ผู้ใหญ่ใจดี หนุนการศึกษามอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนวัดใหญ่ฯ 25 เครื่อง

แชร์ผ่าน facebook

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต.1 เทศบาลเมืองอโยธยา  วัดใหญ่ชัยมงคล  ผู้มีอุปการคุณ  หนุนการศึกษามอบเครื่องคอมพิวเตอร์  ให้กับโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล 25 เครื่อง  เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยแลนด์  4.0

           วันที่ 29 มิ.ย. 2560  น.ส.จุฑามาศ  รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียน ได้นำพานดอกไม้ แสดงออกถึงการยกย่องครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ในวิถีชีวิตของคนไทยถือว่าครูเป็นเสมือนแม่คนที่ 2 ของศิษย์ ให้ความคิด ชี้นำทางสว่างให้กับชีวิต แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ การแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ ถือเป็นคุณธรรมชั้นสูง ที่ผู้น้อยย่อมแสดงต่อผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณ และความกตัญญูที่มีต่อบุคคลนี้จะทำให้บุคคลนั้น ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองของชีวิต  เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย   ซึ่งการไหว้ครูนี้ถือเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทย  ยากที่จะมีชาติอื่นเสมอเหมือน เพราะครูไทยสอนศิษย์ด้วยความรักทุ่มเทด้วยหัวใจจิตวิญญาณของความเป็นครู  มิใช่เพื่ออามิสสินจ้างจึงทำให้ศิษย์และครู มีความผูกพันกันอย่างแนบแน่น สืบทอดเป็นประเพณีการไหว้ครูที่งดงาม  ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

           หลังจากนั้นโดยมี พระครูสิริชัยมงคล รักษาการเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล  คุณกัลยาณี  นรสิงห์  รักษาราราชการแทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดร.นริสานันท์ เดชสุระ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  นายทวีศักดิ์  เมธีดล รองนายกเทศมนตรี  เทศบาลเมืองอโยธยา  ร่วมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 25 เครื่อง ให้กับโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล  โดยมี นางสาวจุฑามาศ  รอดภัย ผอ.โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) และคณะครู เป็นผู้รับมอบ

           น.ส.จุฑามาศ  รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) เปิดเผยว่า ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในด้านการศึกษา โดยได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 25 เครื่อง  มามอบให้กับทางโรงเรียน เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้สื่อการเรียนการสอนในการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน พัฒนาการศึกษาให้ทันยุคทันสมัยของการศึกษาในระบบไทยแลนด์ 4.0 ให้ก้าวทันโลกที่วิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็ว สำหรับโรงเรียนวัดใหญ่ฯ เราจะเน้นให้ความรู้ความสามารถให้ทัดเทียมกับโรงเรียนอื่นที่มีชื่อเสียง ซึ่งก็มีเด็กนักเรียนที่สามารถสอบเข้าในโรงเรียนชั้นนำ และได้รับรางวัลดีเด่น ด้านความรู้ความสามารถหลายคนด้วยกัน

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2019-01-31 ] หม่อมหลวงปนัดดา ติวเข้มนักเรียน ร.ร.นครหลวงอุดมรัชต์วิทยาเดินตามรอยศาสตร์พระราชา....


- วันที่[2019-01-16 ] มรภ.อยุธยา คณะครุศาสตร์ เปิดเวทีครุวิชาการ ครั้งที่ 7 “สานต่อศาสตร์พระราชา เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน”....


- วันที่[2019-01-02 ] มูลนิธิประสงค์ เพื่อนจิตอาสา อร.21 รวมพลังระดมทุนทำความดีเพื่อสังคมกว่า 1 แสนบาท....


- วันที่[2018-12-29 ] อยุธยาแม่พาลูกสาว ม.4 ร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมครูให้เรียนซ้ำชั้น....


- วันที่[2018-12-29 ] โรงเรียนเจลสมุทรสาคร ดึงครูต่างชาติเพิ่มประสิทธิภาพสอนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน....


- วันที่[2018-12-29 ] อบต.ลาดบัวหลวง เพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน เรียนรู้ศาสตร์พระราชา เสริมสร้างการพัฒนาตนเอง....


- วันที่[2017-12-13 ] มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษาพระราชทาน....


- วันที่[2017-11-13 ] สโมสรโรตารีสากล ภาค 3350 ติวเข้มเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยม....


- วันที่[2017-11-05 ] มรภ.อยุธยา ต่อยอดโมเดลสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 32....


- วันที่[2017-07-03 ] มรภ.อยุธยา คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน สืบสานพระราชปณิธาน ศาสตร์ของพระราชา ครบ 112 ปี....


ดูข่าวทั้งหมด