ขนส่งอยุธยา จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษร “กย” กิจการก้าวไกล ยิ่งใหญ่ยั่งยืน

แชร์ผ่าน facebook

ขนส่งอยุธยา  จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษร “กย” กิจการก้าวไกล ยิ่งใหญ่ยั่งยืน

กล่องข้อความ: เอกสารแนบ 4จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ  ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน (เลขสวย) ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ครั้งที่ 10 หมวดอักษร “กย” จำนวน 301 หมายเลข ในวันเสาร์ที่ 26 และวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 ณ เดอะฮอล์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

         นายกฤษณะ  พึ่งปาน  ขนส่งจังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เปิดแถลงข่าวการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย (รย.1) ครั้งที่ 10  หมวดอักษร กย พระนครศรีอยุธยา  วันศุกร์ที่ 18 มกราคม2562  เวลา 14.30 น. ณ เดอะฮอล์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค  หมวดอักษรที่นำออกประมูล“กย” ความหมายอักษร หมายถึง กิจการก้าวไกล  ความหมายอักษร หมายถึง  ยิ่งใหญ่ยั่งยืน ลักษณะของแผ่นป้าย เป็นป้ายแบบ Graphic เป็นภาพเสมือนจริง มีสีสันสวยงามแสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ ภาพเจดีย์สามองค์ในวัดพระศรีสรรเพชญ์ โบราณสถานที่สำคัญมีแม่น้ำ 3 สาย ประกอบด้วย แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรีไหลมาบรรจบกันที่หน้าวัดพนัญเชิง ภาพนาข้าวแสดงถึงความเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ ความอุดมสมบูรณ์ ภาพดอกโสนดอกไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภาพโรงงานแสดงถึงความเป็นเมืองอุตสาหกรรมสะอาด เป็นฉากหลังแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของอารยธรรมอันยาวนาน และความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        นายกฤษณะ  พึ่งปาน  กล่าวว่า  การจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษร กย  เพื่อนำรายได้สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ได้แก่ โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอีกหลายอย่าง  กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ได้ให้ความช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ให้ได้ใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตและมีส่วนร่วมในสังคมได้ดีขึ้น

          การอธิษฐานจิต และการเจิมแผ่นป้าย แผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวยทั้งหมด จำนวน 301 หมายเลขได้ผ่านพิธีอธิษฐานจิต  โดยเกจิอาจารย์ชื่อดังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 10  มกราคม 2562 ได้แก่ พระครูประโชติธรรมวิจิตร หรือหลวงพ่อเพิ่มอตฺตทีโป เจ้าอาวาสวัดป้อมแก้ว  ตำบลบ้านกลึง  อำเภอบางไทร ที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งงานพัฒนาพระศาสนา  ก่อสร้างเสนาสนะของวัด ปลุกเสกวัตถุมงคลต่าง ๆ จนปรากฏเป็นที่เลื่องลือในหมู่ลูกศิษย์และผู้ศรัทธาเลื่อมใส  หลวงพ่อเพิ่ม  นับเป็นพระสุปฏิปันโนที่น่าเคารพกราบไหว้เป็นอย่างยิ่ง  ด้วยปฏิปทาอันเรียบง่าย สมถะ สันโดษ เป็นที่เลื่อมใสของผู้พบเห็นอยู่เสมอ ด้วยวัตรปฏิบัติของหลวงพ่อเพิ่ม บ่งบอกว่า  ท่านเป็นผู้มีบุญบารมีสูง และได้บรรลุธรรมในระดับหนึ่ง รวมทั้งเชื่อว่าท่านเป็นผู้มีพลังจิตอันสูงส่ง มีความแก่กล้าในทางวิชาอาคมอันเข้มขลัง  ตามคำเล่าลือของชาวบ้านที่ว่า วัตถุมงคลของพระเครื่องหลวงพ่อเพิ่มทุกรุ่นที่ท่านได้ปลุกเสกไว้ ล้วนมีอานุภาพความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์มาโดยตลอด  อีกทั้งชื่อของหลวงพ่อเพิ่ม ยังเป็นนามมงคล เชื่อกันว่าใครได้ทำบุญกับ “หลวงพ่อเพิ่ม” ชีวิตจะมีแต่ “เพิ่ม” ขึ้นในทางที่ดีเสมอ

             สิทธิประโยชน์ของผู้ชนะการประมูล   จดทะเบียนรถใหม่ หรือใช้สลับกับรถคันเก่าได้  สามารถซื้อขาย หรือมอบเป็นของขวัญให้บุคคลที่รักและเคารพนับถือได้  เป็นกรรมสิทธิ์ตกทอดเป็นมรดกแก่ทายาทได้   แผ่นป้ายที่ประมูลนำไปติดกับรถยนต์ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน  ลักษณะรถเก๋งสองตอน  ลักษณะรถนั่งสองตอนแวน  ลักษณะรถนั่งสองตอนท้ายบรรทุก

          การลงทะเบียนประมูลเลขสวย ใช้หลักฐานประกอบด้วย  สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางสำหรับคนต่างชาติ  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง)

            การลงทะเบียน :  เงินหลักประกัน  กลุ่ม 1 : 10,000 บาท จำนวน    9  เลข  ราคาประมูลเริ่มต้น 50,000 บาท  กลุ่ม 2 : 5,000 บาท จำนวน   33  เลข  ราคาประมูลเริ่มต้น 10,000  บาท  กลุ่ม 3 :  1,000 บาท จำนวน 259  เลข ราคาประมูลเริ่มต้น   3,000 บาท

            หมายเลขที่ประมูล 301 หมายเลข  แบ่งหมายเลขที่จะประมูลออกเป็น 3 กลุ่ม  กลุ่ม 1 เป็นเลขเหมือนกันสี่ตัว เช่น 1111 5555  8888 9999  กลุ่ม 2  เป็นเลขที่มีเลข 8 9  เช่น 8899  8989 8998  และเป็นหมายเลข 3 ตัวเหมือนกัน เช่น  111 555 888 999  กลุ่ม  3 เป็นเลขหลักพัน  เช่น 1000 2000  3000 4000 5000  เป็นเลขคู่เหมือนเช่น 1100 11332255 3366 4455  เป็นเลขคู่สลับ  เช่น 1212 1414 3434 3535 5454  เป็นเลขคู่หาม เช่น 1221 13311551 4554 5775

        การประมูลทะเบียนรถผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  การประมูลทะเบียนรถเลขสวย นอกจากจะประมูลด้วยวาจาในห้องประมูลแล้ว กรมการขนส่งทางบกยังเปิดโอกาสผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ได้ที่เว็บไซต์www.tabienrod.com ด้วยการลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลและสามารถกำหนด Username และ Password ด้วยตนเอง หลังจากนั้นวางเงินหลักประกัน และเข้าสู่ระบบการประมูลได้ที่เว็บไซต์ www.car.tabienrod.comโดยเสนอราคาล่วงหน้าไว้ก่อนที่งานประมูลจะเริ่มขึ้น หรือเสนอราคาขณะ ที่มีงานประมูลได้

          ประวัติการประมูล  สำหรับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่ผ่านมาจำนวน 9 ครั้งได้นำเงินรายได้จากการประมูลเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) รวมรายได้จากการประมูลเป็นเงิน 195,114,892.- บาท  ครั้งที่ 1 หมวด กจ วันที่ 2-3 ธันวาคม 2548 เป็นเงิน 18,764,000 บาท  ครั้งที่ 2 หมวด กฉ วันที่ 13-14 กันยายน 2551 เป็นเงิน 16,278,450 บาท  ครั้งที่ 3 หมวด กต วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2553 เป็นเงิน 19,536,664 บาท ครั้งที่ 4 หมวด กท วันที่ 16-17 มิถุนายน 2555  เป็นเงิน 27,205,500 บาท  ครั้งที่ 5 หมวด กธ วันที่ 7-8  ธันวาคม 2556 เป็นเงิน  24,622,218 บาท  ครั้งที่ 6 หมวด กน วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558   เป็นเงิน  21,704,997 บาท  ครั้งที่ 7 หมวดกบ วันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2559  เป็นเงิน  24,531,068.- บาท  ครั้งที่ 8 หมวด กพ วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2560  เป็นเงิน  20,760,998 บาท  ครั้งที่ 9 หมวด กม วันที่ 17 – 18 มีนาคม 2561  เป็นเงิน  21,710,997 บาท

           ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้า ได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สาขาอำเภอมหาราช ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2562  หรือลงทะเบียนได้ที่บริเวณหน้างาน ณ เดอะฮอล์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ในวันเสาร์ที่ 26 และวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 3533 5432 - 33, มือถือ โทร.08 6445 3418  หรือโทร.สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-11-05 ] พ่อเมืองอยุธยา ปธ.เปิด “มหกรรมตลาดเงิน ตลาดทุน และประกันภัย (Money Care @Ayutthaya)#1” กระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อแนะนำบริการและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs)....


- วันที่[2020-11-03 ] อยุธยา แถลงข่าวเตรียมจัดงาน “มหกรรมตลาดเงิน ตลาดทุน และประกันภัย “(Money Care @Ayutthaya)#1” เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs)....


- วันที่[2020-09-24 ] ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดมหกรรมของคนรักยีนส์กระตุ้นเศรษฐกิจ ROBINSON JEANS OVER THE RAINBOW....


- วันที่[2020-09-17 ] พาณิชย์อยุธยา นำกองคาราวานสินค้าอุปโภคบริโภคธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน....


- วันที่[2020-09-09 ] ปั้มน้ำมันเชลล์ผู้ใหญ่โด่ง คาราบาว สามบัณฑิตเปิดให้บริการน้ำมันดีมีคุณภาพ มินิมาร์ท อาหาร เครื่องดื่ม ครบวงจร....


- วันที่[2020-09-07 ] ขนส่งอยุธยา ปิดประมูลทะเบียนรถเลขสวย รถกระบะ (ปิคอัพ) หมวด บษ “บุญบารมี บุญรักษา” ยอดเงินประมูล 1,169,778 บาท....


- วันที่[2020-08-03 ] อยุธยา สสปน.จัดประชุมเวิร์คชอปกับชุมชนและผู้ประกอบการ 10 ผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ Thailand 7 MICE Magnificent Themes 2020....


- วันที่[2020-07-28 ] อยุธยา ผู้บริหารตลาดน้ำอโยธยา แจงช่วงวันหยุดยาว 4 วัน กระตุ้นเศรษฐกิจเงินสะพัดสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนกว่า 10 ล้านบาท....


- วันที่[2020-07-26 ] คณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่อยุธยา สานต่ออำเภอนำร่องไปสู่การพัฒนาผังเมืองรวม....


- วันที่[2020-07-18 ] อยุธยา ที่ปรึกษา รมช.สธ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง มอบป้ายยกระดับ “อาหารสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจสุภาพ Street Food Good Health อาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste” รวม 26 ร้านค....


ดูข่าวทั้งหมด