ครูกรุงเก่าโอดครวญมล.ปนัดดา ผวานักเรียนใช้มือถือเกลื่อนห้องวอนทุกฝ่ายแก้ไข

แชร์ผ่าน facebook

ครูเมืองกรุงเก่า โอดครวญปัญหาโทรศัพท์มือถือในห้องเรียน ผวานักเรียนถ่ายรูปครูลงโทษดุด่าหวั่นเผยแพร่โลกโซเซียลจนเข้าใจผิด  ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ยอมรับสังคมการศึกษาเปลี่ยน วอนทุกฝ่ายแก้ไข และให้กำลังใจคุณครู

       เวลา 10.30 น.วันที่ 12 มิ.ย. 60 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะสนทนา “โรงเรียนคุณธรรม”  กับคณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  เป็นประธานเปิดงาน “เปิด...นวัตรกรรมการศึกษา เพื่อผู้ประกอบการยุค 4.0” โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เภสัชกร ดร.แสงสุข พิทยานุกูล  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา  ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1-2  ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนหอการค้าจังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ  ให้การต้อนรับ โดย มล.ปนัดดา ได้แสดงปาฎกถาพิเศษ เรื่อง”นำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาประเทศ” โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจ พ่อค้า และนักศึกษา ร่วมฟังกว่า 300 คน ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา  อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

      ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า “ศาสตร์พระราชา” เป็นสิ่งที่ปวงชนชาวไทยควรน้อมนำหลักคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ได้พระราชทานไว้นำไปปฏิบัติ ด้วยเป็นศาสตร์ที่ครอบคลุมถึงเรื่องเอกลักษณ์ของชนชาติไทย ซึ่งเป็นคุณงามความดีคนของคนไทยที่บรรพชนไทยได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา ไม่ว่าจะเป็นการอ่อนน้อมถ่อมตน การเป็นสุภาพชน ความขยันหมั่นเพียร การซื่อสัตย์สุจริต เจียมเนื้อเจียมตัว คบคนด้วยความดี มีมิตรภาพ ด้วยความรักและความผูกพัน ไม่คบคนด้วยฐานะ ไม่หลงลืมตัวอย่าทำอะไรผลีผลามโดยขาดการยั้งคิด  แต่ในทางกลับกันต้องมีความรอบคอบในการประพฤติปฏิบัติตน แม้แต่การใช้โซเซียลมีเดีย  Social Media ก็ต้องใช้เพื่อสร้างสรรค์ ใช้โพสต์เพื่อ Insight Out ด้วยจิตใจของเราเอง โดยไม่ก้าวล่วง ละเมิด ใส่ร้าย หรือด่าว่าผู้อื่นด้วยถ้อยคำรุนแรง นอกจากนี้ ขอให้คำนึงถึงความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ ประเทศชาติ และพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะ "ครู" ซึ่งควรยกย่องให้เป็นบุพการีของเรา รองจากบิดามารดา ดังนั้น หากทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติตนตามศาสตร์ของพระราชาแล้ว ก็จะเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ ประเทศชาติก็จะมีแต่คนดีและทำให้ประเทศจะเจริญก้าวหน้า "ศาสตร์พระราชา" จึงเป็นเสมือนองค์ความรู้ที่อยู่คู่แผ่นดินไทย รวมทั้งแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้พระราชทานไว้กว่า 40 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนชาวไทย นำไปเป็นแนวทางการพัฒนาตนเองและครอบครัว ให้มีภูมิคุ้มกันที่มั่นคงในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขด้วย

        ขณะเดียวกัน ม.ล.ปนัดดา ยังกล่าวถึงกรณีมีบรรดาครูร้องทุกข์ว่า  รู้สึกไม่สบายใจที่นักเรียนหรือนักศึกษา ติดสื่อโซเซียลและที่สำคัญได้ใช้โทรศัพท์มือถือไม่เหมาะสม มีการถ่ายภาพครูอาจารย์ขณะลงโทษนักเรียน หรือดุว่านักเรียน เรื่องนี้เป็นเรื่องไม่เหมาะสม ที่ถูกต้องคือไม่สามารถที่จะนำโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเล่น หรือมาใช้ระหว่างเรียน เป็นภาพที่ไม่งาม ตามงานศพหรืองานอื่นๆที่สำคัญ ก็ไม่สมควร เรื่องนี้ก็มีการพูดคุยและหารือกันถึงความไม่เหมาะสมเรื่องนี้  ซึ่งจะต้องให้ทุกฝ่ายช่วยกันแก้ไข

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2019-01-31 ] หม่อมหลวงปนัดดา ติวเข้มนักเรียน ร.ร.นครหลวงอุดมรัชต์วิทยาเดินตามรอยศาสตร์พระราชา....


- วันที่[2019-01-16 ] มรภ.อยุธยา คณะครุศาสตร์ เปิดเวทีครุวิชาการ ครั้งที่ 7 “สานต่อศาสตร์พระราชา เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน”....


- วันที่[2019-01-02 ] มูลนิธิประสงค์ เพื่อนจิตอาสา อร.21 รวมพลังระดมทุนทำความดีเพื่อสังคมกว่า 1 แสนบาท....


- วันที่[2018-12-29 ] อยุธยาแม่พาลูกสาว ม.4 ร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมครูให้เรียนซ้ำชั้น....


- วันที่[2018-12-29 ] โรงเรียนเจลสมุทรสาคร ดึงครูต่างชาติเพิ่มประสิทธิภาพสอนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน....


- วันที่[2018-12-29 ] อบต.ลาดบัวหลวง เพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน เรียนรู้ศาสตร์พระราชา เสริมสร้างการพัฒนาตนเอง....


- วันที่[2017-12-13 ] มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษาพระราชทาน....


- วันที่[2017-11-13 ] สโมสรโรตารีสากล ภาค 3350 ติวเข้มเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยม....


- วันที่[2017-11-05 ] มรภ.อยุธยา ต่อยอดโมเดลสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 32....


- วันที่[2017-07-03 ] มรภ.อยุธยา คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน สืบสานพระราชปณิธาน ศาสตร์ของพระราชา ครบ 112 ปี....


ดูข่าวทั้งหมด