอย่างลึกซึ้ง....


- วันที่[2020-08-15 ] สถาบันอยุธยาศึกษา มอบรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย....


- วันที่[2020-07-26 ] ศูนย์การศึกษาพิเศษอยุธยา เติมเต็มความรู้คนพิการทุกประเภทอย่างครบวงจรทั้ง 16 อำเภอ....


- วันที่[2020-07-18 ] ร.ร.พระหฤทัยนนท์ ลงนาม MOU กับ เอ็มม่า อลิส เปิดหลักสูตรห้องเรียนนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI อาชีพสู่อนาคต มิติใหม่แห่งการศึกษา....


- วันที่[2020-07-17 ] อยุธยา เตรียมเปิดศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ ขานรับโครงการเราเที่ยวด้วยกัน กระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก....


- วันที่[2020-07-01 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวันแรกของการเปิดภาคเรียน ตามมาตรฐาน New Normal....


- วันที่[2020-06-18 ] ป.ป.ช.อยุธยา ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ตรวจติดตามการดำเนินการรับนักเรียน ไม่พบการเรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ....


- วันที่[2020-06-16 ] อยุธยา มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ฯ....


ดูข่าวทั้งหมด