คณะสงฆ์อยุธยา เมตตาธรรมปล่อยขบวนคาราวานมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชน จำนวน 1,000 ชุด

แชร์ผ่าน facebook

คณะสงฆ์อยุธยา เมตตาธรรมปล่อยขบวนคาราวานมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชน จำนวน 1,000 ชุด

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบเครื่องอุปโภคบริโภคครอบคลุมพื้นที่ครบทั้ง 16 อำเภอคณะสงฆ์ ซับน้ำตาช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากลำบาก แจกจ่ายแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ในสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 จำนวน 1,000 ชุด

         เวลา 09.00 น. วันที่ 1 เมษายน  2563 ตามพระดำริของ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้วัดตั้งโรงทานช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ วัดใหญ่ชัยมงคล จัดโครงการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ผู้ประสบความทุกข์ยากลำบากคลอบคลุมพื้นที่ครบทั้ง 16 อำเภอคณะสงฆ์ ส่วนราชการ แจกจ่ายแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 จำนวน 1,000 ชุด  ณ กองอำนวยการวัดพนัญเชิงวรวิหาร ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา

         พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อนุโมทนากถาว่า ในความร่วมมือร่วมใจของทุกท่านทุกฝ่ายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้มีน้ำใจเอื้ออารีในการแสดงออกถึงความห่วงใยต่อสุขภาพทั้งต่อพระสงฆ์และประชาชนทั่วไป ในสถานการณ์ที่เราท่านทั้งหลาย จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้กำลังใจกัน เพื่อให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันวิกฤตนี้ไปได้ สิ่งใดที่สามารถจะเอื้อเฟื้อกันได้ก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ในการนี้ทางคณะสงฆ์ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จึงเห็นสมควรที่จะได้จัดให้มีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ผู้ประสบความทุกข์ยากลำบาก จำนวน 1,000 ราย คลอบคลุมพื้นที่ 16 อำเภอคณะสงฆ์

          นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประดับ โพธิ์กาญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางจุลีพร ขันตี ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมปล่อยขบวนรถแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน ข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมกับข้อมูลคณะสงฆ์อำเภอพิจารณากลั่นกลอง ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณ 1 เดือน วันที่ 1 ถึง 30 เมษายน 2563 หรือเกินกว่า 1 เดือน แล้วแต่สถานการณ์ฯ เพื่อช่วยบรรเทาความทุกข์ยากในช่วงสถานการณ์วิกฤติในครั้งนี้

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-07-05 ] พ่อเมืองอยุธยา นำพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรอาหรคาวหวน เจริญสมาธิภาวนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา....


- วันที่[2020-07-03 ] ศูนย์คุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จับมือภาคีเครือข่ายทางสังคมเมืองกรุงเก่า ระดมกึ๋นขับเคลื่อนเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา....


- วันที่[2020-06-29 ] วธ.อยุธยา หนุนเทศก์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ....


- วันที่[2020-06-29 ] อยุธยา บวงสรวงทำบุญอาคารศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ....


- วันที่[2020-06-24 ] ครอบครัวพัทธศรี ทำบุญบำเพ็ญกุศลครบ 100 วัน ให้กับคุณแม่ทองชุบ พัทธศรี....


- วันที่[2020-06-09 ] อยุธยา ตระกูลสิริช่วยชู ประกอบพิธีลอยอังคารบรรพบุรุษ ส่งดวงวิญญาณไปสู่สรวงสวรรค์ภพภูมิที่ดี....


- วันที่[2020-05-26 ] พมจ.อยุธยา ห่วงใยไม่ทิ้งกัน มอบอาหารให้แก่ประชาชนสู้ภัยวิกฤตโควิด-19 จำนวน 200 ราย....


- วันที่[2020-05-20 ] อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา เตรียมเปิดเมืองมรดกโลกให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และชื่นชมอีกครั้งหลังได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้....


- วันที่[2020-05-13 ] วัดพนัญเชิงวรวิหาร เมตตาธรรมประกอบอาหารปรุงสุกสำเร็จพร้อมรับประทาน แจกจ่ายประชาชนสู้ภัยโควิด-19....


- วันที่[2020-04-14 ] อยุธยา คณะสงฆ์วัดต้นสะตือ เมตตาธรรมมอบข้าวสารน้ำมันพืชช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบวิกฤติแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19....


ดูข่าวทั้งหมด