เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชังกรุงเก่า ยื่นหนังสือชะลอบังคับใช้กฎหมายการเดินเรือในน่านน้ำไทย

แชร์ผ่าน facebook

เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชังกรุงเก่า  ยื่นหนังสือชะลอบังคับใช้กฎหมายการเดินเรือในน่านน้ำไทย

เมืองกรุงเก่า เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง  ขอขยายเวลาการบังคับใช้กฎหมายการเดินเรือในน่านน้ำไทย หลังกรมเจ้าท่าประกาศให้ขึ้นทะเบียนสิ่งล่วงล้ำแหล่งน้ำ

        เวลา 09.00 น. วันที่ 6 มิ.ย. 60  นายสุภากร  เอกตระกูล  ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังอยุธยา  พร้อมด้วยเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง  กว่า 20 ราย ได้เดินทางมายื่นหนังสือขอขยายระยะเวลา รวมถึงให้พิจารณาทบทวนการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560  หลังจากเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากการบังคับใช้ พ.ร.บ. ดังกล่าว  โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน  ลิมป์หวังอยู่  รองผู้วาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นตัวแทนรับมอบ  ณ  ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

       นางสุพรรณณี คุณพันธ์  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรพระนครศรีอยุธยา  เปิดเผยว่า  ขณะนี้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง  กำลังได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายการเดินเรือในน่านน้ำไทย  โดยระบุให้ผู้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งล่วงล้ำแหล่งน้ำกับกรมเจ้าท่า  ให้ไปขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 22 มิถุนายนนี้  โดยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปีในอัตราตารางเมตรละ 50 บาท  และหลังจากพ้นกำหนดจะต้องถูกปรับตารางเมตรละ 500 บาท  หรือได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว แต่มีการก่อสร้างสิ่งลวงล้ำแหล่งน้ำ ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต จะมีโทษจำคุกหรือปรับ ซึ่งขณะนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังอยู่เกือบ 200 ราย  มีพื้นที่กระชังปลาทั้งสิ้นเกือบ 23,000 ตารางเมตร  ทำให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปี รวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 1 ล้านบาท  และหากต้องถูกปรับจะต้องเสียค่าปรับสูงเป็นเงินสูงถึงเกือบ 23 ล้านบาทซึ่งถือเป็นภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  และเป็นเกษตรกรรายย่อย   มีฐานะยากจน  ดังนั้น  จึงขอขยายเวลาการบังคับใช้กฎหมายการเดินเรือในน่านน้ำไทยต่อไปอีก

        ด้าน นายสุภากร  เอกตระกูล  ตัวแทนเกษตรกร  กล่าวว่า  ขณะนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก  จึงต้องมาขอรับความช่วยเหลือจากทางจังหวัดฯ ส่งต่อไปยังรัฐบาล  เบื้องต้น ขอขยายระยะเวลาบังคับใช้ พ.ร.บ. ดังกล่าว จากเดิมที่จะสิ้นสุดวันที่ 22 มิถุนายน นี้ ออกไปอีก 1 ปี เพื่อให้เกษตรกรที่ยังไม่ทราบกฎหมายฉบับนี้ได้มีเวลาปรับตัวและทำความเข้าใจก่อน  รวมทั้งขอให้ปรับลดค่าธรรมเนียมให้มีความเหมาะสม  เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยและมีฐานะยากจน และหากมีการบังคับใช้แล้วยังสร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกรจริง ก็ขอให้มีการพิจารณาทบทวนการใช้ พ.ร.บ. ฉบับนี้ใหม่อีกครั้ง

        หลังจากรับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆแล้ว  ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน  ลิมป์หวังอยู่  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ก็ได้รับมอบหนังสือร้องเรียน  พร้อมทั้งรับปากจะดำเนินการส่งหนังสือไปให้กับรัฐบาลตามความประสงค์  โดยผ่านทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฯ  คาดว่า ก่อนถึงวันที่ 20 มิถุนายน นี้ จะทราบผลการพิจารณาจากรัฐบาลอีกครั้ง

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-06-19 ] อยุธยา สสว. ติวเข้มผู้ประกอบการ ต่อยอด SME Knowledge Center นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ทางเลือกใหม่ SMEs ไทย....


- วันที่[2020-06-10 ] อยุธยา หน่วยงานภาครัฐ ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับการปลดล็อกระยะ 3....


- วันที่[2020-05-20 ] พ่อเมืองอยุธยา รับการสนับสนุนจาก เอสชีจี ช่วยเหลือแม่เด็กเกิดใหม่สู้ภัยโควิด-19....


- วันที่[2020-05-18 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค คลายล็อกเฟส 2 ต้อนรับพ่อเมือง เยี่ยมชมการเปิดผ่อนปรนลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโควิด -19....


- วันที่[2020-05-11 ] รอง ผบช.ภ.1 ตรวจศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เพื่อเตรียมความพร้อมหลังปลดล็อกดาวน์โควิด-19....


- วันที่[2020-05-03 ] พ่อเมืองอยุธยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจร้านค้าให้คำแนะนำการปฏิบัติผ่อนปรนวันแรกคึกคัก....


- วันที่[2020-04-24 ] กัลฟ์ อัดฉีดสู้ภัยโควิด-19 ต่อเนื่องกว่า 40 ล้าน มอบหน้ากากผ้า 13,000 ชิ้น ให้ชุดปฏิบัติการคัดกรองผู้ป่วยระดับตำบล อสม. 10 จังหวัด....


- วันที่[2020-04-19 ] กัลฟ์ หนุนเครื่องมือแพทย์แล้ว 34 ล้าน เดินหน้าช่วยสังคมต่อเนื่อง มอบอาหารกว่าแสนกล่องให้ชุมชนบรรเทาผลกระทบจากภัยโควิด-19....


- วันที่[2019-11-27 ] อยุธยา กลุ่มบริษัทขนส่งสินค้าระหว่างกัน 29 บริษัทจาก 21 ประเทศทั่วโลก จัดประชุม 8th Smile Logistics Network 2019 ยังเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทย....


- วันที่[2019-11-07 ] ธ.ก.ส. 8 จังหวัดภาคกลาง รวมพลังบูรณาการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ....


ดูข่าวทั้งหมด