คณะสงฆ์อยุธยา เมตตาธรรมปล่อยขบวนคาราวานมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชน จำนวน 1,000 ชุด

แชร์ผ่าน facebook

คณะสงฆ์อยุธยา เมตตาธรรมปล่อยขบวนคาราวานมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชน จำนวน 1,000 ชุด

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบเครื่องอุปโภคบริโภคครอบคลุมพื้นที่ครบทั้ง 16 อำเภอคณะสงฆ์ ซับน้ำตาช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากลำบาก แจกจ่ายแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ในสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 จำนวน 1,000 ชุด

         เวลา 09.00 น. วันที่ 1 เมษายน  2563 ตามพระดำริของ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้วัดตั้งโรงทานช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ วัดใหญ่ชัยมงคล จัดโครงการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ผู้ประสบความทุกข์ยากลำบากคลอบคลุมพื้นที่ครบทั้ง 16 อำเภอคณะสงฆ์ ส่วนราชการ แจกจ่ายแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 จำนวน 1,000 ชุด  ณ กองอำนวยการวัดพนัญเชิงวรวิหาร ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา

         พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อนุโมทนากถาว่า ในความร่วมมือร่วมใจของทุกท่านทุกฝ่ายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้มีน้ำใจเอื้ออารีในการแสดงออกถึงความห่วงใยต่อสุขภาพทั้งต่อพระสงฆ์และประชาชนทั่วไป ในสถานการณ์ที่เราท่านทั้งหลาย จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้กำลังใจกัน เพื่อให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันวิกฤตนี้ไปได้ สิ่งใดที่สามารถจะเอื้อเฟื้อกันได้ก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ในการนี้ทางคณะสงฆ์ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จึงเห็นสมควรที่จะได้จัดให้มีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ผู้ประสบความทุกข์ยากลำบาก จำนวน 1,000 ราย คลอบคลุมพื้นที่ 16 อำเภอคณะสงฆ์

          นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประดับ โพธิ์กาญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางจุลีพร ขันตี ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมปล่อยขบวนรถแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน ข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมกับข้อมูลคณะสงฆ์อำเภอพิจารณากลั่นกลอง ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณ 1 เดือน วันที่ 1 ถึง 30 เมษายน 2563 หรือเกินกว่า 1 เดือน แล้วแต่สถานการณ์ฯ เพื่อช่วยบรรเทาความทุกข์ยากในช่วงสถานการณ์วิกฤติในครั้งนี้

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-11-22 ] นครปฐม รชตพัชร “อุ้มบุญ” ก้าวสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ทดแทนบุญคุณบิดา-มารดา ศิลปินดารานักร้องแห่ร่วมอนุโมทนาบุญคับคั่ง....


- วันที่[2020-11-18 ] สภาวัฒนธรรมอยุธยา โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จับมือกับหอการค้าจังหวัด เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม “สภากาแฟ” ทุกภาคส่วนร่วมงานคับคั่ง....


- วันที่[2020-11-08 ] อยุธยาซิตี้พาร์ค เชิญร่วมสักการะ 3 องค์ศักดิ์สิทธิ์แดนใต้ เสริมสิริมงคล....


- วันที่[2020-11-04 ] อยุธยา อบต.หันตรา อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงสายสไลด์เดอร์อย่างครึกครื้น....


- วันที่[2020-10-31 ] รองพ่อเมืองอยุธยา เปิดงานประเพณีทอดกฐินสามัคคีทางน้ำ ณ วัดเปรมประชากร....


- วันที่[2020-10-31 ] อยุธยา ทต.บางปะอิน อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีทอดผ้าป่าข้าวสุกวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร....


- วันที่[2020-10-11 ] วธ.อยุธยา อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นทอดกฐินสามัคคีทางน้ำวัดช่างทอง....


- วันที่[2020-10-10 ] พ่อเมืองอยุธยา ประธานกิตติมศักดิ์ในพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี....


- วันที่[2020-10-05 ] อยุธยา ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยานี เป็นผู้แทนพระองค์ ถวายผ้าพระกฐินวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร....


- วันที่[2020-09-19 ] วธ.อยุธยา มอบกองทุนผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์หอสวดมนต์ กุฏิสงฆ์วัดช่างทอง รวม 300,513 บาท....


ดูข่าวทั้งหมด