สสว.เปิดเวทีระดมกึ๋นขับเคลื่อนเครือข่ายหน่วยให้บริการ SME ครบวงจร

แชร์ผ่าน facebook

สสว.เปิดเวทีระดมกึ๋นขับเคลื่อนเครือข่ายหน่วยให้บริการ SME ครบวงจร

อยุธยาเมืองกรุงเก่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยให้บริการส่งเสริม  SMEs” ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center : OSS)

          เวลา 09.00 น. วันที่ 6 มิ.ย. 61 นายคมสัน  เจริญอาจ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประธานในพิธีเปิดการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยให้บริการส่งเสริม SMEs” กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายหน่วยให้บริการ SME ภายใต้ โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center : OSS)  เชื่อมโยงเครือข่ายในการทำงาน และการเข้าถึงข้อมูลเพื่อการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SME โดยมี คุณกาญจนรัตน์ โชติอัครสมิต ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีพระนครศรีอยุธยา  นายกริชชา  ฤทัยธนารัตน์  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.) นางสาวอาภาพรรณ ชนานิยม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพ และการจัดการองค์ความรู้ ดร.พิมพ์พันธุ์ ศรีพิพิธ  นักพัฒนาธุรกิจอาวุโส  สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ  นายดนุชา  อิศรางกูร ณ อยุธยา  ผู้จัดการโปรแกรม ITAP (สวทช.) นายเทพศักดิ์  อังคณาวิศัลย์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ นางสาวจิตติญาภา เทพอวยพร ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กร ผู้แทนภาครัฐ และเอกชน  ผู้ประกอบการ  เครือข่ายหน่วยให้บริการ SME พระนครศรีอยุธยา  สระบุรี  ปทุมธานี  อ่างทอง  สิงห์บุรี ร่วมเสวนาโต๊ะกลม  ณ ห้องออโรร่า ชั้น 1 โรงแรมเดอะคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท  จ.พระนครศรีอยุธยา

       คุณกาญจนรัตน์ โชติอัครสมิต ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีพระนครศรีอยุธยา  กล่าวว่า  การเสวนาโต๊ะกลม เพื่อชี้แจงแนวนโยบายการเชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยให้บริการส่งเสริม SME แนะนำแอ็พพลิเคชั่น  เพื่อการเชื่อมโยงเครือข่ายในการทำงาน และการเข้าถึงข้อมูลสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ  SMEs  ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs เข้าสู่ยุค 4.0 โดยเน้นการนำเทคโนโลยีเข้าสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs มากขึ้น ประกอบกับแผนปฏิรูปประเทศ  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ที่ให้ความสำคัญเรื่องการให้บริการส่งต่อความช่วยเหลือ ผ่านส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มากขึ้น  ดังนั้น สสว.จึงได้ประสานความร่วมมือเชิงบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่มีบทบาทในฐานะเป็นหน่วยงานกลางที่มีภารกิจสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs  หรือ หน่วยงาน Service Provider เพื่อเผยแพร่บริการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ SMEs โดยผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจในบริการของหน่วยงานแก่หน่วยงานส่งเสริม SMEs ในส่วนภูมิภาค รวมถึงการแนะนำช่องทางการส่งต่อความช่วยเหลือ ผ่านศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร หรือศูนย์ OSS ของ สสว. อันจะเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงบริการด้านเทคโนโลยี การสร้างโอกาสเกิดนวัตกรรม และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2018-10-19 ] Money Channel เตรียมจัดงานระดมกึ๋นสัมมนาสัญจร ทำเงินให้งอกเงย ด้วยหุ้นและกองทุนรวม....


- วันที่[2018-10-12 ] พช.กำแพงเพชร หนุนผลิตภัณฑ์เด่นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีสู่เส้นทางการท่องเที่ยวโชว์เมืองกรุงเก่า....


- วันที่[2018-10-01 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค ยกทัพยนตรกรรมยานยนต์ครบวงจร ออโต้โชว์ 20 สุดอลังการ....


- วันที่[2018-09-19 ] อยุธยา จับมือ ททท. จัดงานย้อนเพลา อโยธยาศรีรามเทพนคร กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว....


- วันที่[2018-09-11 ] คบจ.อยุธยา ระดมกึ๋นเพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพการพัฒนาทิศทางกระตุ้นเศรษฐกิจ....


- วันที่[2018-08-14 ] ขนส่งกรุงเก่า ติวเข้มผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนรถตู้โดยสารเป็นรถโดยสารมินิบัส....


- วันที่[2018-07-12 ] พช.อยุธยา ระดมกึ๋นเครือข่ายขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน....


- วันที่[2018-06-07 ] สสว.เปิดเวทีระดมกึ๋นขับเคลื่อนเครือข่ายหน่วยให้บริการ SME ครบวงจร....


- วันที่[2018-03-22 ] คณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ บูรณาการระบบโลจิสติกส์....


- วันที่[2017-12-04 ] สสว.จับมือ ม.สวนดุสิต หนุนผู้ประกอบการรายย่อย Micro Sme และวิสาหกิจชุมชนก้าวสู่ยุค 4.0....


ดูข่าวทั้งหมด