โรตารีสากล ร่วมกับสพป.เขต.1-2 ติวเข้มเพิ่มประสิทธิภาพครูสอนภาษาอังกฤษ

แชร์ผ่าน facebook

โรตารีสากล ร่วมกับสพป.1-2 ติวเข้มเพิ่มประสิทธิภาพครูสอนภาษาอังกฤษ

โรตารีสากล ร่วมกับ สร.กรุงเทพ  สร.กรุงเทพใต้  สร.บางกะปิ  สร.กรุงเทพสุริวงศ์  สร.ท่าเรือ/อยุธยา  สร.พระศรีสุริโยทัย/อยุธยา  สร.พระนครศรีอยุธยา   สร.บางปะอิน  สร.เสียมเรียบ  ประเทศกัมพูชา  สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1-2  จัดอบรมครูสอนภาษาอังกฤษ CLE

           เวลา 10.00 น. วันที่ 7 ต.ค. 59 ท่านนรเศรษฐ์  ปัทมานนท์  อดีตกรรมการบริหารโรตารีสากล  ประธานในพิธีเปิดการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษ  CLE โครงการรู้หนังสือหรือโครงการพัฒนาการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (Concentrated  Language  Encounter) โดยมี อน.สันติ  จาเตอร์ยี (สร.กรุงเทพ)  ประธานคณะกรรมการจัดงานตามโครงการรู้หนังสือ  ผชภ.เพ็ญทิพย์  กองวารี (สร.ท่าเรือ) รองประธานคณะกรรมการจัดงานฯ ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 3350 โรตารี่สากล  ผวภ.เจสัน ลิม ผู้ว่าการภาค 3350 โรตารี่สากล ปี 2559-2560 โดยวิทยากร รองศาสตาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ (หัวหน้าและผู้ประสานงาน) กรรมการบริหารโรตารี่สากล นายอารักษ์  พัฒนถาวร  ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เขต.1 กล่าวรายงาน  ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และโรตารีสากล  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา  จนกระทั่งถึงปัจจุบัน  การปฏิบัติการควบคู่ไปกับการวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอน  ที่สามารถช่วยให้ผู้สอน และผู้เรียนประสบความสำเร็จ ในการเรียนการสอนภาษาได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้ขยายผลและเป็นที่นิยมทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ  เช่น  อินเดีย  มาเลเซีย  อียิปต์  ตุรกี  อัฟริกาใต้ ฯลฯ โดยคัดครูระดับชั้นประถมศึกษา  ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต.1-2 จำนวน 150 คน (150 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน) เข้าอบรม ระหว่างวันที่ 7-10 ตุลาคม 59 ณ โรงแรมอยุธยา แกรนด์  โฮเต็ล  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

           ผชภ.เพ็ญทิพย์  กองวารี (สร.ท่าเรือ)  รองประธานคณะกรรมการจัดงานฯ ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 3350 โรตารี่สากล  กล่าวว่า  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย และเป็นแหล่งมรดกโลก  อุทยานประวัติศาสตร์  จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเร่งพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ และใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างจริงจังและให้ได้มาตรฐาน  การอบรมวิทยากรแกนนำเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยการสอนแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ภาษา  จึงนับว่าเป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษให้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เพื่อให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการอบรมการสอนภาษาอังกฤษแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาแก่วิทยากร  แกนนำวิชาภาษาอังกฤษในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเน้นไปที่ครูระดับชั้นประถมศึกษา  สามารถพัฒนาการเรียนกานสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทิภาพยิ่งขึ้น

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-07-01 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวันแรกของการเปิดภาคเรียน ตามมาตรฐาน New Normal....


- วันที่[2020-06-18 ] ป.ป.ช.อยุธยา ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ตรวจติดตามการดำเนินการรับนักเรียน ไม่พบการเรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ....


- วันที่[2020-06-16 ] อยุธยา มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ฯ....


- วันที่[2020-04-03 ] ราชภัฏอยุธยา ผลิต Face Shield เพื่อคุณหมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์....


- วันที่[2020-02-27 ] มรภ.อยุธยา รวมพลังประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตสุจริตในการบริหารงานลงนามในคำประกาศเจตจำนง....


- วันที่[2020-02-18 ] โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จัดค่ายกิจกรรมนวัตกรรมสู่อาชีพแห่งอนาคต นำร่องเป็นแห่งแรกในจังหวัดจันทบุรี....


- วันที่[2020-01-28 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค มอบรอยยิ้มส่งความสุขให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสะแกฯ มอบตุ๊กตากอดอุ่นปี 2....


- วันที่[2019-11-06 ] มรภ.อยุธยา จับมือกับบริษัท ไทยแอร์โรสเปซ ลงนาม MOU ปั้นบุคลากรให้มีคุณภาพป้อนภาคอุตสาหกรรมการบิน....


- วันที่[2019-10-13 ] ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 จัดงาน “คิดถึงคนบนฟ้า”....


- วันที่[2019-09-24 ] มรภ.อยุธยา มอบทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มูลค่ารวม 6,900,000 บาท....


ดูข่าวทั้งหมด