สพจ.อยุธยา ติวเข้มการใช้พลังงานในอุตสาหกรรม SMEs อาหาร

แชร์ผ่าน facebook

สพจ.อยุธยา  ติวเข้มการใช้พลังงานในอุตสาหกรรม SMEs อาหาร

พลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติวเข้มการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุตสาหกรรม SMEs  อาหาร การบริหารจัดการที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างจิตสำนึกทัศนคติในการประหยัดพลังงานให้เกิดขึ้น

         เวลา 09.30 น. วันที่ 3 พ.ค. 60 ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์  เผือกผ่อง ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุตสาหกรรม SMEs อาหาร เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารจัดการพลังงานลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ให้แก่สถานประกอบการให้คุ้มค่ากับต้นทุนในการผลิต มีการบริหารจัดการที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างจิตสำนึกทัศนคติในการประหยัดพลังงานให้เกิดขึ้น  โดยมีนายพงษ์ธร  มิลินทบุณย์  พลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กล่าวรายงานฯ  มีองค์กรเข้าร่วมอบรมสัมมนา  ประกอบด้วย  ตัวแทนโรงงานอุตสาหกรรม SMEs  โรงแรมฯ  สภาอุตสาหกรรม  ตัวแทนสภาอุตสาหกรรม  ตัวแทนท้องถิ่น  อาสาสมัครพลังงาน  จำนวน 100 คน  ณ  โรงแรมวรบุรี อโยธยา  คอนเวนชั่น รีสอร์ท  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

       นายพงษ์ธร  มิลินทบุณย์  พลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กล่าวว่า กระทรวงพลังงาน  ทุกรัฐบาลที่ผ่านมาได้เล็งเห็นความสำคัญกับการบริหารจัดการพลังงานและการประหยัดพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม SMEs เพื่อแสดงให้เห็นว่าโรงงานอุตสาหกรรม SMEs มีการเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารจัดการพลังงานและการประหยัดพลังงาน ให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกของโรงงานอุตสาหกรรม พลังงานจังหวัดฯ จึงเจาะกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม  โดยเน้นในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม SMEs  อาหารก่อน  เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรม SMEs เข้าใจในโครงการฯ  เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นไปในทางเดียวกัน  อันจะนำมาซึ่งผลการบริหารจัดการพลังงาน การลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้ให้แก่สถานประกอบการ ให้คุ้มค่ากับต้นทุนในการผลิต  มีการบริหารจัดการที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างจิตสำนึกทัศนคติเรื่องการประหยัดพลังงานให้เกิดขึ้น  โดยองค์กรมีส่วนร่วม และเกิดประสิทธิภาพและประโยชน์มากที่สุด

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2018-10-19 ] Money Channel เตรียมจัดงานระดมกึ๋นสัมมนาสัญจร ทำเงินให้งอกเงย ด้วยหุ้นและกองทุนรวม....


- วันที่[2018-10-12 ] พช.กำแพงเพชร หนุนผลิตภัณฑ์เด่นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีสู่เส้นทางการท่องเที่ยวโชว์เมืองกรุงเก่า....


- วันที่[2018-10-01 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค ยกทัพยนตรกรรมยานยนต์ครบวงจร ออโต้โชว์ 20 สุดอลังการ....


- วันที่[2018-09-19 ] อยุธยา จับมือ ททท. จัดงานย้อนเพลา อโยธยาศรีรามเทพนคร กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว....


- วันที่[2018-09-11 ] คบจ.อยุธยา ระดมกึ๋นเพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพการพัฒนาทิศทางกระตุ้นเศรษฐกิจ....


- วันที่[2018-08-14 ] ขนส่งกรุงเก่า ติวเข้มผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนรถตู้โดยสารเป็นรถโดยสารมินิบัส....


- วันที่[2018-07-12 ] พช.อยุธยา ระดมกึ๋นเครือข่ายขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน....


- วันที่[2018-06-07 ] สสว.เปิดเวทีระดมกึ๋นขับเคลื่อนเครือข่ายหน่วยให้บริการ SME ครบวงจร....


- วันที่[2018-03-22 ] คณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ บูรณาการระบบโลจิสติกส์....


- วันที่[2017-12-04 ] สสว.จับมือ ม.สวนดุสิต หนุนผู้ประกอบการรายย่อย Micro Sme และวิสาหกิจชุมชนก้าวสู่ยุค 4.0....


ดูข่าวทั้งหมด