มท.มอบห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติพระเทพฯ โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)

แชร์ผ่าน facebook

มท.มอบห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติพระเทพฯ

กระทรวงมหาดไทย จัดทำห้องสมุดมอบให้กับสถานศึกษาทั่วประเทศ  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา

           นายโชคชัย เมฆฉาย โยธาธิการและผังเมืองพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา โดยจะมอบให้กับโรงเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการในระดับส่วนกลางและระดับภูมิภาค ให้เหลือจังหวัดละ 1 แห่งทั่วประเทศในวันที่ 9 เมษายนนี้ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับเยาวชน และเชื่อมโยงไปถึงการยกระดับคุณภาพการศึกษา รู้จักคิดวิเคราะห์ เรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้คัดเลือกโรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) Nakhonluang Piboolprasertwit School อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็น 1 ใน 16 อำเภอที่ได้รับการพิจารณา

           “สร้างจังหวัดละ 1 แห่งทั่วประเทศ รวม 76 จังหวัด ลักษณะเป็นอาคารตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 6 คูณ 12 เมตร ภายในจะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เช่น ประตู หน้าต่าง พัดลมระบายอากาศ เครื่องปรับอากาศ และภายนอกจะจัดภูมิทัศน์สวยงาม”

           สำหรับการเปิดโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอย่างเป็นทางการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในวันที่17 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนยอดพระพิมล อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

 

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-07-01 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวันแรกของการเปิดภาคเรียน ตามมาตรฐาน New Normal....


- วันที่[2020-06-18 ] ป.ป.ช.อยุธยา ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ตรวจติดตามการดำเนินการรับนักเรียน ไม่พบการเรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ....


- วันที่[2020-06-16 ] อยุธยา มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ฯ....


- วันที่[2020-04-03 ] ราชภัฏอยุธยา ผลิต Face Shield เพื่อคุณหมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์....


- วันที่[2020-02-27 ] มรภ.อยุธยา รวมพลังประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตสุจริตในการบริหารงานลงนามในคำประกาศเจตจำนง....


- วันที่[2020-02-18 ] โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จัดค่ายกิจกรรมนวัตกรรมสู่อาชีพแห่งอนาคต นำร่องเป็นแห่งแรกในจังหวัดจันทบุรี....


- วันที่[2020-01-28 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค มอบรอยยิ้มส่งความสุขให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสะแกฯ มอบตุ๊กตากอดอุ่นปี 2....


- วันที่[2019-11-06 ] มรภ.อยุธยา จับมือกับบริษัท ไทยแอร์โรสเปซ ลงนาม MOU ปั้นบุคลากรให้มีคุณภาพป้อนภาคอุตสาหกรรมการบิน....


- วันที่[2019-10-13 ] ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 จัดงาน “คิดถึงคนบนฟ้า”....


- วันที่[2019-09-24 ] มรภ.อยุธยา มอบทุนการศึกษานักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มูลค่ารวม 6,900,000 บาท....


ดูข่าวทั้งหมด