เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชังกรุงเก่า ยื่นหนังสือชะลอบังคับใช้กฎหมายการเดินเรือในน่านน้ำไทย

แชร์ผ่าน facebook

เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชังกรุงเก่า  ยื่นหนังสือชะลอบังคับใช้กฎหมายการเดินเรือในน่านน้ำไทย

เมืองกรุงเก่า เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง  ขอขยายเวลาการบังคับใช้กฎหมายการเดินเรือในน่านน้ำไทย หลังกรมเจ้าท่าประกาศให้ขึ้นทะเบียนสิ่งล่วงล้ำแหล่งน้ำ

        เวลา 09.00 น. วันที่ 6 มิ.ย. 60  นายสุภากร  เอกตระกูล  ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังอยุธยา  พร้อมด้วยเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง  กว่า 20 ราย ได้เดินทางมายื่นหนังสือขอขยายระยะเวลา รวมถึงให้พิจารณาทบทวนการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560  หลังจากเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากการบังคับใช้ พ.ร.บ. ดังกล่าว  โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน  ลิมป์หวังอยู่  รองผู้วาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นตัวแทนรับมอบ  ณ  ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

       นางสุพรรณณี คุณพันธ์  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรพระนครศรีอยุธยา  เปิดเผยว่า  ขณะนี้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง  กำลังได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายการเดินเรือในน่านน้ำไทย  โดยระบุให้ผู้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งล่วงล้ำแหล่งน้ำกับกรมเจ้าท่า  ให้ไปขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 22 มิถุนายนนี้  โดยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปีในอัตราตารางเมตรละ 50 บาท  และหลังจากพ้นกำหนดจะต้องถูกปรับตารางเมตรละ 500 บาท  หรือได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว แต่มีการก่อสร้างสิ่งลวงล้ำแหล่งน้ำ ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต จะมีโทษจำคุกหรือปรับ ซึ่งขณะนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังอยู่เกือบ 200 ราย  มีพื้นที่กระชังปลาทั้งสิ้นเกือบ 23,000 ตารางเมตร  ทำให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปี รวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 1 ล้านบาท  และหากต้องถูกปรับจะต้องเสียค่าปรับสูงเป็นเงินสูงถึงเกือบ 23 ล้านบาทซึ่งถือเป็นภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  และเป็นเกษตรกรรายย่อย   มีฐานะยากจน  ดังนั้น  จึงขอขยายเวลาการบังคับใช้กฎหมายการเดินเรือในน่านน้ำไทยต่อไปอีก

        ด้าน นายสุภากร  เอกตระกูล  ตัวแทนเกษตรกร  กล่าวว่า  ขณะนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก  จึงต้องมาขอรับความช่วยเหลือจากทางจังหวัดฯ ส่งต่อไปยังรัฐบาล  เบื้องต้น ขอขยายระยะเวลาบังคับใช้ พ.ร.บ. ดังกล่าว จากเดิมที่จะสิ้นสุดวันที่ 22 มิถุนายน นี้ ออกไปอีก 1 ปี เพื่อให้เกษตรกรที่ยังไม่ทราบกฎหมายฉบับนี้ได้มีเวลาปรับตัวและทำความเข้าใจก่อน  รวมทั้งขอให้ปรับลดค่าธรรมเนียมให้มีความเหมาะสม  เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยและมีฐานะยากจน และหากมีการบังคับใช้แล้วยังสร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกรจริง ก็ขอให้มีการพิจารณาทบทวนการใช้ พ.ร.บ. ฉบับนี้ใหม่อีกครั้ง

        หลังจากรับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆแล้ว  ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน  ลิมป์หวังอยู่  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ก็ได้รับมอบหนังสือร้องเรียน  พร้อมทั้งรับปากจะดำเนินการส่งหนังสือไปให้กับรัฐบาลตามความประสงค์  โดยผ่านทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฯ  คาดว่า ก่อนถึงวันที่ 20 มิถุนายน นี้ จะทราบผลการพิจารณาจากรัฐบาลอีกครั้ง

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-11-05 ] พ่อเมืองอยุธยา ปธ.เปิด “มหกรรมตลาดเงิน ตลาดทุน และประกันภัย (Money Care @Ayutthaya)#1” กระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อแนะนำบริการและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs)....


- วันที่[2020-11-03 ] อยุธยา แถลงข่าวเตรียมจัดงาน “มหกรรมตลาดเงิน ตลาดทุน และประกันภัย “(Money Care @Ayutthaya)#1” เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs)....


- วันที่[2020-09-24 ] ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดมหกรรมของคนรักยีนส์กระตุ้นเศรษฐกิจ ROBINSON JEANS OVER THE RAINBOW....


- วันที่[2020-09-17 ] พาณิชย์อยุธยา นำกองคาราวานสินค้าอุปโภคบริโภคธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน....


- วันที่[2020-09-09 ] ปั้มน้ำมันเชลล์ผู้ใหญ่โด่ง คาราบาว สามบัณฑิตเปิดให้บริการน้ำมันดีมีคุณภาพ มินิมาร์ท อาหาร เครื่องดื่ม ครบวงจร....


- วันที่[2020-09-07 ] ขนส่งอยุธยา ปิดประมูลทะเบียนรถเลขสวย รถกระบะ (ปิคอัพ) หมวด บษ “บุญบารมี บุญรักษา” ยอดเงินประมูล 1,169,778 บาท....


- วันที่[2020-08-03 ] อยุธยา สสปน.จัดประชุมเวิร์คชอปกับชุมชนและผู้ประกอบการ 10 ผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ Thailand 7 MICE Magnificent Themes 2020....


- วันที่[2020-07-28 ] อยุธยา ผู้บริหารตลาดน้ำอโยธยา แจงช่วงวันหยุดยาว 4 วัน กระตุ้นเศรษฐกิจเงินสะพัดสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนกว่า 10 ล้านบาท....


- วันที่[2020-07-26 ] คณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่อยุธยา สานต่ออำเภอนำร่องไปสู่การพัฒนาผังเมืองรวม....


- วันที่[2020-07-18 ] อยุธยา ที่ปรึกษา รมช.สธ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง มอบป้ายยกระดับ “อาหารสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจสุภาพ Street Food Good Health อาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste” รวม 26 ร้านค....


ดูข่าวทั้งหมด