คณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ บูรณาการระบบโลจิสติกส์

แชร์ผ่าน facebook

คณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  บูรณาการระบบโลจิสติกส์

เมืองกรุงเก่า คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลโลจิสติกส์ และวางแนวทางแก้ไขปัญหาระบบขนส่งทางน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

           วันที่  21 มี.ค. 61 คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร  ประธานคณะอนุกรรมาธิการ  พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อศึกษาดูงานด้านการคมนาคมและด้านโลจิสติกส์  เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งทางน้ำ ทางบก และทางราง  รวมทั้งระบบด้านโลจิสติกส์ในเขตแม่น้ำป่าสัก  อ.นครหลวง  พบปะผู้ประกอบการ  ศึกษาข้อมูลระบบการขนส่งสินค้าประเภทต่าง ๆ ระเบียบข้อบังคับ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในหลายมิติ โดยมีนายประเสริฐ โฆสิตพิรุณ อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ประกอบการ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ร่วมรับฟังชี้แจง  ข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ  ตลอดจนนำคณะลงพื้นที่  ตรวจเช็คระบบขนส่งสินค้า บริษัทฯ  พื้นที่  อ.นครหลวง  จ.พระนครศรีอยุธยา    

           พล.อ.วรพงษ์  สง่าเนตร  กล่าวว่า  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ถือเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมขนส่ง  เนื่องจากมีระบบคมนาคมที่ครบครัน ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางราง  โดยเฉพาะจุดเด่นในเรื่องของการขนส่งทางน้ำ  เนื่องจากมีแม่น้ำขนาดใหญ่หลายสาย  ทั้งแม่น้ำเจ้าพระยา  แม่น้ำป่าสัก  และแม่น้ำลพบุรี  ทำให้ติดต่อกับจังหวัดอื่นๆได้ง่าย  และยังเชื่อมโยงกับการคมนาคมในรูปแบบอื่นได้อย่างสะดวก

        อย่างไรก็ตาม จากการพูดคุยกับผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ยังมีปัญหาอุปสรรคในการขนส่งทางน้ำหลายอย่าง เช่น ขนาดของแม่น้ำบางช่วงมีความแคบและตื้นเขิน  มีการจอดเรืออยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม  ทำให้การเดินเรือเป็นไปอย่างยากลำบาก  เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ  สะพานบางแห่งมีช่วงความสูงค่อนข้างน้อย  ทำให้การพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำมีข้อจำกัด  นอกจากนี้ การขุดลอกคลองระบายน้ำสายใหม่ บางบาล-บางไทร  ยังส่งผลกระทบต่อการเดินเรืออีกด้วย  เนื่องจากการปะทะกันของกระแสน้ำของแม่น้ำสายเก่าและสายใหม่  ทำให้กระแสน้ำเปลี่ยนแปลง  ซึ่งเป็นปัญหาทับซ้อนกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ กระทรวงคมนาคมอยู่ในขณะนี้

          “ก็เป็นปัญหาที่ต้องไปดูว่าจะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง  และต้องไปบูรณาการร่วมกัน ในการแก้ไขปัญหา  คือ คลองที่จะขุดนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม  แต่ก็จะมีผลกระทบต่อการเดินเรือและการขนส่งทางน้ำ  ก็ต้องไปดูว่าจะทำอย่างไรถึงจะสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้ง 2 อย่าง คือ สามารถระบายน้ำด้วย  ป้องกันน้ำด้วย  แล้วก็ยังสามารถขนส่งทางน้ำได้ตามที่ต้องการด้วย  นี่ก็เป็นปัญหาที่สำคัญ”

           พล.อ.วรพงษ์  สง่าเนตร  กล่าวอีกว่า  หลังจากที่ได้ลงพื้นที่ในครั้งนี้แล้ว  ก็จะนำข้อมูลที่ได้ไปร่วมกันวิเคราะห์แก้ไขปัญหา  รวมทั้งวางแนวทางในการพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งทางน้ำให้เพิ่มขึ้นต่อไป

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-06-19 ] อยุธยา สสว. ติวเข้มผู้ประกอบการ ต่อยอด SME Knowledge Center นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ทางเลือกใหม่ SMEs ไทย....


- วันที่[2020-06-10 ] อยุธยา หน่วยงานภาครัฐ ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับการปลดล็อกระยะ 3....


- วันที่[2020-05-20 ] พ่อเมืองอยุธยา รับการสนับสนุนจาก เอสชีจี ช่วยเหลือแม่เด็กเกิดใหม่สู้ภัยโควิด-19....


- วันที่[2020-05-18 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค คลายล็อกเฟส 2 ต้อนรับพ่อเมือง เยี่ยมชมการเปิดผ่อนปรนลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโควิด -19....


- วันที่[2020-05-11 ] รอง ผบช.ภ.1 ตรวจศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เพื่อเตรียมความพร้อมหลังปลดล็อกดาวน์โควิด-19....


- วันที่[2020-05-03 ] พ่อเมืองอยุธยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจร้านค้าให้คำแนะนำการปฏิบัติผ่อนปรนวันแรกคึกคัก....


- วันที่[2020-04-24 ] กัลฟ์ อัดฉีดสู้ภัยโควิด-19 ต่อเนื่องกว่า 40 ล้าน มอบหน้ากากผ้า 13,000 ชิ้น ให้ชุดปฏิบัติการคัดกรองผู้ป่วยระดับตำบล อสม. 10 จังหวัด....


- วันที่[2020-04-19 ] กัลฟ์ หนุนเครื่องมือแพทย์แล้ว 34 ล้าน เดินหน้าช่วยสังคมต่อเนื่อง มอบอาหารกว่าแสนกล่องให้ชุมชนบรรเทาผลกระทบจากภัยโควิด-19....


- วันที่[2019-11-27 ] อยุธยา กลุ่มบริษัทขนส่งสินค้าระหว่างกัน 29 บริษัทจาก 21 ประเทศทั่วโลก จัดประชุม 8th Smile Logistics Network 2019 ยังเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทย....


- วันที่[2019-11-07 ] ธ.ก.ส. 8 จังหวัดภาคกลาง รวมพลังบูรณาการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ....


ดูข่าวทั้งหมด