อยุธยา วธ.หนุนวัฒนธรรมประเพณีการแสดงตีกลองรำมะนา ส่งเสริมการท่องเที่ยว

แชร์ผ่าน facebook

อยุธยา วธ.หนุนวัฒนธรรมประเพณีการแสดงตีกลองรำมะนา ส่งเสริมการท่องเที่ยว

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เปิดโครงการชุมชนคุณธรรม การอนุรักษ์กลองรำมะนา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีในมิติวัฒนธรรม  ส่งเสริมและอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีการแสดงตีกลองรำมะนา  และส่งเสริมการสร้างเครือค่ายชุมชนคุณธรรมให้เกิดขึ้นในทุกชุมชน

        เวลา 13.00 น. วันที่ 18 มีนาคม 2563  นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดกลองรำมะนา  ตามโครงการชุมชนคุณธรรม การอนุรักษ์กลองรำมะนา คณะกรรมการมัสยิดและชุมชนคุณธรรมบ้านภูเขาทอง จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีในมิติวัฒนธรรม ส่งเสริมและอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีการแสดงตีกลองรำมะนา ส่งเสริมการสร้างเครือค่ายชุมชนคุณธรรมให้เกิดขึ้นในทุกชุมชน โดยมีนายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ  ฮัจยีมูฮำหมัดกอวี  ศรีสมาน   อิหม่ามประจำมัสยิดอาลียิดดารอยน์  ประธานจัดงาน  กล่าวรายงาน  ณ  มัสยิดอาลียิดดารอยน์  ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา

        สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากพระเดชพระคุณ  พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา  เจ้าอาวาสวัดศาลาปูน  พระครูใบฎีกาประเทือง กิตฺติปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดภูเขาทอง  นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร สส.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  ตัวแทนศาสนาพุทธ  พร้อมด้วยประชาชนชาวไทยมุสลิม  ในพื้นที่ตำบลภูเขาทองและใกล้เคียง เข้าร่วมพิธีเปิดงานฯ  จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีในมิติวัฒนธรรม ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการแสดงตีกลองรำมะนา ส่งเสริมการสร้างเครือค่ายชุมชนคุณธรรมให้เกิดขึ้นในทุกชุมชน

          ฮัจยีมูฮำหมัดกอวี  ศรีสมาน  กล่าวว่า  การจัดงานในครั้งนี้มีแนวคิดในการนำกลองรำมะนา  มาเป็นกิจกรรมหลักในการสื่อสารหลักคำสอน เพื่อให้ทุกคนยึดมั่นในคุณธรรม โดยจะมีกิจกรรมแข่งขันตีกลองรำมานะ  ตีกลองรวม  ประกวดกลองรำมะนาสวยงาม  การจัดนิทรรศการความเป็นมาของชุมชนบ้านภูเขาทองและประวัติความเป็นมาของกลองรำมะนา  เพื่อเป็นการสรรเสริญองค์อัลลอฮ์ และศาสดามูฮัมหมัด สอดแทรกคำสอนเป็นคติสอนใจให้มีความยึดมั่นคุณธรรมต่อไป

 

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-07-03 ] ศูนย์คุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จับมือภาคีเครือข่ายทางสังคมเมืองกรุงเก่า ระดมกึ๋นขับเคลื่อนเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา....


- วันที่[2020-06-29 ] วธ.อยุธยา หนุนเทศก์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ....


- วันที่[2020-06-29 ] อยุธยา บวงสรวงทำบุญอาคารศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ....


- วันที่[2020-06-24 ] ครอบครัวพัทธศรี ทำบุญบำเพ็ญกุศลครบ 100 วัน ให้กับคุณแม่ทองชุบ พัทธศรี....


- วันที่[2020-06-09 ] อยุธยา ตระกูลสิริช่วยชู ประกอบพิธีลอยอังคารบรรพบุรุษ ส่งดวงวิญญาณไปสู่สรวงสวรรค์ภพภูมิที่ดี....


- วันที่[2020-05-26 ] พมจ.อยุธยา ห่วงใยไม่ทิ้งกัน มอบอาหารให้แก่ประชาชนสู้ภัยวิกฤตโควิด-19 จำนวน 200 ราย....


- วันที่[2020-05-20 ] อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา เตรียมเปิดเมืองมรดกโลกให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และชื่นชมอีกครั้งหลังได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้....


- วันที่[2020-05-13 ] วัดพนัญเชิงวรวิหาร เมตตาธรรมประกอบอาหารปรุงสุกสำเร็จพร้อมรับประทาน แจกจ่ายประชาชนสู้ภัยโควิด-19....


- วันที่[2020-04-14 ] อยุธยา คณะสงฆ์วัดต้นสะตือ เมตตาธรรมมอบข้าวสารน้ำมันพืชช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบวิกฤติแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19....


- วันที่[2020-04-09 ] เจ้าอาวาสวัดศาลาปูน เมตตาธรรมรวมน้ำใจสู้ภัยโควิด มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับรพ.อยุธยา....


ดูข่าวทั้งหมด