การเคหะแห่งชาติ หนุน อปท.เปิดตัวโครงการหมู่บ้านที่พักอาศัยบ้านเมืองน่าอยู่

แชร์ผ่าน facebook

การเคหะแห่งชาติ  หนุน อปท.เปิดตัวโครงการหมู่บ้านที่พักอาศัยบ้านเมืองน่าอยู่

การเคหะแห่งชาติ เปิดตัวโครงการส่งเสริมสมรรถนะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพัฒนาเมือง ที่อยู่อาศัย ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  คาดหวังจะสามารถช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

        วันที่ 9 มิ.ย.60  ที่ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสมถรรนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปี 2560  ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา และ สระบุรี ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีความรู้ในกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่มีส่วนสนับสนุนให้ท้องถิ่นสามารถวางแผนบริหารจัดการป้องกันและแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

         นายเรวัต ประสงค์ กล่าวว่า จากการที่การเคหะแห่งชาติ ได้ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ดำเนินโครงการดังกล่าว ภายใต้แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ประจำปี 2560 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีความรู้นำไปพัฒนาที่อยู่อาศัย พัฒนาเมือง โดยเฉพาะการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภค การจัดระเบียบชุมชนให้กับพื้นที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย  พร้อมนำข้อมูลมาวิเคราะห์  หาทางแก้ไข  กำหนดทิศทางไปสู่การพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัย  เพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาและโครงการฯ

        ด้าน นายวิญญา สิงห์อินทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า  ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย  โดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย 20 ปี คือระหว่างปี 2560-2578 พร้อมกันนี้ ได้มอบหมายให้คณะทำงานระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธาน ร่วมวิเคราะห์ข้อมูล กำหนดทิศทาง และจัดทำแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยในระดับจังหวัด อย่างไรก็ตาม จากการดำเนินโครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ปี 2556-2559  มีจังหวัดที่ผ่านการอบรมความรู้ รวม 28 จังหวัด และมีหลายพื้นที่ได้ต่อยอดขยายผลโครงการฯ เข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัดและนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-11-05 ] พ่อเมืองอยุธยา ปธ.เปิด “มหกรรมตลาดเงิน ตลาดทุน และประกันภัย (Money Care @Ayutthaya)#1” กระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อแนะนำบริการและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs)....


- วันที่[2020-11-03 ] อยุธยา แถลงข่าวเตรียมจัดงาน “มหกรรมตลาดเงิน ตลาดทุน และประกันภัย “(Money Care @Ayutthaya)#1” เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs)....


- วันที่[2020-09-24 ] ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดมหกรรมของคนรักยีนส์กระตุ้นเศรษฐกิจ ROBINSON JEANS OVER THE RAINBOW....


- วันที่[2020-09-17 ] พาณิชย์อยุธยา นำกองคาราวานสินค้าอุปโภคบริโภคธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน....


- วันที่[2020-09-09 ] ปั้มน้ำมันเชลล์ผู้ใหญ่โด่ง คาราบาว สามบัณฑิตเปิดให้บริการน้ำมันดีมีคุณภาพ มินิมาร์ท อาหาร เครื่องดื่ม ครบวงจร....


- วันที่[2020-09-07 ] ขนส่งอยุธยา ปิดประมูลทะเบียนรถเลขสวย รถกระบะ (ปิคอัพ) หมวด บษ “บุญบารมี บุญรักษา” ยอดเงินประมูล 1,169,778 บาท....


- วันที่[2020-08-03 ] อยุธยา สสปน.จัดประชุมเวิร์คชอปกับชุมชนและผู้ประกอบการ 10 ผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ Thailand 7 MICE Magnificent Themes 2020....


- วันที่[2020-07-28 ] อยุธยา ผู้บริหารตลาดน้ำอโยธยา แจงช่วงวันหยุดยาว 4 วัน กระตุ้นเศรษฐกิจเงินสะพัดสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนกว่า 10 ล้านบาท....


- วันที่[2020-07-26 ] คณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่อยุธยา สานต่ออำเภอนำร่องไปสู่การพัฒนาผังเมืองรวม....


- วันที่[2020-07-18 ] อยุธยา ที่ปรึกษา รมช.สธ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง มอบป้ายยกระดับ “อาหารสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจสุภาพ Street Food Good Health อาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste” รวม 26 ร้านค....


ดูข่าวทั้งหมด