ศพจ.อยุธยา พลิกโฉมฝีมือแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0

แชร์ผ่าน facebook

ศพจ.อยุธยา พลิกโฉมฝีมือแรงงานสู่ไทยแลนด์  4.0

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเก่า พลิกโฉมบริการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) มุ่งส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0

           เวลา 11.00 น. วันที่ 17 พ.ย.59 ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิด โครงการสัมมนา  “พลิกโฉมบริการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(E-Service)มุ่งส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0” โดยมีนายสง่า วงศ์ษาพาน ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงาน และให้การต้อนรับ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ของสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  จำนวน 250 คน  เข้าร่วมสัมมนาฯ  ณ  โรงแรมกรุงศรีริเวอร์

จ.พระนครศรีอยุธยา

           นายสง่า  วงษ์ษาพาน  กล่าวว่า  วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการ  จัดฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับลูกจ้างของตน  รวมทั้งบัญญัติให้ตั้งกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนและให้ผู้ประกอบกิจการกู้ยืม  เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรได้  การอบรมครั้งนี้สถานประกอบการจะได้ทราบถึงการให้เงินช่วยเหลือ หรืออุดหนุนหรือการกู้ยืมจากกองทุน การจัดเตรียมเอกสารการฝึกอบรมก่อนยื่นขอรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2017-12-04 ] สสว.จับมือ ม.สวนดุสิต หนุนผู้ประกอบการรายย่อย Micro Sme และวิสาหกิจชุมชนก้าวสู่ยุค 4.0....


- วันที่[2017-11-21 ] พ่อเมืองอยุธยา เปิดตัวแบรนด์โลโก้ GO-Ayutthaya หนุนกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวยุค 4.0....


- วันที่[2017-10-01 ] อยุธยา ร.ร.คลาสสิค คามิโอ โชว์ WEDDING FAIR 2017 สุดอลังการ....


- วันที่[2017-06-09 ] การเคหะแห่งชาติ หนุน อปท.เปิดตัวโครงการหมู่บ้านที่พักอาศัยบ้านเมืองน่าอยู่....


- วันที่[2017-06-06 ] เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชังกรุงเก่า ยื่นหนังสือชะลอบังคับใช้กฎหมายการเดินเรือในน่านน้ำไทย....


- วันที่[2017-05-03 ] สพจ.อยุธยา ติวเข้มการใช้พลังงานในอุตสาหกรรม SMEs อาหาร....


- วันที่[2017-03-28 ] พ่อเมืองกรุงเก่า หนุนตลาดนัดกรุงศรี กระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยว....


- วันที่[2017-02-10 ] รองพ่อเมืองเปิดมหกรรมเกษตรปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ....


- วันที่[2017-01-13 ] สสค.อยุธยา ชดเชยจ่ายเงินเยียวยาค้างจ่ายลูกจ้าง กว่า 200,000 บาท....


- วันที่[2016-11-17 ] ศพจ.อยุธยา พลิกโฉมฝีมือแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0....


ดูข่าวทั้งหมด