สสว.เปิดเวทีระดมกึ๋นขับเคลื่อนเครือข่ายหน่วยให้บริการ SME ครบวงจร

แชร์ผ่าน facebook

สสว.เปิดเวทีระดมกึ๋นขับเคลื่อนเครือข่ายหน่วยให้บริการ SME ครบวงจร

อยุธยาเมืองกรุงเก่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยให้บริการส่งเสริม  SMEs” ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center : OSS)

          เวลา 09.00 น. วันที่ 6 มิ.ย. 61 นายคมสัน  เจริญอาจ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประธานในพิธีเปิดการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยให้บริการส่งเสริม SMEs” กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายหน่วยให้บริการ SME ภายใต้ โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center : OSS)  เชื่อมโยงเครือข่ายในการทำงาน และการเข้าถึงข้อมูลเพื่อการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SME โดยมี คุณกาญจนรัตน์ โชติอัครสมิต ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีพระนครศรีอยุธยา  นายกริชชา  ฤทัยธนารัตน์  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.) นางสาวอาภาพรรณ ชนานิยม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพ และการจัดการองค์ความรู้ ดร.พิมพ์พันธุ์ ศรีพิพิธ  นักพัฒนาธุรกิจอาวุโส  สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ  นายดนุชา  อิศรางกูร ณ อยุธยา  ผู้จัดการโปรแกรม ITAP (สวทช.) นายเทพศักดิ์  อังคณาวิศัลย์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชฯ นางสาวจิตติญาภา เทพอวยพร ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กร ผู้แทนภาครัฐ และเอกชน  ผู้ประกอบการ  เครือข่ายหน่วยให้บริการ SME พระนครศรีอยุธยา  สระบุรี  ปทุมธานี  อ่างทอง  สิงห์บุรี ร่วมเสวนาโต๊ะกลม  ณ ห้องออโรร่า ชั้น 1 โรงแรมเดอะคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท  จ.พระนครศรีอยุธยา

       คุณกาญจนรัตน์ โชติอัครสมิต ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีพระนครศรีอยุธยา  กล่าวว่า  การเสวนาโต๊ะกลม เพื่อชี้แจงแนวนโยบายการเชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยให้บริการส่งเสริม SME แนะนำแอ็พพลิเคชั่น  เพื่อการเชื่อมโยงเครือข่ายในการทำงาน และการเข้าถึงข้อมูลสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ  SMEs  ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs เข้าสู่ยุค 4.0 โดยเน้นการนำเทคโนโลยีเข้าสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs มากขึ้น ประกอบกับแผนปฏิรูปประเทศ  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ที่ให้ความสำคัญเรื่องการให้บริการส่งต่อความช่วยเหลือ ผ่านส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มากขึ้น  ดังนั้น สสว.จึงได้ประสานความร่วมมือเชิงบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่มีบทบาทในฐานะเป็นหน่วยงานกลางที่มีภารกิจสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs  หรือ หน่วยงาน Service Provider เพื่อเผยแพร่บริการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ SMEs โดยผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจในบริการของหน่วยงานแก่หน่วยงานส่งเสริม SMEs ในส่วนภูมิภาค รวมถึงการแนะนำช่องทางการส่งต่อความช่วยเหลือ ผ่านศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร หรือศูนย์ OSS ของ สสว. อันจะเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงบริการด้านเทคโนโลยี การสร้างโอกาสเกิดนวัตกรรม และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-06-19 ] อยุธยา สสว. ติวเข้มผู้ประกอบการ ต่อยอด SME Knowledge Center นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ทางเลือกใหม่ SMEs ไทย....


- วันที่[2020-06-10 ] อยุธยา หน่วยงานภาครัฐ ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับการปลดล็อกระยะ 3....


- วันที่[2020-05-20 ] พ่อเมืองอยุธยา รับการสนับสนุนจาก เอสชีจี ช่วยเหลือแม่เด็กเกิดใหม่สู้ภัยโควิด-19....


- วันที่[2020-05-18 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค คลายล็อกเฟส 2 ต้อนรับพ่อเมือง เยี่ยมชมการเปิดผ่อนปรนลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโควิด -19....


- วันที่[2020-05-11 ] รอง ผบช.ภ.1 ตรวจศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เพื่อเตรียมความพร้อมหลังปลดล็อกดาวน์โควิด-19....


- วันที่[2020-05-03 ] พ่อเมืองอยุธยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจร้านค้าให้คำแนะนำการปฏิบัติผ่อนปรนวันแรกคึกคัก....


- วันที่[2020-04-24 ] กัลฟ์ อัดฉีดสู้ภัยโควิด-19 ต่อเนื่องกว่า 40 ล้าน มอบหน้ากากผ้า 13,000 ชิ้น ให้ชุดปฏิบัติการคัดกรองผู้ป่วยระดับตำบล อสม. 10 จังหวัด....


- วันที่[2020-04-19 ] กัลฟ์ หนุนเครื่องมือแพทย์แล้ว 34 ล้าน เดินหน้าช่วยสังคมต่อเนื่อง มอบอาหารกว่าแสนกล่องให้ชุมชนบรรเทาผลกระทบจากภัยโควิด-19....


- วันที่[2019-11-27 ] อยุธยา กลุ่มบริษัทขนส่งสินค้าระหว่างกัน 29 บริษัทจาก 21 ประเทศทั่วโลก จัดประชุม 8th Smile Logistics Network 2019 ยังเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทย....


- วันที่[2019-11-07 ] ธ.ก.ส. 8 จังหวัดภาคกลาง รวมพลังบูรณาการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ....


ดูข่าวทั้งหมด