การเคหะแห่งชาติ หนุน อปท.เปิดตัวโครงการหมู่บ้านที่พักอาศัยบ้านเมืองน่าอยู่

แชร์ผ่าน facebook

การเคหะแห่งชาติ  หนุน อปท.เปิดตัวโครงการหมู่บ้านที่พักอาศัยบ้านเมืองน่าอยู่

การเคหะแห่งชาติ เปิดตัวโครงการส่งเสริมสมรรถนะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพัฒนาเมือง ที่อยู่อาศัย ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  คาดหวังจะสามารถช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

        วันที่ 9 มิ.ย.60  ที่ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสมถรรนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปี 2560  ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา และ สระบุรี ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีความรู้ในกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่มีส่วนสนับสนุนให้ท้องถิ่นสามารถวางแผนบริหารจัดการป้องกันและแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

         นายเรวัต ประสงค์ กล่าวว่า จากการที่การเคหะแห่งชาติ ได้ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ดำเนินโครงการดังกล่าว ภายใต้แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ประจำปี 2560 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีความรู้นำไปพัฒนาที่อยู่อาศัย พัฒนาเมือง โดยเฉพาะการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภค การจัดระเบียบชุมชนให้กับพื้นที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย  พร้อมนำข้อมูลมาวิเคราะห์  หาทางแก้ไข  กำหนดทิศทางไปสู่การพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัย  เพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาและโครงการฯ

        ด้าน นายวิญญา สิงห์อินทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า  ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย  โดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย 20 ปี คือระหว่างปี 2560-2578 พร้อมกันนี้ ได้มอบหมายให้คณะทำงานระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธาน ร่วมวิเคราะห์ข้อมูล กำหนดทิศทาง และจัดทำแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยในระดับจังหวัด อย่างไรก็ตาม จากการดำเนินโครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ปี 2556-2559  มีจังหวัดที่ผ่านการอบรมความรู้ รวม 28 จังหวัด และมีหลายพื้นที่ได้ต่อยอดขยายผลโครงการฯ เข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัดและนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2019-02-02 ] ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ยกทัพกูรูแนวหน้านักลงทุน “Investment & Property Talk 2019”....


- วันที่[2019-01-22 ] สถาบันสอนการลงทุนเปิดศักราชใหม่ “ธุรกิจการลงทุน-อสังหาฯ” ครั้งแรกในอยุธยา....


- วันที่[2019-01-21 ] ขนส่งอยุธยา จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษร “กย” กิจการก้าวไกล ยิ่งใหญ่ยั่งยืน....


- วันที่[2018-12-30 ] พช.อยุธยา ระดมกึ๋นเครือข่ายขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน....


- วันที่[2018-06-07 ] สสว.เปิดเวทีระดมกึ๋นขับเคลื่อนเครือข่ายหน่วยให้บริการ SME ครบวงจร....


- วันที่[2018-03-22 ] คณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ บูรณาการระบบโลจิสติกส์....


- วันที่[2017-12-04 ] สสว.จับมือ ม.สวนดุสิต หนุนผู้ประกอบการรายย่อย Micro Sme และวิสาหกิจชุมชนก้าวสู่ยุค 4.0....


- วันที่[2017-11-21 ] พ่อเมืองอยุธยา เปิดตัวแบรนด์โลโก้ GO-Ayutthaya หนุนกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวยุค 4.0....


- วันที่[2017-10-01 ] อยุธยา ร.ร.คลาสสิค คามิโอ โชว์ WEDDING FAIR 2017 สุดอลังการ....


- วันที่[2017-06-09 ] การเคหะแห่งชาติ หนุน อปท.เปิดตัวโครงการหมู่บ้านที่พักอาศัยบ้านเมืองน่าอยู่....


ดูข่าวทั้งหมด