วัดหนองน้ำส้มคู่กับร.ร.หนองน้ำส้มวิทยาคม จรรโลงอบรมสั่งสอนขัดเกลาจิตใจเด็กนักเรียนให้เป็นคนดี

แชร์ผ่าน facebook

วัดหนองน้ำส้มคู่กับร.ร.หนองน้ำส้มวิทยาคม  จรรโลงอบรมสั่งสอนขัดเกลาจิตใจเด็กนักเรียนให้เป็นคนดี

เจ้าอาวาสวัดหนองน้ำส้ม ร่วมกับ ผอ.โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม จรรโลงในพระพุทธศาสนาอบรมสั่งสอนขัดเกลาจิตใจให้นักเรียนเข้าวัดถือศีลทุกวันพระ  ทำบุญตักบาตร  ฟังเทศก์ฟังธรรม นั่งวิปัสสนา  ขัดเกลาจิตใจให้เป็นเด็กดีของประเทศชาติ

        พระมหาขจรศักดิ์  จนทวาร เจ้าคณะตำบลหนองน้ำส้ม เจ้าอาวาสวัดหนองน้ำส้ม หมู่ที่ 3  ตำบลหนองน้ำส้ม และ นางสาวณัฎฐนิด กาลพัฒน์  ผอ.โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม  ตั้งอยู่หมู่ที่  6  ตำบลหนองน้ำส้ม อำเภออุทัย  ได้จัดให้เด็กนักเรียนทั้งชายและหญิง กว่า 116 คน  รวม ผอ. และครู  นำเด็กเข้าวัด  ทำบุญตักบาตร  ฟังเทศก์ฟังธรรม นั่งวิปัสสนา  อบรมสั่งสอนขัดเกลาจิตใจเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมแบบไทยๆ ให้เด็กได้เรียนรู้บาปบุญคุณโทษ รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน  ประวัติวัดหนองน้ำส้ม กับ โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม  เดิมวัดหนองน้ำ  เป็นวัดทีอยู่ห่างไกลความเจริญ ห่างจากตัวอำเภอ นับ 10 กว่ากิโล กลางทุ่งหนองน้ำส้ม   ห่างจากถนนใหญ่  วัดดังกล่าวอยู่กลางทุ่ง ห่างไกลความเจริญมาก แต่มีบ้านเรือนประชาชน มีจำนวนมาก แต่ไม่มีโรงเรียน สมัยนั้นมี พระครูอุทัย คณารักษ์ (จำรัตน์)อดีตเจ้าอาวาส  วัดหนองน้ำส้มและเจ้าคณะอำเภออุทัย ได้พัฒนาโรงเรียนกับวัดควบคู่กันไปให้เจริญรุ่งเรืองมาอย่างต่อเนื่อง   ณ  วัดหนองน้ำส้ม  ตำบลหนองน้ำส้ม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          หลังจากนั้นพระครูอุทัย คณารักษ์  จึงมีแนวคิดว่าจะสร้างโรงเรียนสักหลังเพื่อเด็กๆ ในหมู่บ้านทีมีจำนวนมาก ทีต้องเดินทางไปเรียนในไกล เขตอำเภออุทัย จึงได้บอกญาติโยม หาเงินมารวมกันสร้างโรงเรียนกัน ข่าวจึงได้แพร่สะพัดออกไปจึงมีประชาชนพอทราบข่าวจึงเดินทางมาพบกับเจ้าอาวาส พระครูอุทัย คณารักษ์  ว่าจะร่วมสร้างโรงเรียนขึ้นมาใหม่เพื่อให้เด็กนักเรียนในชุมชน  ตำบลหนองน้ำส้ม  ได้เล่าเรียนกัน และเดินทางไม่ไกล  สร้างความดีใจให้กับประชาชน  ในตำบลหนองน้ำส้ม ตำบลโพสาวหาญ  เด็กทั้งหมดจึงมีที่เล่าเรียนไม่ต้องไปเรียนที่อำเภออุทัย  ไม่ต้องเดินทางไกลๆ เกิดอันตรายในการเดินทางไปเรียน

           สำหรับโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม   ปัจจุบันได้มี นางสาว ณัฎฐนิด กาลพัฒน์ ผอ คนใหม่  ได้เดินทางมารับตำแหน่ง เข้ามาบริหารจัดการปรับการทำงาน และครูให้สอดคล้องกับเด็กนักเรียนที่เข้ามาเรียนให้ดีขึ้น และให้ครูประจำชั้น  ให้ตรวจสอบเด็กๆ  ที่เรียนดีและไม่ดีให้ทราบ  จะได้มีการแก้ไขต่อเด็กนักเรียน เพื่อพัฒนาให้เด็กมาสนใจ  วัฒนะธรรม ประเพณีแบบไทยๆ และสิ่งที่สำคัญคือ ให้เด็กๆ เข้าวัดฟังเทศก์ฟังธรรม ทุกวันพระหรือวันสำคัญของพระพุทธศาสนา จะให้นักเรียนเข้าไปร่วมกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้เด็ก เป็นเด็กที่มีคุณภาพในการศึกษาเพื่อให้เป็นเด็กดีของประเทศชาติ

             ส่วนทางด้าน วัดหนองส้ม  อดีตทีผ่านมา พระครูอุทัย  คณารักษ์ เจ้าอาวาส เจ้าคณะอำเภออุทัย  ได้พัฒนาส่งเสริมทางด้านการศึกษา ให้แก่เด็กๆจำนวนมากและยังรับเด็กชาวเขานำมาเลี้ยงจนมีอนาคตที่ดี  นอกจากโรงเรียนหนองน้ำส้ม ยังมีนักเรียนจบไปเป็นใหญ่เป็นโตเป็น  นักฟุตบอล  ทีมชาติที่โด่งดัง คือ คำรน สำราญพันธ์  และอีกหลายๆคนที่จบจาก โรงนี้ไป  หลังจากที่ พระครูอุทัย  คณารักษ์ (จำรัตน์) มรณภาพลงไม่มีใครสารต่อ โครงการดังกล่าว และต่อมาได้มี พระมหาขจรศักดิ์ มาเป็นเจ้าอาวาส  ได้การสารต่อ โครงการที่สารต่ออดีตเจ้าอาวาส  คณะทีมผู้บริหาร  นายก อบต. หนองน้ำส้ม  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทุกคนดีใจ  ที่ทางคณะเจ้าอาวาส ผอ โรงเรียน และประชาชนที่มาทราบข่าว  นักเรียนที่เรียนดี แต่ฐานะยากจน หลังจากมีข่าวแพร่สะพัดออกไป  ทางสื่อทีวี   สื่อหนังสือพิมพ์  ได้มีประชาชนร่วมทำบุญบริจาคช่วยเหลือ โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม เพื่อให้เด็กมีทุนการศึกษาเรียนดีมีคุณภาพในครั้งนี้

ชาญ ชูกลิ่น  อยุธยา  รายงานโทร.081.8756403

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2019-01-31 ] หม่อมหลวงปนัดดา ติวเข้มนักเรียน ร.ร.นครหลวงอุดมรัชต์วิทยาเดินตามรอยศาสตร์พระราชา....


- วันที่[2019-01-16 ] มรภ.อยุธยา คณะครุศาสตร์ เปิดเวทีครุวิชาการ ครั้งที่ 7 “สานต่อศาสตร์พระราชา เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน”....


- วันที่[2019-01-02 ] มูลนิธิประสงค์ เพื่อนจิตอาสา อร.21 รวมพลังระดมทุนทำความดีเพื่อสังคมกว่า 1 แสนบาท....


- วันที่[2018-12-29 ] อยุธยาแม่พาลูกสาว ม.4 ร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมครูให้เรียนซ้ำชั้น....


- วันที่[2018-12-29 ] โรงเรียนเจลสมุทรสาคร ดึงครูต่างชาติเพิ่มประสิทธิภาพสอนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน....


- วันที่[2018-12-29 ] อบต.ลาดบัวหลวง เพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน เรียนรู้ศาสตร์พระราชา เสริมสร้างการพัฒนาตนเอง....


- วันที่[2017-12-13 ] มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษาพระราชทาน....


- วันที่[2017-11-13 ] สโมสรโรตารีสากล ภาค 3350 ติวเข้มเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยม....


- วันที่[2017-11-05 ] มรภ.อยุธยา ต่อยอดโมเดลสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 32....


- วันที่[2017-07-03 ] มรภ.อยุธยา คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน สืบสานพระราชปณิธาน ศาสตร์ของพระราชา ครบ 112 ปี....


ดูข่าวทั้งหมด