รองพ่อเมืองเปิดมหกรรมเกษตรปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ

แชร์ผ่าน facebook

รองพ่อเมืองเปิดมหกรรมเกษตรปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ

เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานเกษตรปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ผู้ผลิตนำสินค้าเกษตรกรและอาหารปลอดภัยมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรง กว่า 40 ร้านค้า ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        เวลา 15.00 น. วันที่ 10 ก.พ. 60  ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน  ลิมป์หวังอยู่  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานเปิดงาน “เกษตรปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”  โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ  พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางการตลาด  สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร  และเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยให้เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง  โดยมี นายธีระศักดิ์  ขุมเงิน  เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กล่าวรายงานฯ นางสุวรรณา ชนินทร์วณิชย์  พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายประมวล  มีแป้น ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางนิตยา  หิรัญประดิษฐ์  ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีเปิดฯ ชมบูธร้านค้าต่าง ๆ ณ บริเวณลานโปรโมชั่น  ชั้น 1  ศูนย์การค้าอยุธยา ซิตี้พาร์ค  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน  ลิมป์หวังอยู่  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กล่าวว่า  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของประเทศ  จึงได้มีนโยบายส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยมีเป้าหมายที่จะประกาศให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองการผลิต การค้า และบริหาร ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ด้วยการให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากเดิม  มาเป็นการผลิตที่ปลอดภัยไร้สารเคมี  ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกร  ผู้ผลิต และผู้บริโภคมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี  เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ  รวมทั้งเป็นการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งออก

          นายธีระศักดิ์  ขุมเงิน  กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ  โดยเฉพาะประเภทข้าว  พืชผัก  ไม้ผล  สถานการณ์การประกอบอาชีพเกษตรกรรมในปัจจุบัน  มีการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  ปุ๋ยเคมี  เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์อย่างกว้างขวาง  เพื่อให้ได้ผลผลิตสูง  จนส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  ดิน  น้ำ และสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนเกิดอันตรายต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค  จึงเห็นควรยกระดับประสิทธิภาพการผลิตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาด้านการเกษตรให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานความปลอดภัย  เน้นการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากเดิม เป็นการผลิตที่ปลอดภัยจากสารเคมี นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการนำผลผลิตทางการเกษตรไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และอาหารที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย จากกลุ่มเกษตรกร  เกษตรกร  กลุ่มแม่บ้านเกษตร และวิสาหกิจชุมชน และยังจัดให้มีกิจกรรมพบปะ  เชื่อมโยงเครือข่าย ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค  กิจกรรมสาธิตการทำอาหารคลีนฟู๊ดรักสุขภาพ  กิจกรรมบันเทิงกับศิลปินเงาเสียงของนักร้องดัง และสินค้านาที  พร้อมจัดให้มีการให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ และหลักการโภชนาใส่ใจในสุขภาพ

         ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการออกบูธจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยจากกลุ่มเกษตรกรทั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงกว่า 40 ร้านค้า จำหน่ายทั้ง ผัก ผลไม้  ขนม  อาหาร และสินค้าแปรรูปจากพืชผลทางการเกษตร  นอกจากนี้ยังมีการพบปะพูดคุยระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค  กิจกรรมสาธิตการทำอาหารคลีน  สินค้านาทีทอง  การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และกิจกรรมบันเทิงอีกมากมาย

        สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 โซนFood Collection  ศูนย์การค้าอยุธยา ซิตี้พาร์ค  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-11-05 ] พ่อเมืองอยุธยา ปธ.เปิด “มหกรรมตลาดเงิน ตลาดทุน และประกันภัย (Money Care @Ayutthaya)#1” กระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อแนะนำบริการและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs)....


- วันที่[2020-11-03 ] อยุธยา แถลงข่าวเตรียมจัดงาน “มหกรรมตลาดเงิน ตลาดทุน และประกันภัย “(Money Care @Ayutthaya)#1” เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs)....


- วันที่[2020-09-24 ] ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดมหกรรมของคนรักยีนส์กระตุ้นเศรษฐกิจ ROBINSON JEANS OVER THE RAINBOW....


- วันที่[2020-09-17 ] พาณิชย์อยุธยา นำกองคาราวานสินค้าอุปโภคบริโภคธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน....


- วันที่[2020-09-09 ] ปั้มน้ำมันเชลล์ผู้ใหญ่โด่ง คาราบาว สามบัณฑิตเปิดให้บริการน้ำมันดีมีคุณภาพ มินิมาร์ท อาหาร เครื่องดื่ม ครบวงจร....


- วันที่[2020-09-07 ] ขนส่งอยุธยา ปิดประมูลทะเบียนรถเลขสวย รถกระบะ (ปิคอัพ) หมวด บษ “บุญบารมี บุญรักษา” ยอดเงินประมูล 1,169,778 บาท....


- วันที่[2020-08-03 ] อยุธยา สสปน.จัดประชุมเวิร์คชอปกับชุมชนและผู้ประกอบการ 10 ผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ Thailand 7 MICE Magnificent Themes 2020....


- วันที่[2020-07-28 ] อยุธยา ผู้บริหารตลาดน้ำอโยธยา แจงช่วงวันหยุดยาว 4 วัน กระตุ้นเศรษฐกิจเงินสะพัดสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนกว่า 10 ล้านบาท....


- วันที่[2020-07-26 ] คณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่อยุธยา สานต่ออำเภอนำร่องไปสู่การพัฒนาผังเมืองรวม....


- วันที่[2020-07-18 ] อยุธยา ที่ปรึกษา รมช.สธ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง มอบป้ายยกระดับ “อาหารสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจสุภาพ Street Food Good Health อาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste” รวม 26 ร้านค....


ดูข่าวทั้งหมด