กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอสฯ ทุ่มงบหนุนการศึกษานักเรียนยากจน 4.9 ล้านบาท

แชร์ผ่าน facebook

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอสฯ  ทุ่มงบหนุนการศึกษานักเรียนยากจน  4.9 ล้านบาท

คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) นำโดย นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และประธานกรรมการกองทุนฯ ได้ดำเนินโครงการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า บริษัทกัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด  (โรงไฟฟ้าหนองแซง กลุ่มบริษัทกัลฟ์ ) มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการด้านการศึกษาของกองทุน โดยมี นายเกียรติชัย ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานอนุกรรมการ ร่วมกับอนุกรรมการด้านพัฒนาการศึกษา เพื่อเด็กยากจนในพื้นที่ที่มีความประพฤติดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และผู้ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์  ครอบครัวยากจน เพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาคนในชุมชน  โครงการได้คัดเลือกนักเรียนผู้เข้ารับทุนการศึกษา จาก 14 ตำบลใน อ.หนองแซง  อ.หนองแค จ.สระบุรี  และ อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1,197  ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 4.9  ล้านบาท

           วันที่ 28 ส.ค. 59  ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้  นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน การมอบทุนการศึกษา  โดยมี คณะผู้เข้าร่วม ได้แก่ นายพลภัทร เพ็งบุญ ผู้แทนนายอำเภอหนองแซง  นางสาวรัตนา คชาชัย  ผู้แทนนายอำเภอหนองแค   นายอนุกูล เรือนแก้ว นายอำเภอภาชี  จ.พระนครศรีอยุธยา  นายมาโนทย์  พงษ์พาลี  ผู้จัดการ โรงไฟฟ้าหนองแซง (บริษัทกัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด)  และ นายนพพร พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  และ คณะกรรมการกองทุนฯ   นักเรียน และผู้ปกครอง  จำนวนกว่า 2,000 คน  ณ   โรงเรียนหนองแซงวิทยา  อ.หนองแซง  จ.สระบุรี

           บรรยากาศภายในหอประชุมเป็นไปอย่างอบอุ่น เรียบง่าย ท่ามกลางความตื้นตันใจ ของบุตรหลาน พ่อแม่  ผู้ปกครอง ที่มีโอกาสได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาในครั้งนี้  เป็นอีกหนึ่งผลงานซึ่งเป็นที่ประจักษ์ ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัทกัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด และคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ได้บริหารกองทุนให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับชุมชน และถึงมือประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-07-01 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวันแรกของการเปิดภาคเรียน ตามมาตรฐาน New Normal....


- วันที่[2020-06-18 ] ป.ป.ช.อยุธยา ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ตรวจติดตามการดำเนินการรับนักเรียน ไม่พบการเรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ....


- วันที่[2020-06-16 ] อยุธยา มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ฯ....


- วันที่[2020-04-03 ] ราชภัฏอยุธยา ผลิต Face Shield เพื่อคุณหมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์....


- วันที่[2020-02-27 ] มรภ.อยุธยา รวมพลังประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตสุจริตในการบริหารงานลงนามในคำประกาศเจตจำนง....


- วันที่[2020-02-18 ] โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จัดค่ายกิจกรรมนวัตกรรมสู่อาชีพแห่งอนาคต นำร่องเป็นแห่งแรกในจังหวัดจันทบุรี....


- วันที่[2020-01-28 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค มอบรอยยิ้มส่งความสุขให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสะแกฯ มอบตุ๊กตากอดอุ่นปี 2....


- วันที่[2019-11-06 ] มรภ.อยุธยา จับมือกับบริษัท ไทยแอร์โรสเปซ ลงนาม MOU ปั้นบุคลากรให้มีคุณภาพป้อนภาคอุตสาหกรรมการบิน....


- วันที่[2019-10-13 ] ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 จัดงาน “คิดถึงคนบนฟ้า”....


- วันที่[2019-09-24 ] มรภ.อยุธยา มอบทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มูลค่ารวม 6,900,000 บาท....


ดูข่าวทั้งหมด