โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) ยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

แชร์ผ่าน facebook

โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) ยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

องค์กรธรรมาภิบาล : โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) กับ โมเดลบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับภาคชุมชน เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

           โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ ดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามนโยบาย "บริษัทธรรมาภิบาล" เปิดโมเดล โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรในท้องถิ่น และภาคประชาสังคม เข้ามาร่วมกัน จัดตั้ง "คณะกรรมการสมัชชาการมีส่วนร่วมของโรงไฟฟ้า"  ซึ่งมีการเลือกตั้ง  คัดเลือก ผู้แทนภาคจากชุมชน เข้ามาเป็นกรรมการเพื่อร่วมติดตามตรวจด้านสอบสิ่งแวดล้อม และเพื่อการป้องกันผลกระทบต่อชุมชน  รวมทั้งร่วมเสนอความคิดเห็นต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศของชุมชน

           คณะกรรมการสมัชชาฯและผู้ตรวจการด้านสิ่งแวดล้อม ฯ  ดังกล่าวนั้น มีการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคชุมชน และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตั้งแต่ริเริ่มโครงการก่อนที่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯ ทั้งระหว่างการก่อสร้าง และช่วงการดำเนินการผลิต ถึงปัจจุบัน อย่างต่อเนื่อง  ควบคู่กับการดำเนินการตามนโยบายและกฎหมายของภาครัฐ ในการกำกับดูแล  เช่น  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงาน ฯลฯ  รวมทั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ซึ่งมีการคัดเลือกผู้แทนมาจากภาคส่วนต่างๆ ของสังคม อีกด้วย  ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ  สำหรับบทบาทของสมัชชาฯของโรงไฟฟ้าฯ จะเป็นผู้แทนในการสื่อสาร การเฝ้าระวัง และการนำปัญหาข้อกังวลใจ รวมทั้งความคิดเห็นต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าในด้านต่างๆ มาเพื่อการทำงานร่วมกัน เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาชุมชนไปพร้อมๆ กัน

           จากการศึกษา โมเดลนี้ เป็นการจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชน นับเป็นกลไกที่ดีมากสำหรับ อุตสาหกรรมและชุมชน จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และ ลดปัญหาหรือข้อกังวลใจ ป้องกันความขัดแย้ง เปิดพื้นที่ในการเจรจาพูดคุย สร้างความรู้ความเข้าใจ และ ร่วมกันพัฒนาได้อย่างเหมาะสม

           ท่ามกลางกระแสการพัฒนาประเทศ ซึ่งมีการพัฒนาอุตสาหกรรมมากขึ้น  ซึ่งประเด็นด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด ที่บริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรม ต้องมี “ธรรมาภิบาล” และ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”  และการมีส่วนร่วมของชุมชน  เป็นกลไกสำคัญในการจัดการที่จะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

           โมเดลนี้จึงน่าสนใจ และ น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดี ของโรงงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง  “องค์กรธรรมาภิบาล”

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-11-05 ] พ่อเมืองอยุธยา ปธ.เปิด “มหกรรมตลาดเงิน ตลาดทุน และประกันภัย (Money Care @Ayutthaya)#1” กระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อแนะนำบริการและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs)....


- วันที่[2020-11-03 ] อยุธยา แถลงข่าวเตรียมจัดงาน “มหกรรมตลาดเงิน ตลาดทุน และประกันภัย “(Money Care @Ayutthaya)#1” เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs)....


- วันที่[2020-09-24 ] ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดมหกรรมของคนรักยีนส์กระตุ้นเศรษฐกิจ ROBINSON JEANS OVER THE RAINBOW....


- วันที่[2020-09-17 ] พาณิชย์อยุธยา นำกองคาราวานสินค้าอุปโภคบริโภคธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน....


- วันที่[2020-09-09 ] ปั้มน้ำมันเชลล์ผู้ใหญ่โด่ง คาราบาว สามบัณฑิตเปิดให้บริการน้ำมันดีมีคุณภาพ มินิมาร์ท อาหาร เครื่องดื่ม ครบวงจร....


- วันที่[2020-09-07 ] ขนส่งอยุธยา ปิดประมูลทะเบียนรถเลขสวย รถกระบะ (ปิคอัพ) หมวด บษ “บุญบารมี บุญรักษา” ยอดเงินประมูล 1,169,778 บาท....


- วันที่[2020-08-03 ] อยุธยา สสปน.จัดประชุมเวิร์คชอปกับชุมชนและผู้ประกอบการ 10 ผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ Thailand 7 MICE Magnificent Themes 2020....


- วันที่[2020-07-28 ] อยุธยา ผู้บริหารตลาดน้ำอโยธยา แจงช่วงวันหยุดยาว 4 วัน กระตุ้นเศรษฐกิจเงินสะพัดสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนกว่า 10 ล้านบาท....


- วันที่[2020-07-26 ] คณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่อยุธยา สานต่ออำเภอนำร่องไปสู่การพัฒนาผังเมืองรวม....


- วันที่[2020-07-18 ] อยุธยา ที่ปรึกษา รมช.สธ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง มอบป้ายยกระดับ “อาหารสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจสุภาพ Street Food Good Health อาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste” รวม 26 ร้านค....


ดูข่าวทั้งหมด