ผู้ใหญ่ใจดี หนุนการศึกษามอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนวัดใหญ่ฯ 25 เครื่อง

แชร์ผ่าน facebook

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต.1 เทศบาลเมืองอโยธยา  วัดใหญ่ชัยมงคล  ผู้มีอุปการคุณ  หนุนการศึกษามอบเครื่องคอมพิวเตอร์  ให้กับโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล 25 เครื่อง  เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยแลนด์  4.0

           วันที่ 29 มิ.ย. 2560  น.ส.จุฑามาศ  รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียน ได้นำพานดอกไม้ แสดงออกถึงการยกย่องครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ในวิถีชีวิตของคนไทยถือว่าครูเป็นเสมือนแม่คนที่ 2 ของศิษย์ ให้ความคิด ชี้นำทางสว่างให้กับชีวิต แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ การแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ ถือเป็นคุณธรรมชั้นสูง ที่ผู้น้อยย่อมแสดงต่อผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณ และความกตัญญูที่มีต่อบุคคลนี้จะทำให้บุคคลนั้น ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองของชีวิต  เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย   ซึ่งการไหว้ครูนี้ถือเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทย  ยากที่จะมีชาติอื่นเสมอเหมือน เพราะครูไทยสอนศิษย์ด้วยความรักทุ่มเทด้วยหัวใจจิตวิญญาณของความเป็นครู  มิใช่เพื่ออามิสสินจ้างจึงทำให้ศิษย์และครู มีความผูกพันกันอย่างแนบแน่น สืบทอดเป็นประเพณีการไหว้ครูที่งดงาม  ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

           หลังจากนั้นโดยมี พระครูสิริชัยมงคล รักษาการเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล  คุณกัลยาณี  นรสิงห์  รักษาราราชการแทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดร.นริสานันท์ เดชสุระ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  นายทวีศักดิ์  เมธีดล รองนายกเทศมนตรี  เทศบาลเมืองอโยธยา  ร่วมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 25 เครื่อง ให้กับโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล  โดยมี นางสาวจุฑามาศ  รอดภัย ผอ.โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) และคณะครู เป็นผู้รับมอบ

           น.ส.จุฑามาศ  รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) เปิดเผยว่า ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในด้านการศึกษา โดยได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 25 เครื่อง  มามอบให้กับทางโรงเรียน เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้สื่อการเรียนการสอนในการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน พัฒนาการศึกษาให้ทันยุคทันสมัยของการศึกษาในระบบไทยแลนด์ 4.0 ให้ก้าวทันโลกที่วิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็ว สำหรับโรงเรียนวัดใหญ่ฯ เราจะเน้นให้ความรู้ความสามารถให้ทัดเทียมกับโรงเรียนอื่นที่มีชื่อเสียง ซึ่งก็มีเด็กนักเรียนที่สามารถสอบเข้าในโรงเรียนชั้นนำ และได้รับรางวัลดีเด่น ด้านความรู้ความสามารถหลายคนด้วยกัน

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-07-01 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวันแรกของการเปิดภาคเรียน ตามมาตรฐาน New Normal....


- วันที่[2020-06-18 ] ป.ป.ช.อยุธยา ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ตรวจติดตามการดำเนินการรับนักเรียน ไม่พบการเรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ....


- วันที่[2020-06-16 ] อยุธยา มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ฯ....


- วันที่[2020-04-03 ] ราชภัฏอยุธยา ผลิต Face Shield เพื่อคุณหมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์....


- วันที่[2020-02-27 ] มรภ.อยุธยา รวมพลังประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตสุจริตในการบริหารงานลงนามในคำประกาศเจตจำนง....


- วันที่[2020-02-18 ] โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จัดค่ายกิจกรรมนวัตกรรมสู่อาชีพแห่งอนาคต นำร่องเป็นแห่งแรกในจังหวัดจันทบุรี....


- วันที่[2020-01-28 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค มอบรอยยิ้มส่งความสุขให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสะแกฯ มอบตุ๊กตากอดอุ่นปี 2....


- วันที่[2019-11-06 ] มรภ.อยุธยา จับมือกับบริษัท ไทยแอร์โรสเปซ ลงนาม MOU ปั้นบุคลากรให้มีคุณภาพป้อนภาคอุตสาหกรรมการบิน....


- วันที่[2019-10-13 ] ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 จัดงาน “คิดถึงคนบนฟ้า”....


- วันที่[2019-09-24 ] มรภ.อยุธยา มอบทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มูลค่ารวม 6,900,000 บาท....


ดูข่าวทั้งหมด