การเคหะแห่งชาติ หนุน อปท.เปิดตัวโครงการหมู่บ้านที่พักอาศัยบ้านเมืองน่าอยู่

แชร์ผ่าน facebook

การเคหะแห่งชาติ  หนุน อปท.เปิดตัวโครงการหมู่บ้านที่พักอาศัยบ้านเมืองน่าอยู่

การเคหะแห่งชาติ เปิดตัวโครงการส่งเสริมสมรรถนะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพัฒนาเมือง ที่อยู่อาศัย ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  คาดหวังจะสามารถช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

        วันที่ 9 มิ.ย.60  ที่ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสมถรรนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปี 2560  ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา และ สระบุรี ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีความรู้ในกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่มีส่วนสนับสนุนให้ท้องถิ่นสามารถวางแผนบริหารจัดการป้องกันและแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

         นายเรวัต ประสงค์ กล่าวว่า จากการที่การเคหะแห่งชาติ ได้ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ดำเนินโครงการดังกล่าว ภายใต้แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ประจำปี 2560 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีความรู้นำไปพัฒนาที่อยู่อาศัย พัฒนาเมือง โดยเฉพาะการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภค การจัดระเบียบชุมชนให้กับพื้นที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย  พร้อมนำข้อมูลมาวิเคราะห์  หาทางแก้ไข  กำหนดทิศทางไปสู่การพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัย  เพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาและโครงการฯ

        ด้าน นายวิญญา สิงห์อินทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า  ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย  โดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย 20 ปี คือระหว่างปี 2560-2578 พร้อมกันนี้ ได้มอบหมายให้คณะทำงานระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธาน ร่วมวิเคราะห์ข้อมูล กำหนดทิศทาง และจัดทำแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยในระดับจังหวัด อย่างไรก็ตาม จากการดำเนินโครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ปี 2556-2559  มีจังหวัดที่ผ่านการอบรมความรู้ รวม 28 จังหวัด และมีหลายพื้นที่ได้ต่อยอดขยายผลโครงการฯ เข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัดและนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-06-19 ] อยุธยา สสว. ติวเข้มผู้ประกอบการ ต่อยอด SME Knowledge Center นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ทางเลือกใหม่ SMEs ไทย....


- วันที่[2020-06-10 ] อยุธยา หน่วยงานภาครัฐ ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับการปลดล็อกระยะ 3....


- วันที่[2020-05-20 ] พ่อเมืองอยุธยา รับการสนับสนุนจาก เอสชีจี ช่วยเหลือแม่เด็กเกิดใหม่สู้ภัยโควิด-19....


- วันที่[2020-05-18 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค คลายล็อกเฟส 2 ต้อนรับพ่อเมือง เยี่ยมชมการเปิดผ่อนปรนลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโควิด -19....


- วันที่[2020-05-11 ] รอง ผบช.ภ.1 ตรวจศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เพื่อเตรียมความพร้อมหลังปลดล็อกดาวน์โควิด-19....


- วันที่[2020-05-03 ] พ่อเมืองอยุธยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจร้านค้าให้คำแนะนำการปฏิบัติผ่อนปรนวันแรกคึกคัก....


- วันที่[2020-04-24 ] กัลฟ์ อัดฉีดสู้ภัยโควิด-19 ต่อเนื่องกว่า 40 ล้าน มอบหน้ากากผ้า 13,000 ชิ้น ให้ชุดปฏิบัติการคัดกรองผู้ป่วยระดับตำบล อสม. 10 จังหวัด....


- วันที่[2020-04-19 ] กัลฟ์ หนุนเครื่องมือแพทย์แล้ว 34 ล้าน เดินหน้าช่วยสังคมต่อเนื่อง มอบอาหารกว่าแสนกล่องให้ชุมชนบรรเทาผลกระทบจากภัยโควิด-19....


- วันที่[2019-11-27 ] อยุธยา กลุ่มบริษัทขนส่งสินค้าระหว่างกัน 29 บริษัทจาก 21 ประเทศทั่วโลก จัดประชุม 8th Smile Logistics Network 2019 ยังเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทย....


- วันที่[2019-11-07 ] ธ.ก.ส. 8 จังหวัดภาคกลาง รวมพลังบูรณาการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ....


ดูข่าวทั้งหมด