เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชังกรุงเก่า ยื่นหนังสือชะลอบังคับใช้กฎหมายการเดินเรือในน่านน้ำไทย

แชร์ผ่าน facebook

เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชังกรุงเก่า  ยื่นหนังสือชะลอบังคับใช้กฎหมายการเดินเรือในน่านน้ำไทย

เมืองกรุงเก่า เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง  ขอขยายเวลาการบังคับใช้กฎหมายการเดินเรือในน่านน้ำไทย หลังกรมเจ้าท่าประกาศให้ขึ้นทะเบียนสิ่งล่วงล้ำแหล่งน้ำ

        เวลา 09.00 น. วันที่ 6 มิ.ย. 60  นายสุภากร  เอกตระกูล  ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังอยุธยา  พร้อมด้วยเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง  กว่า 20 ราย ได้เดินทางมายื่นหนังสือขอขยายระยะเวลา รวมถึงให้พิจารณาทบทวนการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560  หลังจากเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากการบังคับใช้ พ.ร.บ. ดังกล่าว  โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน  ลิมป์หวังอยู่  รองผู้วาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นตัวแทนรับมอบ  ณ  ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

       นางสุพรรณณี คุณพันธ์  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรพระนครศรีอยุธยา  เปิดเผยว่า  ขณะนี้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง  กำลังได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายการเดินเรือในน่านน้ำไทย  โดยระบุให้ผู้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งล่วงล้ำแหล่งน้ำกับกรมเจ้าท่า  ให้ไปขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 22 มิถุนายนนี้  โดยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปีในอัตราตารางเมตรละ 50 บาท  และหลังจากพ้นกำหนดจะต้องถูกปรับตารางเมตรละ 500 บาท  หรือได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว แต่มีการก่อสร้างสิ่งลวงล้ำแหล่งน้ำ ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต จะมีโทษจำคุกหรือปรับ ซึ่งขณะนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังอยู่เกือบ 200 ราย  มีพื้นที่กระชังปลาทั้งสิ้นเกือบ 23,000 ตารางเมตร  ทำให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปี รวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 1 ล้านบาท  และหากต้องถูกปรับจะต้องเสียค่าปรับสูงเป็นเงินสูงถึงเกือบ 23 ล้านบาทซึ่งถือเป็นภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  และเป็นเกษตรกรรายย่อย   มีฐานะยากจน  ดังนั้น  จึงขอขยายเวลาการบังคับใช้กฎหมายการเดินเรือในน่านน้ำไทยต่อไปอีก

        ด้าน นายสุภากร  เอกตระกูล  ตัวแทนเกษตรกร  กล่าวว่า  ขณะนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก  จึงต้องมาขอรับความช่วยเหลือจากทางจังหวัดฯ ส่งต่อไปยังรัฐบาล  เบื้องต้น ขอขยายระยะเวลาบังคับใช้ พ.ร.บ. ดังกล่าว จากเดิมที่จะสิ้นสุดวันที่ 22 มิถุนายน นี้ ออกไปอีก 1 ปี เพื่อให้เกษตรกรที่ยังไม่ทราบกฎหมายฉบับนี้ได้มีเวลาปรับตัวและทำความเข้าใจก่อน  รวมทั้งขอให้ปรับลดค่าธรรมเนียมให้มีความเหมาะสม  เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยและมีฐานะยากจน และหากมีการบังคับใช้แล้วยังสร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกรจริง ก็ขอให้มีการพิจารณาทบทวนการใช้ พ.ร.บ. ฉบับนี้ใหม่อีกครั้ง

        หลังจากรับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆแล้ว  ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน  ลิมป์หวังอยู่  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ก็ได้รับมอบหนังสือร้องเรียน  พร้อมทั้งรับปากจะดำเนินการส่งหนังสือไปให้กับรัฐบาลตามความประสงค์  โดยผ่านทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฯ  คาดว่า ก่อนถึงวันที่ 20 มิถุนายน นี้ จะทราบผลการพิจารณาจากรัฐบาลอีกครั้ง

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2019-02-02 ] ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ยกทัพกูรูแนวหน้านักลงทุน “Investment & Property Talk 2019”....


- วันที่[2019-01-22 ] สถาบันสอนการลงทุนเปิดศักราชใหม่ “ธุรกิจการลงทุน-อสังหาฯ” ครั้งแรกในอยุธยา....


- วันที่[2019-01-21 ] ขนส่งอยุธยา จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษร “กย” กิจการก้าวไกล ยิ่งใหญ่ยั่งยืน....


- วันที่[2018-12-30 ] พช.อยุธยา ระดมกึ๋นเครือข่ายขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน....


- วันที่[2018-06-07 ] สสว.เปิดเวทีระดมกึ๋นขับเคลื่อนเครือข่ายหน่วยให้บริการ SME ครบวงจร....


- วันที่[2018-03-22 ] คณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ บูรณาการระบบโลจิสติกส์....


- วันที่[2017-12-04 ] สสว.จับมือ ม.สวนดุสิต หนุนผู้ประกอบการรายย่อย Micro Sme และวิสาหกิจชุมชนก้าวสู่ยุค 4.0....


- วันที่[2017-11-21 ] พ่อเมืองอยุธยา เปิดตัวแบรนด์โลโก้ GO-Ayutthaya หนุนกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวยุค 4.0....


- วันที่[2017-10-01 ] อยุธยา ร.ร.คลาสสิค คามิโอ โชว์ WEDDING FAIR 2017 สุดอลังการ....


- วันที่[2017-06-09 ] การเคหะแห่งชาติ หนุน อปท.เปิดตัวโครงการหมู่บ้านที่พักอาศัยบ้านเมืองน่าอยู่....


ดูข่าวทั้งหมด