คบจ.อยุธยา ระดมกึ๋นเพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพการพัฒนาทิศทางกระตุ้นเศรษฐกิจ

แชร์ผ่าน facebook

คบจ.อยุธยา  ระดมกึ๋นเพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพการพัฒนาทิศทางกระตุ้นเศรษฐกิจ

คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระดมกึ๋นสัมมนาวิชาการ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาและความเชื่อมั่นเศรษฐกิจจังหวัดพระนครศรีอยุธยา"

       เวลา  09.30 น.  วันที่ 10 ก.ย. 61 ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "สัมมนาทางวิชาการยุทธศาสตร์การพัฒนาและความเชื่อมั่นเศรษฐกิจจังหวัดพระนครศรีอยุธยา" โดยมี นายสมหวัง ถุงสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร ประธานหอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางปราณี ด่านชัยวิโรจน์  นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นางกัญจนรัตน์ โชติอัครสมิต  ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และนายสุธี จึงมีผลบุญ คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเสวนาในหัวข้อ "ทิศทางเศรษฐกิจจังหวัดพระนครศรีอยุธยา" เพื่อให้ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ นักศึกษา และประชาชน ทราบถึงนโยบายมาตรการของรัฐ ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน ภาษี การประเมินราคาที่ดิน ตลอดจนการบริการต่างๆ ของธนาคาร การค้ำประกัน การประกันภัย โดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  โดยมี ส่วนราชการ  ภาครัฐ  ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ  เข้าร่วมสัมมนาฯ กว่า 300 คน  ณ ชั้น 2 The Hall Convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

       ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ และนโยบายของกระทรวงการคลัง เศรษฐกิจมั่นคง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ำ ประกอบกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  "อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน" ซึ่งกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 3 ประเด็น เริ่มจากพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและการบริการสู่มาตรฐานสากล การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ และพัฒนาภาคการผลิต การค้าและบริการ โดยใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ ในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม ให้มีมาตรฐานและขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดฯ

     ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การสัมมนาทางวิชาการ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาและความเชื่อมั่นเศรษฐกิจจังหวัดพระนครศรีอยุธยา" จัดโดยสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้บูรณาการทุกภาคส่วนร่วมจัดสัมมนา ซึ่งจะทำให้เห็นมุมมองด้านเศรษฐกิจจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่แตกต่างกันไป แต่สิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นภาพของการสัมมนาได้ชัดเจน คือความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจของจังหวัด ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือเป็นจังหวัดที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด มีมูลค่าสูงเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ  รองจากจังหวัดระยอง  และจังหวัดชลบุรี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุนเขต 2 มีนิคมอุตสาหกรรม 3 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร และมีเขตประกอบการอุตสาหกรรม 3 แห่ง ได้แก่ เขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย สวนอุตสาหกรรมโรจนะ และสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ที่ส่งเสริมรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดอีกด้วย

           นายสุธี จึงมีผลบุญ คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กล่าวว่า  คณะผู้บริหารการคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตระหนักถึงความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อจังหวัด และทิศทางเศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดงานสัมมนาทางวิชาการ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาและความเชื่อมั่นเศรษฐกิจจังหวัดพระนครศรีอยุธยา" ขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการตามมาตรการของรัฐ สร้างการรับรู้และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน ตามมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อให้ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ นักศึกษา ประชาชน  ทราบถึงนโยบายมาตรการของรัฐ ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน ภาษี การประเมินราคาที่ดิน ตลอดจนการบริการต่างๆของธนาคาร การค้ำประกัน การประกันภัย โดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งเงินทุน จัดบูธประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ของธนาคารพาณิชย์ และหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงการคลัง

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2018-11-20 ] อยุธยาซิตี้พาร์คจับมือ fooddirectories.com จัดใหญ่!! มหกรรมอุตสาหกรรมอาหาร-เครื่องดื่มฝีมือคนไทย สู่สายตาต่างชาติ....


- วันที่[2018-10-19 ] Money Channel เตรียมจัดงานระดมกึ๋นสัมมนาสัญจร ทำเงินให้งอกเงย ด้วยหุ้นและกองทุนรวม....


- วันที่[2018-10-12 ] พช.กำแพงเพชร หนุนผลิตภัณฑ์เด่นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีสู่เส้นทางการท่องเที่ยวโชว์เมืองกรุงเก่า....


- วันที่[2018-10-01 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค ยกทัพยนตรกรรมยานยนต์ครบวงจร ออโต้โชว์ 20 สุดอลังการ....


- วันที่[2018-09-19 ] อยุธยา จับมือ ททท. จัดงานย้อนเพลา อโยธยาศรีรามเทพนคร กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว....


- วันที่[2018-09-11 ] คบจ.อยุธยา ระดมกึ๋นเพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพการพัฒนาทิศทางกระตุ้นเศรษฐกิจ....


- วันที่[2018-08-14 ] ขนส่งกรุงเก่า ติวเข้มผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนรถตู้โดยสารเป็นรถโดยสารมินิบัส....


- วันที่[2018-07-12 ] พช.อยุธยา ระดมกึ๋นเครือข่ายขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน....


- วันที่[2018-06-07 ] สสว.เปิดเวทีระดมกึ๋นขับเคลื่อนเครือข่ายหน่วยให้บริการ SME ครบวงจร....


- วันที่[2018-03-22 ] คณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ บูรณาการระบบโลจิสติกส์....


ดูข่าวทั้งหมด